Marxism

Marcus&Malcolm

2 mar , 2017  

Marcus & Marcolm är en blogg som seglat upp på den marxistiska vänsterns virala arena. Marcus Allard från Örebro och barnbarn till fd riksdagens talman Henry Allard, har startat det lokalpolitiska Örebropartiet. Malcom Kyeyune fd. distriktsordförande för ung vänster i Uppsala numer aktiv i Folket i Bild. De två aktivisterna har det gemensam att de uteslutits ur Vänsterpartiet och eller deras ungdomsförbund på grund av stöd till den våldsromantiska organisationen Revolutionär Front. Ämnet för denna artikel är en kritik av deras poddprogram som länkas ovan, där ett samtal om invandring och assimilering förs.

M&M tillhör alltså den del av vänstern som i åratal förespråkat en “generös invandring”, när de nu redovisar sina åsikter om hur man skall hantera de problem som deras politik skapat deklarerar de med stort självförtroende: “Problemen har inte med invandringen i sig att göra, vi har problem med liberalismen“. Under liberalismens skydd har de bidragit att skapa en situation där deras våld och revolution kan få svängrum. Följande handlar mycket om deras argumentation för att ersätta politik med våld. Det vill säga dra politiken bort från den nordiska traditionen av överenskommelser genom lag, symboliserat av domarringen, i riktning mot den marxistiska tesen “politisk makt växer ur en gevärspipa“.

Polisen är vårt MC-gäng. Man skall inte försköna saker Polisen är MC-gäng med standardiserade uniformer ” är en central tankefigur i M&M:s syn på politik. Detta är ett viktigt steg i argumenteringen eftersom det kapar just polisens koppling till laglighet och demokrati, och sätter samtidigt den smått anarkistiska våldsutövningen i förgrunden. Politiskt understött med: “det är liberalismen som är problemet“.

Hur ser då M&M:s förslag till lösning av den politiska och sociala upplösning vi ser i Sverige idag. För att få lyssnarna med på tankgångarna gör de en resa tillbaks i historien där just deras syn på politiskt våld hade en helt annan betydelse i Europas politiska liv, till mellankrigstiden och Sovjet. Deras ingång till dessa politiska erfarenheter är: tyvärr är det inte som i Sovjet i Sverige idag.

Sovjetunionen var ett land som hade en väldigt välutvecklad tvångsapparat. Folk hade inga rättigheter. Man kunde skjuta av folk och man kunde tvångsförflytta dom och det bara genom administrativt fiat och så är det inte i Sverige idag tyvärr. Konsekvenserna, effekterna av det man gjorde går inte att underdriva.

Det är också till Sovjet som M&M återvänder då de söker inspiration och förebilder för sin egen assimileringspolitik för Sverige. Exemplet är Stalins deportering av Volgatyskarna 1941-42. Att ta ett exempel från brinnande krig ger exceptionellt stora möjligheter att legitimera våld. Det var inte bara i Sovjet som befolkningar som på grund av härstamning ansågs opålitliga och därför utsattes för övergrepp. Japaner i USA placerades i koncentrationsläger av samma  skäl. Det geniala enligt M&M i Stalins hantering är att han placerade ut de tysktalande på ett så stort område att de inte skulle kunna ha kontakt med varandra. Så skulle de tvingas till att integreras med lokalbefolkning, och göra deras språk och livsstil till sin vardag. Att vi idag lever i en helt annan tid, där våldsideologierna nazism och marxism inte har samma ideologiska grepp om befolkningarna i Europa ser M&M inte som något problem. De tror uppenbart på en marxistisk revanschism och pånyttfödelse. Ett vi ännu inte har ett krigstillstånd är även det något som kan avhjälpas, bidragande kan ju vara ytterligare invandring, som de anser vara ett ickeproblem.

Tre år efter Stalins död(1953) upphörde särbehandlingen av Volgatyskarna och är till och med i det “auktoritära” Ryssland en fråga som hanteras med andra ingångsvärden än våld och administrativt tvång. Det är inte första gången som ett folk försvinner från den mänskliga scenen in i historiens mörker. De av Katarina den stora från Tyskland lockade att modernisera hennes Ryssland ges inte det skydd som krävdes för språk och kultur skall att leva vidare.

Att skingra de parallella samhällen som utvecklats på grunda av massinvandring och misslyckad integrering tror M&M går att åtgärda genom att använda pengar som lockmedel. Den fria bosättningsrätten skall ersättas med att staten erbjuder bostad på av dem utvald ort. De som inte följer statens erbjudande mister försörjningsstöd, barnbidrag mm.

Placera ut folk där det inte bor några utlandsfödda, geografisk utspridning. Geografisk utspridning gör det svårt att ha en muslimsk förskola… inga förskolor skall kunna skapas. 

M&M har inte förstått hur väl deras massinvandringspolitik har lyckats under det senaste årtiondet. Det är verkligen inte så att “det i Degerfors bara bor tre muslimer typ“. Andelen muslimer är istället så stor att det vid en jämn utspridning av den muslimska befolkningen finns underlag för muslimska förskolor i varje svensk tätort som överstiger  fem tusen personer. Även om befolkningssammansättningen vore sådan att ekvationen rent numerärt inte gått på grund, skulle politiken aldrig accepteras. Det liberala Sverige är alldeles för politiskt stort och kan inte dompteras med marxistiska besvärjelser. Det handlar heller inte bara om liberal ideologi det handlar om folkrörelser och ett nationsbygge. M&M:S tilltro till statens makt över medborgarna synes gränslös. Trosvisst deklarerar de att “segregationen går att lösa utan att lösa arbetslösheten“.

M&M har sett på film och verkar hämta politiska inspiration från vita dukens komprimerade värld. Krig, revolution och civilisationers sönderfall ger utrymme för det proletära lyckoriket och bidrar till att formulera en skev bild av det politiska Sverige.

Tar sig några ut från Malmö och begår våldtäkter så kommer människor som Katarina Januach och Jonas Gardell… som vanligt folk, medelklassmänniskor, eller överklass, präktiga människor, politiskt korrekta socialliberaler, de som inte har en massa dåliga sidor, dåliga vanor, äter på McDonalds dom kommer att säga så här: – vi behöver organisera ett medborgargarde och se till att detta inte händer igen, och det är att gå in och spöa skiten eller döda folk i värsta fall.
……
blir det etniska konflikter kommer många att dö. Alla dom som dör kommer att vara på minoritetens sida. Majoritetssvenskarna sitter på alla samhällets resurser, mer eller mindre alla maktpositioner, alla vapen förutom ett par i Malmö men dom är ingenting, alla pansarvagnar, jaktflygplan, allting allting allting…

Tydligen överväldigas M&M av sin intellektuella klarsyn och går in i ett euforiskt tillstånd, utropandes allting, allting, allting…..  En sak verkar dock konstant över tid då det gäller denna vänster, och det är distansen till “majoritets” samhället, som alltid är det stora problemet. Så var det före invandringen då Sveriges folk regelbundet avvisade deras politiska lösningar vid valurnan. Invandringen har skänkt dem en värdevän.  Det är inte i en värdegemenskap med Sveriges folk som M&M:s analys och förslag vilar. Det är också därför allt blir så osakligt och förvanskat.

När nu inte polisen klarar av att upprätthålla ordningen i de parallella samhällena så kommer folk att tvingas göra något åt den organiserade brottsligheten, det gäller såväl invandrare som svenskar. Att detta inte behöver betyda beväpning, “att spöa upp och döda folk”, är tydligen svårt att förstå. Det var tydligen inget huvudscenario på den vita duken. Är det för att SD formulerat skiljelinjen så tydligt: “skiljelinjen går mellan de som bygger bilar och de som bränner bilar” som gör att detta blir så svårt att förstå? I vänsterns hjärnor är ju allt redan klart, SD är huvudfienden i Sverige.

I analysen målas Svenskarna upp som det stora hotet. Det är de som kommer att döda, det är de som har makten, det är de som har vapnen, som har allt. Kan det ha undgått dessa politiskt aktivister att det drivits en kampanj från den politiska eliten, “majoritetssamhällets” makthavare, att göra frågan om svenskhet till en stämpel i ett pass, allt i det mångkulturella projektets namn. Kampanjen misslyckades och plötsligt blev alla partiledare svenskhetens försvarare i Almedalen 2016. På grund av konsekvenserna av massinvandringen och det folkliga motstånd det skapat tvingas den politiska eliten till en ny förklädnad. Den långsiktiga målsättningen om en politisk globalisering ligger fast, och trots ett totalt misslyckande fortsätter de globala politiska kvarnarna att mala i Stockholm i Bryssel såväl som i FN-huset i New York.

Att inte M&M förstår att göra en grundläggande geopolitisk maktanalys är anmärkningsvärt. Den dag då Nato och EU inte tror att Sveriges politiska system förmår upprätthålla ordningen och ett inbördeskrig hotar kommer de att ingripa. Vilka kommer deras kosmopolitiskt sammansatta styrkor att framförallt rikta sina vapen mot?

Den länkade podden med M&M är ett yttryck för den oordning som råder inom vänstern och som blir allt djupare. Vänsterns stora misstag, att inte avgränsa sig mot det internationella kapitalets globalisering och nyliberalernas politiska dito river nu upp vänsterns politiska linjer.

Under paroller som “proletärer i alla länder…”, “åt var och en efter behov från var och en efter förmåga” “allas lika värde” eftersom de inte ger de politiska svaren på konkreta problem.

Den oordning och ytterst allvarliga situation som Sverige befinner sig i, är marxismen ideologiskt ansvarig för eftersom folket i stor utsträckning litat till dess vägledning. Förståelse för att vi inte behöver mer av samma sak hoppas jag dessa reflektioner något skall bidra till. Den svenska arbetarklassen står således utan en politik och en ideologi som kan tjäna som vägledning i den mycket svåra situationen. Jag hopas jag skall något kunna bidra till den nödvändiga diskussionen som behövs.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

domarring


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *