En värld i brand

Klyvnades tid

Nätfälld Yttrandefrihet

18 nov , 2016  

Det är ofta tekniska genombrott som skapar möjligheter för härskande eliter att återta förlorad ekonomiska privilegier eller politisk mark. Så har våra sedlar och mynt skapade av riksbank under demokratisk kontroll ersatts av  elektroniska betalningsströmmar kontrollerade av de privata bankerna, med skuldberg, fastighetsspekulation och ekonomiska kriser som följd. Just nu håller en annan vital del i vår demokrati att lyftas in i den politiska elitens hårkors, yttrandefriheten. 

För att lyckas gäller det att utnyttja redan skapade opinioner till vilka förändringen kan knytas genom elitens mediekontroll. Det handlar om utspel som använder sig av antirasistiska, feministiska, eller annan normkritisk politisk jargong, eller vad som kan nitas genom den politiska elitens favoritverktyg för politisk korrigering, mobbarverktyget “allas lika värde”.

Maktmedierna som känner sig utmanövrerad av nätet och de sociala medierna har under lång tid fört en kampanj mot vad de ser som, “oseriös journalistik”, “fejkade nyheter”, “rysk desinformation”, “rasism”, “vulgariserad och populistisk journalistik”, samt hot , mobbing och trakasserier av den egna yrkeskåren.

Den senaste händelsen på temat går dock utöver det vanliga. Det handlar om en moderat partianställd som via partiets youtubekanal sänt ut ett klipp där han kallar en socialdemokratisk minister för “hora”. Klippet togs snabbt bort men kopierades och spreds sedan ymnigt via nätet. Händelsen har fått ett enorm genomslag och gjorts till en statsangelägenhet genom att statsministern i skarpa ordalag kritiserat moderaternas partiledare. Att kalla en minister för hora är inte bara ytterst provocerande utan för att komma från en politiker från ett partikansli anmärkningsvärt korkat. Det är faktiskt så vridet att det är svårt att med ord sätta färg på denne digitala kommunikatörs enastående idioti.

Dock, det är den politiska elitens hantering av den högt uppsatte moderaten som är intressant ur yttrandefrihetssynpunkt. Är det så att den politiska klassen genom detta fall vill sätta en standard för hur yttrandefrihet i fortsättningen skall hanteras. Är det möjligt att efter Trumps övningar under presidentvalet se detta som ett övertramp och olycksfall i arbetet? Är det istället så att spinndoktorerna har triggats av mediernas möjligheter att skapa politik? I detta fall att sätta standarden för yttrandefriheten på nätet, och därmed genom liggande mediautredningen för hela det offentliga rummet. Hur hade detta hanterats om det hade satts på pränt i tryckt publikation? Bortsett från de politiska kopplingarna och det mediala drevet som leder till en rättskipning som vida överglänser domstolarnas förmåga till straffansvar. Vad hade påföljden blivit? Det hade med största sannolikhet inte blivit någon prövning enligt grundlagens yttrandefrihetsklausul, Strandhäll hade hänvisats till civilrättsligt förfarande för förtal.

Tomas Ramberg inrikeskommentator på P1 gav en kommentar till händelsen som pekar på att medierna önskar utöka sin makt till politisk disciplinering av Sveriges folk. Tomas Ramberg 43 minuter in i programmet.

Det verkar inte vara avsikten att detta skulle läggas ut(videoklippet med moderatpolitikern), men vad vi kan förstå så förändrar det inte innehållet i uttalandet. Att kalla en minister för en hora är lika kränkande vare sig det sägs i ett enrum där ingen hör eller inför en stor församling. Och det är väl också skälet till att partiledningen fann för gott att göra processen kort med hans anställning.

Enligt Public Service är våra egna hem inte längre fredade zoner. De som av någon anledning är ute efter att göra dig till rasist, kvinnohatare eller varför inte pedofil, har nu den digitala inbäddade teknikens möjligheter att ur din privata svär snappa upp när en nål faller. Tomas Ramberg vill få det att framstå som redan etablerad norm att mot dem de finner lämpligt använda upptagningar av dennes vrede, kanske mot medierna själva, för att sätta igång en häxjakt och ett drev. Vad du säger i ditt eget kök är lika kränkande som politikernas uttalanden för påslagna kameror. Med tanke på hur den digitala tekniken idag ser ut vet vi inte hur många mikrofoner vi dragit hem och som kan aktiveras, styras och avlyssnas genom blue tooth, trådlösa teknik som vi heller inte har kontrollen på. Medierna har upprörts över den frihet som nätet och de sociala medierna givit medborgarna. Tänker de nu slå tillbaka genom att använda samma teknik för att skapa avskräckande exempel, alla till rättelse och varnagel.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson
books

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *