Jordbruk/miljö

Klimatfrågan ett gigantiskt bedrägeri

14 dec , 2016  

Kritiken mot klimatalarmismen blir allt starkare. Allt sedan den globala eliten genom FN gjorde klimatet till den strategiska frågan omkring 2005 har alltfler vetenskapsmän ställt in sig i ledet av kritiker. Christopher Monckton har nyligen avslöjat att ett matematiskt fel har upptäckts i den modell som används för att beräkna framtida temperaturökningar orsakade av halten koldioxidhalt. Lord Monckton anser att om man avlägsnar felet så försvinner det så kallade klimathotet.

Vi börjar med att lyssna på en intervju med Lord Monckton:

Jag har letat efter detta matematiska fel i tio år. Jag har vetat att felet funnits men inte vari det bestod. Jag har vetat detta eftersom jag är en klassisk matematiker. Grovt räknat 340 före Kristus utvecklade en matematiker från Mindre Asien(Nu Turkiet), Menaechmus of Alopeconnesus en matematisk modell, Hyperbeln, (en kurva som kan användas för att exakt beräkna speciella fysiska förlopp min anm.) Kurvan används för beräkningar i klimatmodellen, den dyker anmärkningsvärt nog upp för att bestämma temperatursvaret på återkoppling av temperaturen i klimatet. ….Återkopplade modeller kommer ursprungligen från elektronisk reglering……. Det var helt riktigt att använda matematiken från elektronisk reglering. Men dom hade missförstått det. De gjorde ett misstag på vägen och det var det misstaget som jag till slut efter tio års sökande hittade. För några veckor sedan så kontaktades jag av en elektroingenjör som sa att jag behövde läsa en elektronisk beskrivning av de här elektroniska regleringskretsarna för det stämmer de har gjort ett misstag….. Så fort jag läste boken så fick jag kunskaperna om den här kurvan och såg på en gång vilket fel de gjort. Då startar beräkningarna på fel plats på kurvan, och får väldigt konstiga och överdrivna resultat. 

Hur skall vanligt folk kunna hänga med i att avgöra vad som är rätt och fel då det för en högt skolad person har tagit 10 års sökande att hitta ett fel på en modell. Det är något principiellt fel med att vi låter oss styras av vetenskap då det egentligen handlar om politik.

Redan under 1990-talet blev jag informerade om koldioxidens betydelse för klimatet. Det var genom uppdrag inom den fossila näringen, det gällde underhållsarbeten på raffinaderier på västkusten. Det är alltså inte så som många tror att fossilindustrin försöker mörka det “koldioxiddrivna klimathotet”. Enligt min erfarenhet är det tvärt om. Men det finns också en logik, en förklaring till varför de har ett intresse av att lansera koldioxiden som vårt största miljöproblem.

Tänk efter hur det skulle vara om inte alarmismen kring koldioxid fanns. På 70-talet och större delen av 80-talet hade diskussionerna istället fokus på att vi måste göra oss oberoende av de fossila bränslen eftersom de var en ändlig resurs. Det var en viktig fråga under kärnkraftsomröstningen 1980. Framförd som argument till stöd för kärnkraften. Linje 3, motståndarna till kärnkraft sade heller inte emot. Diskussionerna var sådan att de fossila bränslen fick ta hela smällen för vår energikonsumtion. Genom att koldioxiden fördes in i diskussionen började även energikällor som som var förnybara dras in i diskussionen. Varför?

Hade något förändrats vad gäller deras egenskap av att vara förnybara? Nej!!! Naturligtvis inte. Men alarmismen kring klimatet gav ingångar till att hugga in på allt som var en del i det biologiska kretsloppet. Att kor rapar och fiser har blivit farligare än att flyget ökar med 4% varje år. Varför växer flyget så? Eftersom det premieras med skattebefrielse och är fridlysta för kritik i medierna.

De varningar som klimatalarmister sprider står i skarp kontrast till den faktiska utvecklingen. Det är inte bara flyget som ökar förbränningen av fossila bränslen. Förbrukningen av kol ökar också om än inte i en ökningstakt som fördubblar verksamheten på 20 år. Källa egen översättning

Enligt The Wall Street Journal ökar Kinas i enlighet med sin femårsplan kolkraften från 900 till 1100 gigawatts från 2015 till 2020. Det är en ökning som överstiger hela Kanadas användning av kolkraft.

Bilden är densamma i Indien. Källa egen översättning.

Indien har ökat sin kolkrafts kapacitet från 5,6 GW per år 2007-08 till 19.5 GW in 2014-15, en  årlig tillväxt på 11% enligt Greenpeace.

Hur används det politiska utrymme som skapas genom klimatalarmismen i Sverige. Det är frågan som alla som låter sig oroas av detta politiska spel bör ställa sig. Klimatångesten har använts som politisk hävstång för att få Centerpartiet att nedprioritera sitt kärnkraftsmotstånd, det har använts i samma parti för att göra partiet till Sveriges mesta nyliberaler. På samma sätt har det använts i Miljöpartiet för att lägga om från EU-motstånd till att bli EU-kramare. Men framförallt används klimatagendan genom växtgasen koldioxid till att sätta press på de gröna näringarna. Koldioxid är ju en förutsättning för allt levande på vår jord. Kött påstås var farligt för klimatet och måste begränsas. Klimatet används som argument för att öka exploateringen i skogsbruket genom att bryta stubbarna vid totalavverkning.

Generellt så används klimatfrågan till att föra över makt från nationalstater och deras demokratiska system till politiska byråkratier i FN och EU. Just nu sker en världsomfattande reaktion mot förstörelsen av demokratiskt inflytande genom suveräna stater. Brexit, Trump kommer med största sannolikhet att följas av flera folkliga reaktioner då tillfälle ges.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


2 Responses

 1. Sebastian skriver:

  Substanslöst och vagt svepande argumentering utan tydlig tydligt mål

  • Evert Larsson skriver:

   En märklig kommentar, som överträffar allt i frågan om att vara substanslös. Inget konkret, inget motargument till de analyser av varför fossilindustrin tjänar på klimatagendan.

   Du avslöjar bara din hjälplöshet inför artikelns budskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *