Klyvnades tid,Politik

Feminismen!!!

22 dec , 2016  

P1 bidrar numer ofta till att höja mitt blodtryck. Konkret handlade de under morgonen om Ebba Witt-Brattströms som spred sin visdom över Sveriges oskyldiga och hårt drabbade folk. En svensk ordbok har getts ut som inte fick nåd för hennes genusförgiftade öga. Hon hävdade att det skulle behövas genusforskare och forskare med genusperspektiv som skötte de här sakerna i fortsättningen. Går vi till en definition för genusteori och forskning, står det helt klart att genusaktivister är olämpliga för forskning.

Genusteorier är enögdhetens ideologi och teori, där man opererar bort kvinnans biologiska kön innan man startar sitt teoribygge. Sedan kan man fritt fabulera om att kön endast är social konstruktion utan att behöva ta in hela bilden. Allt ifrågasättande viftas sedan bort med ett vänligt tillrättaläggande om att genusteori inte sysslar med något så hemskt som biologi. Genusteorier har inget med forskning att göra det är en ren form av politisk aktivism.

Så fort detta självklara påtalas så kommer alla käcka medsyster till försvar, med snälla små tillrättalägganden om att det finns så många  slags feminism, och man kan minsann inte dra alla över en kam. Tyvärr är det så att detta är det bästa skydd den farliga och samhällsnedbrytande genusteorin kan få. Genom att det just är genusteorin som är den dominerande, den mest extremistiska, har akademisk status och mediernas öra är det den som drar fördel av situationen, skyddas och förstärks.

Genusteorin är en hatisk och polariserande ideologi som gjort mannen till en fiende och inte en medmänniska, det är dags att alla kvinnor börjar förstå situationen, om inte så kommer det inte att finnas ett samhälle byggt på människors egenskaper att luta sig tillbaka mot. Idag är det framför allt pojkarna som lider av det klimat som feministerna skapar. Pojkar i skolåldern passar inte längre in, de utpekas redan som unga som ett mänskligt avskräde. Skolan utformas på ett sätt som missgynnar de pojkar som har stora behov att uttrycka sig fysiskt och kroppsligt. Pojkarnas sjunkande skolresultat ger syn för sägen.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *