Krig&Fred

Bryssel”Terrorns” frågor!

22 mar , 2016  

“Terrorn” måste mötas på tre fronter.

De krig och destabiliserande intriger som USA-Nato drivit gentemot länder i Mellanöstern och Nordafrika måste upphöra. Assads regering erkännas som Syriens lagliga. Turkiets expansionisms mötas istället för att stödjas. Rasism, terrorism och totalitära ideologier bekämpas.

Nykolonialismens viktigaste ekonomiska strukturer, petrodollarn och det internationella skulddrivna penningsystemen ersättas med Demokratisk skapade och kontrollerade valutor.

IS ambitioner att sprida krigen till Europa måste stoppas. De politiska flyktingarna hanteras av FN och immigrationsströmmar regleras av internationella överenskommelser. Sverige måste permanent återta kontrollen av sina gränser och införa identitetskontroll. Sveriges ordningsmakt återta kontrollen för att återupprätta respekten för Sveriges lagar i hela landet.

Omfattningen av de attacker som islamsk terrorism nu utdelat mot Belgien har vi ännu inte sett slutet på. Vi får kanske i historieböckerna läsa om dagens datum 22 Mars 2016 som startpunkten för det Europeiska-Islamska kriget. Risken att det blir ett långt utdraget krig av inbördeskaraktär är uppenbar om inte den uppkomna situationen hanteras med konsekvens och kraft.  Just nu är Belgien lamslaget, flyg och andra transportmedel har stängts ner, både flygterminalen i Zaventem och tunnelbanestationer i Bryssel utsatts för terrordåd med många döda. Zaventem har, liksom EU-parlamentet Bryssel utryms. Saknas till och med förmåga att upprätthålla regeringsmakten, vem tar då  det politiska rodret. Alla skolar i Belgien får instruktioner om att barnen skall hållas kvar i skolorna tills föräldrar hämtar dem. Folk skall stanna i hemmen och på arbetsplatserna. Gränsen mellan Belgien och Frankrike har stängt. I praktiken har Belgien försatts i ett undantagstillstånd . I Sverige har SVT:s sändningar gått ur tablåerna och rapporteringen sker nu kontinuerligt om terrorangreppet och reaktionerna på dem. Säkerhetsnivåerna är förhöjda på Arlanda och Bromma flygplatser.

Vad som nu förfaller uppenbart är hur de ansvariga helt tagits på sängen. Först nu i efterhand höjs säkerhetsnivån för  terrorism, den borde höjts i samband med de arresteringar som gjordes under förra veckan. Två personer, tillika målet för polisinsatsen flydde över ett tak, bara detta faktum borde fått säkerhetsmyndigheter att sätta sin organisation i alarm, och till attack för att störa alla de celler som de kände till. Myndigheterna verkar arbeta efter linjen att göra så lite som möjligt för att inte provocera. De myndigheter och politiskt ansvariga som nu framträder från Bryssel verkar tappat fattningen, istället för att reflektera över situationen i sin helhet, en uppgift de anförtrotts, oroas de över sin egen situation, ett tecken på att Europa och Sveriges saknar politiskt ansvarskänsla. Europa saknar den politiska hårdhet som krävs i situationer som denna. Stefan Löfvens reaktion är symptomatisk ett pressmeddelande går ut som lika gärna kunde skapats av en algoritm på en dator, det var standardformuläret från Rosenbad vid terrorattack. Det handlade  om lugn och ro och försvar för vårt öppna mångkulturella samhälle. Alltså mer av samma, mer av den politik som gör att islamistiska element tagit kontrollen över 55 områden dit polisen överlämnat lag och ordning.

Det som nu sker är upptakten till något annat än den terrorism som framförallt drivits under vänsterideologisk flagg i Europa under årtionden. Det gäller ETA i Spanien, IRA på Irland, Röda brigader i Italien och Tyskland. Eller de terrordåd som haft PLO:s eller Kroatiska separatisters  politiska signatur. Vi har nu en helt främmande politisk och kulturell kropp som förts in i Europa via de flyktingströmmar som etablerat sig i inte minst Sverige under årtionden. Sverige har varit det land som per capita exporterat flest islamistiska terrorister till IS krig i Syrien. Vi är ett land som håller våra armar öppna vid deras återkomst. Vi är ett land där den politiska eliten angriper alla som ifrågasätter Islamism, åsiktsdisciplineras med epitetet islamofobi. Vi har en politisk elit som istället för att ifrågasätta och problematisera en importerade kultur som är främmande auktoritär och våldsam. Istället för att diskutera de problem som detta medför angriper de den svenska majoritetskulturen för att vara “löjlig”(Mona Sahlin) eller “barbari”(Reinfeldt).

Den “terrorism” som nu drivs är något helt annat än vad vi hittills utsatts för, det är mer att liknas vid en upptakt till krig. En främmande stat, IS har etablerat sina ideologiska stödjepunkter i moskéer betald av Saudisk Whahabism under årtionden. De allra, flesta som kommer hit från Mellanöstern är fredliga arbetsamma människor som söker en ny framtid. Bland de som kommer idag, i motsats till de som kom under 80-talet, finns en religiös politisk aktivism i mycket högre utsträckning. Deras politiska ambitioner är fullt synlig och manifesteras med att de till och med tar kontrollen över delar av våra förorter. Det är nu hög tid för en omsvängning, nu måste de viktiga frågorna ställas om hur det som är kärnan i våra “öppna och fria” samhällen skall kunna försvaras. Det handlar om att polis och rättsvårdande myndigheter  måste återta kontrollen över våra förorter, och det måste göras omedelbart som en följd av ett förhöjt säkerhetsläge. Sveriges folk måste kunna lita på de myndigheter som givits rätten att använda våld för att upprätta ordningen. Görs inte detta kommer med nödvändigheten vanliga medborgare se sig tvingade att återta den rätten.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *