Klyvnades tid

Springare på Veckans Brott.

22 feb , 2017  

Programmet blev inte vad jag hoppats, det blev för mycket invandring och för lite organiserad och grov brottslighet, och hur man bekämpar den. Grov organiserad brottslighet handlar inte om socioekonomiska förhållanden eftersom denna ingången föga hjälper polisen i brottsbekämpning. När den organiserad brottsligheten är på plats är det inte längre möjligt att få ordning på situationen med integrationspolitik, själv brottsligheten måste angripas systematiskt och med stor kraft. Sveriges befolkning kan inte tillåta att den tar makten  över gatan. 

De politiker som styr Sverige idag saknar politiskt perspektiv för att stå för den förändring som krävs eftersom de har fått för sig att ett återtagande av förorterna är kränkande, är rasism och främlingsfientlighet. Detta anser de även då folket i förorterna nu själv kräver åtgärder. Politiker som inte vågar stå upp för det egna folket, dess språk, kultur och de institutioner den skapat kommer inte att få invandrarna att respektera dem. Dessa politiker saknar också modet att sätta stopp för invandring, vilket krävs för de närmaste tio åren för att få ett andrum för Sverige.

GW och Peter hade troligen också kunnat komma överens om att Polisen behöver en ny ledning. Det Dan Eliasson står för är en katastrof och många poliser har talat klarspråk. I programmet öppnandes upp för en sådan i kommentaren att rädslan för att kallas rasist, ökar i takt med nivån i polisorganisationen.

GW upprepade flera gånger att frågan om brottslighet och invandring kommer att bli den avgörande frågan under 2018 års val. Är detta ett indirekt stöd till SD, eller är det en spark i skrevet på resten för att väcka dem ur sin Törnrosaslummer.

Varningen till de “regeringsdugliga” partierna är även tydlig då det gäller programmets entydiga budskap om att invandring alltid lett en överrepresentation av brottslighet bland de aktuella invandrargrupperna.  Idag genom stor invandring från MENA-länderna, på 90-talet från Turkiet och Balkan, längre tillbaka genom arbetskraftsinvandring från Finland, Jugoslavien Italien. Vad denna lagbundenhet beror på är väl känt bland forskare, men bedöms kanske för “rasistiskt” för gräsrötternas, (läs “kålrötternas”) öron. Invandring leder till problem, inte bara genom att det behövs arbete och bostäder, kulturkrockarna och konflikterna kommer som ett brev på posten. Dess större kulturella skillnader dess större problem. På den punkten har Sverige valt att dra en nitlott. Kulturskillnaderna mellan Sverige och flera v de stora invandrarländerna är maximal. Den kulturella spänningen mellan det protestantiska Sverige och den islamska kulturen ges en grafisk beskrivning nedan.

Alexander Kiedings foto.

Det är också i denna klyfta som den organiserade brottsligheten har sitt vatten, får sin näring och jordmån. Detta är nu inte mycket till hårda fakta att använda för brottsbekämpning. Till detta krävs kunskap om hur den organiserade brottsligheten ser ut i detalj. För alla datorburna ligger kunskapen bara några klick bort. Några sökningar gör det begripligt varför inte denna fråga diskuterades i programmet. Polisen skulle kunna komma i en allt för dålig dager. Den organiserade brottsligheten är redan ett gigantiskt problem.

Utan att nämna den organiserade brottsligheten går GW in på ämnet om polisarbetet, att de kriminella gängens verksamhet måste störas ut med hjälp av samhällets samtliga myndigheter. För att straffa dem för allt som över huvud taget går att lagföra för. Strategin användes i kampen mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Detta är en viktig detalj för att visa beslutsamhet och enighet från hela samhällets sida. Att utveckla et polisiärt agerande kräver en ett brett register av insatser och framför allt en välutvecklad strategi grundad på detaljkunskaper om de kriminella miljöerna.

Det var olyckligt att programmet kom att handla så mycket om invandring eftersom det som ligger på Peter Springares bord inte går att hantera med integration annat än i förebyggande syfte. Vad gäller invandringen finns en politisk fråga som är viktiga för alla som bor i Sverige idag. Det är att få ett stopp på invandringen, och den frågan orkade programmet inte resa.

Kan alla som nu engagerat sig till stöd för Peter Springare börja bidra genom att föra diskussioner om hur den organiserade kriminaliteten ser ut, och skall bekämpas.

 admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *