Folkstyret

Barnläkare mot yttrandefrihet

13 jun , 2017  

Henry Ascher(HA) lägger hela sin judiska familjehistoria i den politiska vågskålen för att bekämpa yttrandefriheten, det sker i GP under rubriken “Denna bild skulle inte ha fått finnas“. Det är diskussionen kring Nya Tiders deltagande på bokmässan som oroar:

Jag kan inte undgå att förvånas över argumenten i den senaste tidens debatt om nazismen i dagens samhälle. Skribenter och kulturpersoner behandlar nazisters krav på att få propagera som en fråga om yttrandefrihet. Vår grundlagsskyddade yttrandefrihet innebär att vi inte kan stoppa nazister bara för att man inte sympatiserar med dem, menar de. 

Nya Tider nämns inte vid namn, ett taktiskt drag för att inte ge replikrätt. Ascher är konsekvent, alla han kallar “nazister” skall stoppas genom att tystas.

Att utmåla politiska motståndare som nazister är ett tilltag som rimligen inte borde få förekomma utan rätt till replik. Att “liberala” GP ger utrymmet är att beklaga. Som väl är finns nätet för de som önskar få den anklagades syn på saken. SVT:s Rebecca Lundberg har intervjuat Vavra Suc. Centralt i intervjun är:

Har Förintelsen ägt rum?

– Du menar Förintelsen på judar under andra världskriget?

Ja.

– Det var väldigt många som mördades och det är fruktansvärt.

Så Förintelsen har ägt rum?

– Det var väldigt många som mördades. Jag vet många från Tjeckoslovakien som mördades, både judar och andra. Och det var absolut fruktansvärt och något som vi borde se till aldrig händer igen. Men Nya tider är en tidning som tar upp dagsaktuella frågor.

Mot bakgrund av att ni kallas högerextrema och din politiska bakgrund och att du är chefredaktör och ansvarig utgivare så är det intressant att ställa den här typen av frågor.

– Javisst. Och du har tidigare frågat mig om mångkulturella samhällen och vad etnopluralism är. Det är faktiskt ett sätt att förebygga det du kallar för förintelsen då. Man är ute efter att utplåna en folkgrupp eller delar av en folkgrupp. För genom att folk har en egen stat så slipper man mycket av konflikterna, problemen och friktionerna. Det är ett utmärkt sätt att skapa en fredlig värld, enligt mottot att leva och låta leva. Att man låter alla utvecklas som de vill. Men när du frågar mig om mordet på judar och zigenare…

Nej, Förintelsen frågade jag om. Men du vill inte riktigt ta det ordet i din mun? Du sa det ”du” kallar Förintelsen, det vill säga jag. Men du vill inte kalla det Förintelsen?

– Det omfattar bara en folkgrupp. Jag tror att det är viktigt att lyfta fram att det var många olika folkgrupper som förföljdes och mördades.

Det är många som ser frågan om mellankrigstidens och andra världskrigets slakt av människor på just det sätt som Vavra Suc sätter sina ord på. Det gör jag själv och har argumenterat på följande vis.

Att rangordna förintelser är dessutom problematiskt och en djupt tragisk sysselsättning, att föra bok över en slags dödens matematik. Det enda rimliga är att sluta rangordna och inse att folkmord är lika oacceptabelt vem som än drabbas.

Är inte den största förlusten för mänskligheten de folkmord som slutat i en total förintelse av ett helt folk. Vi står helt utlämnade utan nåd, ingen som kan ta emot vår sorg, ånger och klagan.

Att peka ut en förintelse som värre än andra, gör att vi skapar ett offer som ställer övriga brott i skuggan. Är det inte också så att pågående folkmord förminskas och relativiseras. Förintelsen lägger allt i skugga.

Det talas om antirasism utgående från ”allas lika värde”. Vad får det för konsekvenser att ställa ett folk över andra. Skapar vi inte i välmening ett nytt herrefolk? Ett folk värt mer än andra, just deras lidande gör dem mer värda.

Vi får samma olyckliga problematik då det gäller förövarna. Vi har en förövare som är värre än alla andra, en syndabock som ställer andra i skuggan. Vilket får till konsekvens att pågående förintelser relativiseras.

Hur fel detta har blivit bekräftas av att en del länder sätter folk i fängelse om de ifrågasätter denna dogm. Historierevisionister kallas de och placeras i fängelse, Horst Mahler är ett aktuellt exempel på denna vansinnets juridik.

Förintelsen gäller alla folk som utsatts för den. Istället borde vi prata om förintelserna, som innefattar alla förintelser som är kända.

När någon talar eller skriver om  ”förintelsen” så måste följdfrågan bli:vilken förintelse? Är det förintelsen av mänskligheten?  Det är väl rimligen vad som måste avses om vi nu ser oss som en mänsklighet i första hand.

Vad är meningen med att kalla detta för nazism? På vilket sätt bidrar det till att ta demokratisk strid med den nazism som finns? Det sker nu i Göteborg på riktigt genom att de gripna för bombattacken mot flyktingförläggningar och syndikalistkaféet i Göteborg ställs inför rätta. Men sånt intresserar tydligen inte Ascher, det är yttrandefriheten som är måltavlan.

Henry Ascher har genom att hänvisa till bokmässan indirekt pekat ut Nya Tider och Vavra Suc som nazist. Han uttrycker sin besvikelse över att de som deltagit i diskussionen inte ställer upp på att stoppa nazister. Underförstått de han själv utnämner till nazister. Det är någonstans här allt går över styr för HA. Det finns inget problem i att utpeka personer som nazister. Alla han pekar på, och säger nazist, är det. Det verkar som om Ascher anser att hans bakgrund ger honom en speciell begåvning och rättighet för den verksamheten. För att göra denna sin sak tar HA sats i Nürnbergrättegångarna mot nazismens krigsförbrytelser.

Efter Nazitysklands fall ställde världen de ansvariga till svars i Nürnbergrättegångarna. Dessa rättegångar utgjorde inte på något sätt ett hot mot eller en begränsning av yttrandefriheten. De åtalade anklagades inte för att de haft fel åsikt. De åtalades och dömdes för brott mot mänskligheten inklusive folkmord. De fastställde att nazism är just detta. Brott mot mänskligheten och folkmord. Inte en åsikt, jämförbar med andra.

Trots fem år av världskrig, miljontals offer, så dömdes inte för åsikter utan för handlingar. De nationalsocialister som kastat bomber i Göteborg döms också för sina handlingar. Nya Tider kan ställas till ansvar på samma vis. En rättegång med möjlighet att försvara sig, enligt rättssäkerhetens principer. Det står HA fritt att driva den frågan. HA som undviker att nämna Nya Tider vid namn bara för att undvika replikrätten kommer naturligtvis inte att använda denna möjlighet. Ingen åklagare skulle heller ta upp frågan eftersom det inte är förbjudet att vara nationalsocialist i Sverige. Inte ens nationalsocialistiska organisationer är förbjudna i Sverige.

Den svenska grundlagens starka skydd för yttrande och föreningsfrihet gör det inte helt enkelt att följa FN:s rekommendationer att förbjuda nazistiska organisationer. Henry Aschers svar:

När FN:s kommitté mot rasdiskriminering upprepade gånger krävt av Sverige att förbjuda nazistiska organisationer så är det inte för att FN inskränker yttrandefriheten. Det är, jag upprepar det, för att nazism är brott mot mänskligheten.

Då är vi åter igen vid den punkten då allt går över styr för HA. Att nazister dömdes i Nürnberg betyder inte att att alla som kallar sig nazister idag kan göras skyldiga till deras brott. Henry Ascher säger sig vara kommunist, vilket i så fall betyder att han kan ställas till ansvar för Stalins utrensningar och förintelse av den polska officerskåren i Katýn. Nationalsocialism och kommunism måste ses som ideologier som alla andra, och deras anhängare dömas efter sina handlingar. Väljer man nu som FN förespråkar, organisationsförbud, så finns ändå problemet kvar, det handlar om att bevisa vad som är nationalsocialism på riktigt, dessutom uppstår följdproblem. Det som i ett öppet samhälle är ett problem, blir efter partiförbud två. De hårdföra som väljer att gå under jorden som nationalsocialister leder till att en ny front av speciellt farlig aktivism utvecklas. De mjukare som väljer att bära sin nationalsocialism under annan etikett hittar nya former för sin verksamhet. Politiskt inflytande handlar om åsiktskamp vilken mår bästa av största möjliga frihet. Det är ett synsätt som åtminstone de tror på som har förhoppningar att den egna ståndpunkten klarar sanningstesten bättre än sina konkurrenter.

Får nu Henry Ascher som han vill, att nationalsocialistiska partier förbjuds så har kommunisten bestämda åsikter om hur han vill använda den möjligheten. Det är inte bara Nya Tider som kommer att förbjudas.

Sverigedemokraterna står för precis samma typ av värderingar som nazismen hade, sättet de graderar människor på.

Finns det någon gräns för Henry Ascher generositet med att dela ut naziststämplar? Eller är det kanske en allt förtärande aptit på politiska motståndare som till slut endast kommer att ge det kommunistiska partiets politbyrås anhängare en frist undan “samhällets” politiska dom?

I en film om Henry Ascher och Ship to Gaza förs följande fram i polemik mot de som använder förintelsen av judar i politiska syften

“Det finns två sorters judar: de som säger ‘Det här ska aldrig hända oss igen’, och de som säger ‘Det här ska aldrig hända någon igen’.” 

Här en varning om att vi måste se förintelser och inte bara “förintelsen”. Är det inte just det som Vavra Suc försökte säga?

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *