Politik

Ett flyende Sverige.

22 mar , 2016  

De som engagerar sig i politik söker instinktivt efter farorna, efter den fiende som måste neutraliseras eller nedkämpas. jagar intensivt efter motbilden för att som bäst nå en slags förståelse, som sämst, någon att förinta. Politiskt? Om det överhuvudtaget hinner landa i att det handlar om åsikter. Polariseringen drivs av mediernas journalister, i yrkesrollen att söka konflikterna, förenklingarna. För den oro som finns hos Sveriges befolkning finns ingen plats, den jagas in i mörkret som förment “rasism”, “nazism”, elaka projiceringar från en journalistkår för vilken bara finns ett hjärta, för vad de kallar “flyktingar”. Så sprättas Sverige upp, så bereds den klyvnad varur konflikterna kommer att växa.

Från utländska medier blir intressent för vad som händer i Sverige allt större, allt i takt med att konflikterna breder ut sig. I Australien får TV-tittare informationer som vår egna medier gör allt för att undanhålla och förminska. På Youtubeklipp från 60 minutes kan även Sveriges nätanvändare se hur TV-kanalens utsända påkörs med bil och attackeras med slag och sparkar. Allt sker öppet, i dagsljus, på Rinkeby torg. Det som möjligen chockerar ännu mer är att det föregås av en kort diskussion utanför torget med svenska välutrustade poliser. Polisen vet vad de riskerar och talar om att de själva inte vill följa med och ge dem det skydd som utländska gäster som besöker vårt land rimligen borde få. Polisen vill inte provocera, vi befinner oss i utkanten av ett av de 55 områden som polisen kallar No-Go-Zoner. Med fara för sin hälsa går så reportrarna från Australien mot något som kunde sluta mycket illa.

Häpnaden över hur rättsstaten faller samman, kapitulerar inför TV-kamerorna, går virala på nätet och slår genom mediernas åsiktslinjer. Källa Expressen:

Tv-teamet attackeras omedelbart när de anländer till stadsdelen och en av kameramännen får sin fot överkörd. Den polispatrull som rings till platsen vill trots detta inte följa med tv-teamet in på torget, eftersom det kan uppfattas som provocerande.

Provocerande för vem? De enda som blir provocerade av polisnärvaro på ett torg mitt på ljusa dagen är ligisterna och att dessa blir upprörda bör inte ordningsmakten ta hänsyn till. En ordningsmakt som är rädd för att kriminella skall blir provocerade av deras närvaro har ingen makt och kan knappast upprätthålla någon ordning.
Är det någonting som är provocerande så är det de dubbla måttstockarna från ordningsmaktens sida.
Samma ordningsmakt som inte drar sig för att i samband med idrottsevenemang rida med polishästar i full karriär rakt in i folkhopar, som använder sina fordon som vapen mot icke brottsmisstänkt fotbollspublik vill alltså inte följa med och skydda ett internationellt nyhetsmedium från angrepp, eftersom det kan uppfattas som “provocerande”.

En tydligare illustration av våldsmonopolets kollaps kan inte fås. När rättsstaten inte skyddar journalister från våldsamma angrepp har självsvåldet triumferat över det fria ordet.

Det är inte bara Sverige som intresserar långväga TV-team, Tyskland på grund av större befolkningstäthet och till antal större invandring har utvecklingen gått längre och mer finns att rapportera om. Den majoritet av unga män som strömmade in i Europa under höstens massinvandring börjar nu mycket snabbt att sugas upp och organiseras av Islamistinfluerade Motorcykelgäng, som tillsammans med boxningsklubbar har blivit en kulturellt lämplig form för organisering. Med en skillnad av både kulturell och praktisk art, cycklarna har bytts ut  med inte så sällan dyra bilar. Poliskontroller av gängen har visat att redan dömda gärna sluter upp i deras led. Deras upplagda filmer har uppenbart syftet att skrämma och demoralisera de länders befolkning i vilka de valt att förlägga sin verksamhet. Budskapet är tydligt:

De kallar  sig Osmanen Germania, och lovar att Osmanan kommer. Det är krigare som poserar i hotfulla poser, till och med vapen riktas mot dig, det är vad du har att vänta. Det är manlighet och kraft som exponeras. Det handlar inte om intellektuella övningar, om sökande efter lösningar genom diskussion och reflektion i en ny kulturell miljö, den tyska, inte något som kan liknas vid ett försök, inte ens en andhämtning som skulle kunna förmedla ett embryo till känsla i den riktningen.

De tyskar som faktiskt övar sig för samma våld finns och kommer från vänster- och högerextrema politiska miljöer. Finns det något kvar av den högerextrema, har den gått under jorden? Den vänsterextrema använder motdemonstrationer mot Pegida som övningar för sina framtida strider. Här finns ingen plats för det tyska folket, för deras politik och nödvändiga samtal.

Hur det står till med den våldsmakt som fått folkets uppdrag att skydda dem? Att den finns och redan ställs på prov vittnar följande YuoTube-klipp om Här, där de islamska grupperna främst är upptagna med att bekämpa varandra.

Boxningsklubbarna en annan typ av verksamhet som växer fram och som inte heller har som mål att söka integration i det tyska samhället. Våldet och hoten är påtagligt närvarande, här övas “Islamister” att ta för sig i kommande gatuslagsmål. Av Sydafrikanska besökare på en festival i Mannheim-Neckarstadt skriver de om sitt besök och det oväntade mötet med Boxningsklubbens medlemmar som utförde någon slags parad. “Vi blev rädd” är deras rubrik på sin skildring.

Boxningsklubben försöker förklara sitt uppträde med artiga vänligheter, ett illa dolt hyckleriet är känslan som växer sig allt starkare i takt med att sidans bildmaterial matas fram.

Älskar organisatörer och besökare av orient festivaler,
Vi tackar dig för din gästfrihet. En mycket välorganiserad! Det bör komma till irritation, så vi ber om förståelse.
Vår sir är en sammanslutning av anhängare av idrott, låt oss agera. Disciplin, sportig och lämpligt sätt är en del av vårt varumärke sedan dag ett. Känner du dig skyddad av vår närvaro!

Detta material handlar mestadels om vad som hände före höstens våg av immigranter under sommaren 2015. Nu stundar en ny varm årstid. Vältränade kroppar redo att söka sitt.

I Kristinehamn en småstadsidyll på tröskeln till vår är det politiska klimatet ett helt annat. Den av immigration underhållna politiska polariseringen har inte satt “färg” på gatulivet med poliskravaller, eller brinnande bilar. Här finns fortfarande tid att verka för att upprätthålla de höga flyktingströmmarna, ännu är inte den mobiliseringen avklarad.

Under helgen genomfördes de tredje demonstrationen av nätverket “Kristinehamn för mångfald”. Stadens “vänster” visst tvärsäkert hur det ligger till och protesterade mot att EU tecknat ett avtal med Turkiet. Problemet var att “det har gjort det svårare för människor att fly”, vilket är ett “svek mot människor i nöd”. Petra Lindroos Jonasson Vänsterpartiets representant i Kommunfullmäktig tyckte så. Petra blev riksbekant med att spela rasistkortet i protest mot Kristinehamnarnas fräckhet att rösta mot hennes egna personliga åsikter. Till fullmäktige hade valts några SD-politiker vilka nu skulle utsättas för politisk mobbing  ala dinamarca.

Till det politisk korrekta tilltaget förklarar ordförande Ingrid-Märta Grönlie (S) åtgärden att retuschera foto för det aktuella tillfället.

– Vi har haft en oskriven regel om att det är vårdad klädsel som gäller och då är det inte bra om någon bär en text med politiskt budskap eller propaganda. Vi har gjort bedömningen att texten är olämplig. Bilden ska vara representativ. Det handlar om respekt gentemot kommuninvånarna.

Respekt! Just det, så var det ja, och fortsättningen…….: “allas lika värde”. Det är möjligt att att detta med “lika” betyder något som av totalitarism vägledda hjärnor lyckas missförstå. Som om likhet handlade om att passas in i ett eget konstruerat politiskt rum, kan möjligen denna ideologiska trollbindning brytas med att vi ersätter lika med “unika”. Så Petra,är det inte detta det handlar om? Om individen, om dess unika värde, om “Allas unika värde”. Dit indelningsmaskineri där dina egna politiska åsikter är det goda, de duger inte som grund för sortering av människor, de är likafullt unika.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *