Krig&Fred,Politik

Drömresan fast på korallrev

1 apr , 2016  

Trots de mediala framgångarna i Paris sprider sig desperationen inom klimatrörelsen, tusentals aktivister som under årtionden avreagerat sig i demonstrationer med polisen, snuvades på årets stora tilldragelse genom terrordåden, som blev förevändningen för Hollande-regeringen att förbjuda demonstrationer. Klimatrörelsen anser sig ha tappat initiativet, besvikelsen sprider sig nu på nätet.

And now the demonstrations at COP21 in Paris have been banned. This decision by the French state was not an anomaly, brought about by the November 13 massacre. Repression has intensified at every summit since the fateful COP15 in Copenhagen.

That December, six years ago, activists officially registered as visitors prowled the corridors of the Bella Center for opportunities to intervene in the proceedings, while ever-bolder plans were hatched from the outside. As the negotiations entered their downward spiral, protests erupted spontaneously inside the center and wound their way through the Danish capital. Militants prepared to overrun the summit and turn it into a “people’s assembly.”

Under siege, authorities responded with force. Registration cards were withdrawn, insufficiently pliant NGOs banished, and lines of baton-wielding policemen stationed at the entrances. At each subsequent COP, the hosts have made sure to keep the venues sealed off from the climate movement — denying activists access, banning participants in on-site protests from future conferences, patrolling the surroundings with armed police and soldiers, all measures meant to keep out the most radical voices from the proceedings.

It was in this spirit that the French state did its best to thwart the planned COP21 mobilizations long before the terror attacks.

Klimatrörelsen är delad vad gäller taktiskt uppträdande men under ytan råder ett hemligt samförstånd. När nu hela den utomparlamentarisk klimatrörelsens aktionsmöjligheter smalnas in till att var åhörare till konferenser och toppmöten har nya betydligt mer radikala utbrytningar kunnat observeras. Skyddad av TOR-nätverk förs diskussionerna anonymt och utan risk att bli upptäckta.

Paris har visat sig vara en lärdom även av annat slag, Klimatrörelsen som mediernas favoritobjekt har ersatts av islamsk terror, åsidosatt av betydligt kraftigare våldsaktioner känner den sig undanskuffad och söker ett svar som åter ställer den i rampljuset. Det handlar ännu om en liten minoritet, men den består av personer som är betydligt bättre förankrade i den Europeiska kulturen än jihad-inspiratörerna . Att det i den utomparlamentarisk vänstern, som det här handlar om, finns traditioner och nätverk som bevisat att de kan och är beredda att använda våld på ett sätt som drabbar tredje man är känt genom djurrättsrörelsen.

De diskussioner som läckt ut ur TOR-nätverkens skyddande teknik ger anledning till oro. Besvikelsen gäller inte bara att deras möjligheter att synas tagits ifrån dem. Av diskussionerna att döma finns en besvikelse och medvetenhet om att de helt enkelt förs bakom ljuset av den den globala eliten, bestående av politiker, ekonomer, forskare och företagsintressen som önskar medierna och den politiska arenan för sig själva.

Ett nytt spår av information som under de senaste månaderna spritts och diskuterats intensivt är myndigheterna och flygbolagens mörkläggning av planerna för flygets utveckling. Trots dess betydelse för klimat sker inga redovisningar, ingen samlad information presenteras som talar om hur allvarligt situationen är. Inget som redovisar bristen på åtgärder och att utvecklingen istället går i motsatt riktning, mot en ständigt ökad tillgänglighet av billiga flyglinjer.

Om och vem det blir som kommer att sänka det först planet med charterturister för klimatets skull finns anledning att oroa sig för. Det kommer då inte bli myndigheterna som sviker flygindustrin, det kommer att blir resenärerna som vänder sig bort från flygindustrin.

Kanske kommer flygplanskaparna förenade i sitt Jihad mot klimatet att välja att sänk det första planet i ett av de korallrev som redan håller på att dö. Detta som en påminnelse om inte bara människans dödlighet, utan fastmer om allt livs dödlighet.

Evert Larsson
admin@klyvnadenstid.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *