Klyvnades tid

Ingen stenkastning på våra gator

21 feb , 2017  

Under årtionden har vänstern sysslat med verbal stenkastning, demonstrationerna har inriktats på att smäda sina motståndare inte på att angrip makten. Fienden har varit de som inte ställt upp på deras “generösa invandringspolitik” och som inte bekämpats med argument utan genom att kallas rasister och fascister. Kampen har förts under banderollen “Inga rasister på våra gator”. Udden har riktats mot person inte mot åsikter. Resultatet av denna politik håller nu på att slå ut i full blom. Nyligen såg sig poliser tvingade att skjuta skarpt för att varna stenkastande i Rinkeby. Det är hög tid att rulla upp denna skadliga politiska verksamhet som bokstavligen sätter förorterna i lågor. Ingen stenkastning på våra gator.

Vänder sig mot att våra förorter läggs under den organiserade brottslighetens kontroll. För att återta kontrollen över förorterna där parallella samhällen etablerar sig. För detta måste även vänstern ta sitt politiska ansvar.

För bara några dagar sedan visade delar av vänstern återigen vad de står för genom att sabotera ett öppet opinionsmöte av Sverigedemokraterna. Åter igen användes våld som politiskt medel. Jonas Sjöström vägrar ta avstånd trots påstötningar på riksplanet såväl som lokalt. Det verkar var långt till en tillnyktring inom vänstern. Det visar därmed också vikten av att alla andra som förstår frågans vikt beskriver verkligheten och ställer kraven.

Vänstern påstår att orsaken till upploppen är att upprorsmakarna utsätts för diskriminering och rasism, att upploppen , bilbränderna, stenkastningen beror på socioekonomiska förhållanden.  Detta är en politisk hållning som är helt oacceptabel. Inget samhälle kan tolerera upplopp och skadegörelse på grund av arbetslöshet eller klasskillnader. Brottslig verksamhet har aldrig lett till att lösa politiska och sociala problem. Vänsterns förklaring är ett direkt stöd till dessa kriminella ligor att fortsätta med sin verksamhet. För det är just vad detta handlar om. Vänstern tror att det är klasskamp bara för att de kastar sten som de själva gör på sina demonstrationer.

Det är heller inte så att dessa områden är ekonomiskt missgynnade. Så här skriver Rinkebypolitikern Benjamin Dousa situationen i Rinkeby:

S pratar ofta om bristen på sociala insatser, och att det är fler fritidsgårdar eller teaterföreställningar som är vägen framåt. Då ska man komma ihåg att Rinkeby-Kista erbjuder alla unga ett sommarjobb, har flest anställda demokratisamordnare, ungdomsvärdar och medborgarvärdar, fler fritidsgårdar än andra stadsdelar och dessutom en nästan 50-procentig högre skolpeng än skolorna inne i stan. Det går inte att curla förortsgängen ut ur kriminalitet, utan nu behövs ordning och krav.

Vänstern har under årtionden försökt tysta sina politiska motståndare. Tricket har varit att spela på känslor. På skammen som utpekandet till rasist och nazist leder till. Det är en pågående politisk masspsykos, förmedlade genom våra medier i årtionden. Det har starkt bidragit till en splittring av Sveriges. Vilket lett till en politisk polarisering av aldrig skådat slag. För att ta oss ur detta farliga tillstånd måste politiken återföras till det verkliga, till det gemensamma, till det som finns utanför individerna, till de mänskliga handlingarna och till lagar och institutioner.

Stenkastning är en handling gjord för att skada. Oavsett vem som är offret så är det ett brott. Gentemot våra poliser finns inte ens möjligheten att hänvisa till nödvärn, självförsvar eller att den provocerats fram. Det är bara rakt upp och ner kriminellt och skall straffas. Då stenar kastas mot polis tycker många inom vänstern att målet är legitimt och att polisen får vad de förtjänar. Av den anledningen är det extra viktigt att skapa stor enhet kring parollen “Inga stenkastning på våra gator”.

INGEN STENKASTNING PÅ VÅRA GATOR!!!

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


One Response

 1. Evert Larsson skriver:

  Följande fråga har ställts till facebookgruppen “Stå upp för Peter Springare.”

  “Följande inlägg har raderats. Är det en olyckshändelse. Om annars vad är anledning. Bra att vet för framtiden.

  Önskar naturligtvis att inlägget åter får plats till stöd för Peter Springare:

  Inlägget

  För en vecka sedan gick vänstern till attack för att stoppa ett politiskt möte. För några dagar sedan står bilar i brand och sten kastas mot polis.

  Båda händelserna hotar Sveriges demokratiska system.

  https://klyvnadenstid.se/2017/02/ingen-stenkastning-pa-vara-gator/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *