Jordbruk/miljö

Livsmedelsverket, folkhälsans & böndernas fiende

20 dec , 2016  

Livsmedelsverket bedriver samhällsfaaarlig verksamhet och borde ställas inför rätta!!!!!!!

Detta är uppenbart efter att tagit del av deras illasinnade propaganda mot opastöriserad mjölk.

Det är vanligt att opastöriserad mjölk innehåller
bakterier som kan göra dig sjuk.

Så inleder de sin kampanj mot en av böndernas viktigaste produkter alla tider. All opastöriserad mjölk skall kokas enligt denna länk. De har mage att påstå att den är farlig att förtära, och därmed måste upphettas vilket samtidigt förstör dess kvaliteter.

Under 15 år har jag minst varje vecka hämtat 5 liter mjölk vid närmsta mjölkgård, sammanlagt fyra tusen liter, och aldrig haft minsta symtom. Mina erfarenheter bekräftas av alla studier som gjorts. Enligt en konferens om opastöriserad mjölk arr. av Eldrimner. Där Agnes Wold som forskar om allergier var en av deltagarna.

Allergi är en ny folksjukdom som inte fanns i bondesamhället. Hösnuva beskrevs för första gången 1819…. 1926 kom den första populationsbaserade studien som visade att det var tolv gånger vanligare med hösnuva i staden än på landet. … Det bästa skyddet har barn som växer upp på en gård och dricker dess mjölk. Hur barnen lever det första året är avgörande för om det utvecklar allergi eller ej.  Även små kvantiteter  av rå mjölk är skyddande. En tysk studie har visat att de som dricker rå mjölk det första levnadsåret har tre gånger mindre hösnuva och 40% mindre astma.

I den råa mjölken finns levande immunceller, levande bakterier och biologiskt aktiva proteiner som ger skydd mot allergi men som förstörs eller denatureras av pastörisering. Cellerna blir då immunframkallande istället för toleranta. Även fettdroppar(omgivna av naturligt fosfolipidmembran) är en komponent som utövar skydd mot allergier men som förstörs vid homogenisering av mjölken.

Anna Catharina Berge berättar om organisationen Raw Milk Institute , RAWMI som arbeta med utbildning, huvudsakligen av producenter.  Anna Catharina har tidigare arbetat  som inspektör på livsmedelsverket. Engagemanget för att sprida kunskapen om obehandlade mjölk fick hon av att genom rå mjölk bli fri från egna svåra allergier, hon anser att:

Kroniska sjukdomar hotar idag vår livskvalitet och livslängd. Hur vi kan balansera de potentiella riskerna för sjukdomsfall orsakade av obehandlad med de allergiskyddande effekterna är en viktig fråga för RAWMI som betonar att det krävs olika risktänkande för olika gårdar och produktionssystem. Det finns stora skillnader mellan stora och små mjölkgårdar.

Det är ju lättare att spåra sjukdomsfall och utbrott till obehandlad mjölk än till kyckling, som ju alla äter. Och så jämförs obehandlad mjölk med pastöriserad mjölk istället för med liknande råa produkter. Läkare och myndigheter överreklamerar ofta riskerna med obehandlad mjölk jämfört med andra risker.

Livmedelsverkets varningar “Det är vanligt att opastöriserad mjölk innehåller bakterier som kan göra dig sjuk”. visar med all önskvärd tydlighet organisationens ambitioner att göra det svårt för Sveriges mjölkbönder och konsumenter. 2013 gick livsmedelsverket ut stenhårt med ett förslag om totalförbud för försäljning av opastöriserad mjölk. Källa

“För försäljning av opastöriserad mjölk innebär remissförslaget en skärpning. Det ska inte längre vara tillåtet att sälja eller ge bort små mängder opastöriserad mjölk direkt till konsumenter. Trots att det är få som dricker opastöriserad mjölk har den orsakat flera sjukdomsutbrott av bland annat campylobakter och ehec. I några fall har barn drabbats av njursjukdom.

– Bakterier från opastöriserad mjölk kan orsaka svåra sjukdomar och syftet med regelförändringen är att skydda konsumenterna, säger smittskyddsamordnare Mats Lindblad.

I vanlig ordning så övervärderar livmedelsverket farorna med opastöriserad mjölk. Gräver man vidare i statistiken visar det sig att under tiden 1994-2011 har 20 falla av matförgiftning inträffat, 5 med följdverkningar i form av HUS(njursjukdom). Alla rimliga bedömningar gör detta till en droppe i havet av alla matförgiftningar som sker. För den klentrogne finns livsmedelsverkets egen statistik att tillgå:

forgiftningar

matforgiftning2

Livsmedelsverkets nitiska öga är inte att ta miste på. Under perioden 2003-2007 så hittar vi 3 fall för EHEC-förgiftning för opastöriserade mjölk. Om nu livsmedelsverket förordar totalförbud för opastöriserad mjölk vad har de för åtgärdspaket för övriga livsmedel? Har livsmedelsverket överhuvud taget vägt in livsmedlens kvaliteter för hälsa, eller görs sådana överväganden enbart då stora företag hälsar på med morot och piska.

Det finns all anledning att göra allt som går för att hålla livsmedelsproduktionen så säker som möjligt. För att sätta problemen i perspektiv: Siffror över EHEC globalt från 2006 finns ett enda utbrott registrerat som är knutet till obehandlad mjölk.  För att styra upp produktionen av obehandlad mjölk ännu hårdare kan Anna Catharina Berge Raw Milk Institute , RAWMI, berätta mer om deras arbete.

QMRA är en kvantitativ mikrobiell riskvärderingsmetod som förespråkas av RAWMI. Den bygger på komplicerade statistiska kalkyler, med många faktorer från gård till konsument och avgör hur stor risken är för att konsument skall bli sjuk av maten. Resultat från QMRA-studier på obehandlad mjölk visar relativt små risker för sjukdom och och allvarlig sjukdom orsakade av campylobacter, Stalphylococcus aures och EHEC, E-colie 0157:H7. För listeria är risken minimal. Ingen studie har gjorts på salmonella. Om mjölken produceras på fel sätt innebär det naturligtvis en risk.

Varje gård som rekommenderas av RAWMI har en egen riskanalys och säkerhetsplan. Mycket viktigt för hållbarhet och kvalitet är snabb nedkylning av mjölken. RAWMI testar sina gårdearvarje månad för Ecoli och totalantal bakterier. Av de rekommenderade gårdarna har 37% mindre än 1 koliform/ml. Få ligger över50. Standarden är att inte ha mer än 25 koliformer/ml mjölk och under 15 tusen totalantal bakterier.

Vad passar bättre som avslutning till detta referat av nr 4 av Eldrimners Mathantverks artikel om pastöriserad mjölk än att förmedla Kristina Åkermos erfarenheter som mjölkproducent, ystare och veterinär.

Kristina påpekar att vi har en mjölkkris i Sverige idag och att öppna upp för att sälja obehandlad dryckesmjölk skulle innebär en möjlighet för vissa bönder att överleva. Viss mjölk passar dock inte att dricka rå, till exempel mjölk från stora gårdar.

Det finns kvalitetsskillnader mellan mjölkgårdar, men det verkar svårt att förstå för myndigheter säger Kristina, som får epost varje vecka från konsumenter som vill ha obehandlad mjölk. Många har problem med att tåla processad mat och blir friska av att dricka obehandlad mjölk. Att det inte blivit en politisk fråga anser Kristina beror på att det förs en kampanj mot opastöriserad mjölk från myndigheternas sida. 

Vad svarar då den utpekade myndigheten som också närvarade på diskussionen. Mats Lindblad från livsmedelsverket är inte sen till att hitta myndighetsförhinder, de vill först utvärdera den lag som idag ger bönder rätta att sälja 70 liter obehandlad mjölk per vecka, vilket “kan ta minst något år“.

Man kan undra hur livsmedelsverkets myndighetsuppdrag ser ut

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

books


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *