Ekonomi

Kontanter, frihetens pengar!

3 apr , 2016  

Med tom plånbok blir man nerpissad av byrackor(gammalt lokalt talesätt). Att tömma lädret idag öppnar upp för betydligt större faror, det fria samhället, en fri ekonomi står på spel. Utan kontanter får bankerna fullständig kontroll över samhällets viktigaste infrastruktur, betalningsmedlen, pengarna.

Kontanter! Kontanter! Kontanterna!
Stridsropet för en av vår tids viktigaste frågor.
Välkommen in i matchen.

På bara fem år har antalet bankkontor som hanterar kontanter halverats, under samma tid har 154 bankkontor stängts.”. Riksbankschefen Stefan Ingves(SI) anser vidare att bankerna gynnas av insättningsgarantin, vilket kräver en motprestation: bankerna måste säkerställa för bruket av  kontanter. DN 2016-03-16. Genom att vilkora mot insättningsgarantin(I) kan SI ha öppnat en bakdörr för bankerna att smita sitt ansvar, eftersom I håller på att fasas ut till förmån för Bailin, ett system där bankkunder och ägare ersätter skattebetalare som bankernas kraschkuddar.

I fråga om kontanternas vara eller icke vara så har vi, Folket, möjligheten att styra utvecklingen, genom att övergå till kontanter i dagligvaruhandel räddar vi ett väl fungerande system med dess värden av trygghet och robusthet.

Att kontanthanteringen är dyr och bidrar till brottslighet förs ofta fram, men det finns redan idag automatiserade system som minskar rånrisken. Mobiler är också stöldbegärligt, dessutom är kortbedrägerierna kostsammare. Hittills har bankerna betalat i tysthet, är det en praxis de kommer att fortsätta med om kontanterna försvinner? Redan idag krävs kunder vars konton tömts med hjälp av ”Verified by Visa” på ersättning för försumlighet. Tror inte att det är en nyhet, post-Snowdon, att nätet inga garantier ger.

Kontanter kan användas i ekonomisk brottslighet! Ja. Den andra sidan av myntet är den frihet sedlarna ger ALLA medborgare. En sedel nekar ingen hand, känner inte skillnad på fattig eller rik. Kräver inte bankens godkännande. Dess rörelser från hand till hand går inte att spåra, det är något så unikt att det kan sägas stå för frihet, vara FRIHETENS PENGAR. Finns det någon viktigare egenskap i dagens övervakningssamhälle? Så kan även banker, inte minst dess personal bidra.

Det finns ett mycket tydligare intresse i bankens vilja att föra oss in i den Orwelska dystopin, det handlar som ofta om vinstintresse och makt, om grundorsaken till att de fyra storbankerna kammade hem hundra miljarder vinst 2015. Det som gör vinsterna så stora är en väl dold hemlighet, bankerna besitter magiska krafter.

Det finns nämligen inga pengar i banken, inga pengar till utlåning. Bankerna lånar inte ut, de skapar pengar mot kundens löfte att betala tillbaka, plus ränta. Bankerna skapar krediter, är mer bokhållare än utlånare. Vad de göra är att hålla reda på bankkundens lån till sig själv, tidigareläggande av köpkraft, och att lånet amorteras(dödas), att räntor betalas. Genom att en del av räntorna dras ur realekonomin uppkommer en brist på betalningsmedel vilket driver på skuldsättning. Det är dessa digitala pengar som är våra pengar idag. 97% av penningmängden består därav, resten 3% är kontanter.

Med sedlarna och mynten är det radiklat annorlunda. Sedan 1904 har riksbanken ensamrätt på att skapa våra kontanter, vilket gör att de inte behöver skapas i “synd och skuld”, och bankerna måste köpa dem till sitt nominella värde.

Det är sättet på vilket de digitala pengarna skapas som är grundorsaken till att hela världen är nedtyngd av skuld och att den privata skulden i Sverige är bland de högsta i världen. Detta kan ändras genom att de digital pengarna skapas på samma sätt som sedlarna och mynten. Det är ett sådant system som Island står i färd med att införa. Sveriges riksdag och politiska partier ligger några solvarv efter. Då det gäller kontanterna behöver vi inte vänta på någon. Fyll lädret med sedlar, välkomna in i matchen..

Evert Larsson
Klyvnadenstid.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *