Politik

För Sverige mot politisk globalisering

3 jan , 2017  

Trump och Brexit har tvingat det politiska etablissemanget att förklara sig. Yrvaket försöker de värja sig med påståenden om att nyheter varit “fejkade”, detta utan att bemöta i sak. Samtidigt som de själva gör allt för att sprida förvirring i grundläggande frågor inom politik och ekonomi, om hur det finansiella systemet avreglerats med arbetslöshet och ekonomiska kriser som följd, vilket förtigs. Att bankerna har ersatt kontanterna med de skuldbaserade digitala pengarna mörkläggs, liksom det berg av privat skuldsättning det tvingat fram på bostadsmarknaden. Politisk förvirring skapas kring statlig suveränitet och nationalism för att bereda väg för politisk globalisering. Att sprida förvirring då det gäller begreppet nationell suveränitet och nationalism är central i propagandan för globalisering och “frihandel”.

I Sveriges riksdag har stödet för frihandel blivit extremt ensidig, så till den grad att vi med öppna ögon ser hur vår landsbygd avfolkas och vår förmåga att försörja oss själva med livsmedel försvinner. Vår beredskap för kriser och krig har förstörts vilket kommer att skapa svält i storstäderna inom inom några veckor vid en internationell kris. Att detta skapar oro och diskussion är ett tecken på uppvaknande, det är bra och nödvändigt. Däremot är många av de förslag som reses dåligt genomtänkta och kan förvärra mer än de gör nytta.

De produktionsresurser vi förlorat kan inte ersättas i ett enda slag genom att inför höga tullar. Anledningen till att vår nationella näringsliv är underutvecklat har med en under årtionden bedriven ekonomisk politik till stöd för storföretag och exportindustri. Metoden har varit en extremt hård beskattning av arbete i förhållande till vår omgivning, vilket alltid drabbar småföretag värst eftersom de i mindre utsträckning kan använda stordriftsfördelar, kostsamma vetenskapliga innovationer, stora mängder fossil energi. Sverige är ett högskatteland för låginkomsttagare med låga grundavdrag. Till skillnad mot de flesta länder i Europa som tillämpar principen att inte beskatta löner under existensminimum. Resultatet har blivit ett underutvecklat näringsliv för den lokala och nationella marknaden. Istället för att gå till grunden med dessa problem har man infört skattebefrielse genom avdrag, ROT/RUT, men inte inom de områden som är mest angelägna de som skulle skydda vår produktion av livsmedel.

Genom avregleringen av finansmarknaderna har bankerna och finansindustrin fått makten över vart investeringarna skall göras i vårt näringsliv. Demokratins makt över riksbanken har samtidigt tagits bort vilket gjort att politiken berövats makt och möjligheter att föra ekonomisk politik. Lika katastrofal för den ekonomiska utvecklingen har bankernas digitalisering av penningsystemet varit. Idag utgör deras digitala pengar 97% av penningmängden. De digitala pengarna skapas BARA då någon är beredd att skuldsätta sig, vilket förutsätter en ständigt ökad skuldsättning. Sverige till hör de allra mest skuldsatta länderna i världen. Skulder som framförallt har sin täckning i uppblåsta fastighetspriser, ett pyramidspel som skjuter betalningarna på framtida generationer. Riksbankens påbörjade projekt att skapa en E-krona måste påskyndas.

Samtidigt med undergrävandet av vår ekonomi pågår en politisk och ideologiska smutskastning och desinformation kring begrepp som nationell suveränitet och nationalism. Målet med smutskastningen är att beröva Sveriges folk ett ord som beskriver vår historia och vad vi åstadkommit med vårt Sverige. Tanken är lika effektiv som den är försåtliga, genom att inte ordet finns skall dess representation i verkligheten undermineras och försvaret av den omöjliggöras. Nationalism består helt enkelt i varje folks rätt att försvara sin del  av den jord de lever och verkar i. En rätt som bara kan försvaras då den tillerkänns alla folk. FN och dess stadga vilar på dessa principer. Kampen för frigörelse från kolonialism och imperialism var just en kamp för nationell självständighet. Nationalism och demokrati förutsatte varandra då den växte fram får tvåhundra år sedan. När Norges krävde sin rätt till självständighet för hundra år sedan var nationalismens starka ställning i Sverige en förutsättning för att Sveriges folk inte besvarade kravet med vapenmakt och brödrakrig. Att Norges självständighet inte var ett uttryck för splittrande separatism har vi hundra år av erfarenheter som bekräftar, i en granne som på grund av sin kamp för självständighet har mycket att lära oss då det gäller att ta hand om sitt folk i politik såväl som ekonomi.

De som påstår att nationalism innebär att man erövrar andra länder ljuger, och kommer från globalister som samtidigt gör allt för att undergräva alla självständiga stater suveränitet. I detta syfte kallas Hitler för nationalist när han tillsammans med Stalin delade Polen. Hitlertysklands “lebensraum” och krossandet av Östeuropa var angreppskrig i kolonialismens och rasismens namn, vilket han själv inte gjorde något för att kamouflera. De politiker som idag påstår att Hitler var nationalist skönmålar hans gärning. I själva verket agerar de själva som Hitler, om än icke i namn av rasism utan i dess motsats “antirasism”, inte i namn av “lebensraum” men i namn av globalisering, internationalism och frihandel.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssson

books

 


2 Responses

  1. Kgb35 skriver:

    Bra igen. Någon gång när jag varit utomlands och talat förenklat språk har jag noterat att jag till slut tänker på detta förenklade språk. Att ha ett stort ordförråd är viktigt och efter att en gång ha läst Frans G Bengtsson beklaga sig över stavningsreformer, håller jag med honom.

  2. Som en f lge av Internett og moderne kommunikasjon i v r tid, har globalisering g tt over til et helt nytt niv siden 90-tallet. Politikk i globalisering handler om hvordan land g r sammen om ulike avtaler, forbund og fellesregler for forbedre det internasjonale samfunnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *