Ekonomi,Politik

“Suveräna pengar”, kontantuppror och demokrati.

19 jun , 2015  

Under årtionden har bankerna lyckats med att dölja sin samhällsfarliga och moraliskt korrupta verksamhet. Om den till och med strider mot svensk lag har prövats i flera rättstvister. Att denna verksamhet hittills inte fått något rättsligt efterspel bör förvåna i juridisk mening, men knappast i politisk ekonomisk. Ingen har någonsin vågat stå upp mot bankerna från den politiska elitens sida, vilket har stor betydelse för att nå genomslag även i rättsliga instanser.

Detta bank och penningsystem har nu ställt till med en sådan röra att verkningarna av deras operationer inte längre går att dölja. Världen har av bankerna satts i en förlamande skuldkris. Det är detta faktum som gör att bankerna inte längre kan dölja vad de egentligen håller på med, som i grunden är att förfalska pengar, vilket är själva kärnan i deras verksamhet. De digitala pengarna skapar bankerna ur tomma intet då någon tar ett lån. Vi är som privatpersoner tvungna att sätta oss i skuld för att de pengar som ekonomin behöver skall skapas med våra lånehandlingar som bankens säkerheter för lånen. Det är detta system som tvångsmässigt leder till att hela ekonomin sätts i skuld.

Nu då sanningen om bankernas bedrägliga beteenden sprids allt bredare har också de lögner som de tidigare använt för att dölja sin verksamhet tappat sin trovärdighet. Bankerna har hävdat, med hela den etablerade akademiska vetenskapens stöd att de endast förmedlar de pengar som sparare sätter in till de som behöver dem för sina investeringar. De som under årtionden efter årtionden hävdat att bankerna inte är förmedlare mellan sparare och låntagare utan att de skapar pengar, och att bankerna som en följd av detta faktiskt sköter om och styr kreditströmmarna och på så vis har det viktigaste verktyget för ekonomisk styrning som en stat och ekonomi förfogar över, har kallats konspirationsteoretiker och foliehattar. Detta ur demokratisk synvinkel avskyvärda beteende har varit manifest och kännetecknat även de stora fria bloggarna i ämnet ekonomi som ex. Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia.

Det är penningreformrörelsens syn på hur bankerna fungerar som nu är den gängse och accepterade, därmed har en stor seger vunnits och ett viktigt steg mot en reell förändring tagits. Det är i detta skede då stora framsteg för en penningreform är att vänta, kanske genom ett politiskt genombrott, som penningreform angrips inifrån, mycket lägligt står då den trojanska hästen där och trampar.

En viktig del i bankernas planer för att få totalkontroll över penningmängden har varit att avveckla kontanthanteringen. De sista  tre procenten av den totala mängden har varit kontanterna, nu kör bankerna hårt för att ta även dessa sist tre procent, så att de förfalskade digitala kontomedlen blir allenarådande, och bankernas kontroll hundraprocentig. För penningreformister är det uppenbart att kontanterna till varje pris måste försvaras. Men istället för att stödja det av förre rikspolischefen Björn Eriksson startade kontantupproret så har bloggen Parasitstopp börjat en kampanj där kontantupproret anklagas för att vara “kontrollerad opposition” vilket är ett omnämnande man brukar använda mot sina fiender.

Naturligtvis måste Björn Eriksson få ha sina taktiska eller strategiska skäl för hur kampanjen kontantupproret utformas, att inte få med hela sanningen om banksystemet, vilket han kanske inte ens har den fulla insikten om, utan att det för den skull angripas. Björn Erikssons kontantupprop måste rimligen kunna bedömas på sina egna meriter. Så här kan argumentationen kring Parasitstopps angrepp på kontantupproret se ut.

Nätdebattör: Nu börjar jag förstå allt mer att “Kontantupproret” är kontrollerad opposition! 3%! Parasitstop får inget gehör från kontantupproret när det gäller de viktiga frågor han tar upp, varför? Blickfånget skall svepa över de 3% som inte rör bankerna särskiltmycket snarare är det folket som tror att kontanerna är ryggraden i banksystemet? Kronor existerar bara i 3% av ekonomin resten är skulder, detta kommer inte fram! Kontantupproret vill inte ta i frågan gällande bankernas rätt att göra “kronor” genom att skuldförslava oss alla!

Evert Larsson Men herregud, genom kontanterna har varje medborgare möjlighet att utöka dess 3%, att den möjligheten faller bort är av central betydelse för bankerna och de driver den frågan stenhårt, Är det verkligen så att Parasitstopp vill hjälpa bankerna att genomföra detta skift till enbart digitala pengar genom att smutskasta kontantupproret.. 

Nätdebatör: Du har inte läst Parasitstopp ordentligt, den största anhängaren av att ta ifrån Bankerna rätten att mångla ut skuld till folket. Parasitstopp är den största anhängaren av att staten skall ha kontroll över penningsystemet och i förlängningen sluta att skuldförslava folket. Undrar vad du sysslar med egentligen Evert Larsson?

Evert Larsson Det är väl uppenbart för var och en som läser detta vad jag sysslar med. Efter men första kommentar sa du själv att jag hade en poäng. Vad bestod den poängen i Nätdebattör? Det är märkligt hur en del, just nu du, misstänkliggör andra utan att på något sätt sakligt belägga vari misstanken finns.

Vad jag “sysslar med egentligen” är mycket klart och tydligt: Varför skall det inte få finnas ett kontantuppror som samlar så många som möjligt just till försvar för kontanterna, BARA KONTANTERNA, för att samla så stor kraft i denna fråga som möjligt.Varför måste Parasitstopp misstänkliggöra denna rörelse. Det är väl inte speciellt konstigt om man i en sådan rörelse begränsar sig och inte tar med hela banksystemets sätt att fungera.

Med din politiska bakgrund borde frågan om enhetsfronter inte vara okänd. Hur man för att nå framgång samverkar med alla i EN fråga för att nå maximalt resultat. Är du inte överens om att det är viktigt att kontanterna får vara kvar, att de räddas undan bankernas attacker. 

Försvaret av kontanterna är av central betydelse för Sveriges folk och ekonomi av många skäl, för alla engagerade i penningreform är den av särskild betydelse eftersom sedlarna och mynten är det sista som är kvar från ett system som också är “suveräna pengar”, ej i skuld skapad valuta. Dvs de är skapade av en offentlig makt utan skuldsättning till privata banker. Engagerade i frågan om penningreform borde istället för att motarbete och baktala kontantupproret göra allt för att det blir så framgångsrikt som möjligt.

Men Parasitstopp är inte ensam i att attackera kontantupproret. En annan flitig debattör på sociala medier är Carl Norberg som också han tycker att kontantupproret är ett hinder för den egna verksamheten.

Carl Norberg Med en före detta Rikspolischef som staffagefigur från ett system med samma mekaniskt innebördsmässiga funktion, tjaaae, slutsatsen får ses som tämligen given.

Carl Norberg Att Björn Eriksson skulle vara annat än kontrollerad opposition med sin rad av politiska utnämningar bakom sig i kombination med undvikande av den monetärmekaniska grunden, behöver inte kommenteras vidare.

Det man möjligen kan invända är att Lincoln tvärtom inte drar det till sin spets genom att resa frågan om hur mycket “penninghandel” som skall tillåtas på vilka grunder – varför.

Redan från början av diskussionerna döms kontantupproret ut som en ren fiende, som en kontrollerad opposition. Vad menas då med detta? Varifrån kommer detta uttryck.

Begreppet har sin utgångspunkt i en analys av den politisk elitens strategi för att behålla hegemonin, makten över den politiska dagordningen. Genom att inte bara vara det egna intressets öppna förespråkare utan också styra oppositionens agerande kan dagordningen för det offentliga samtalet styras i önskad riktning. Denna form av informationskrigföring är säkerligen inget nytt även om just begreppet kontrollerad opposition  är av senare datum. Hur skall man då hantera det faktum att verkligheten faktiskt ser ut på det här sättet.

Vad blir följden av att gå ut och kalla motståndare eller personer som man inte är överens med i allt, för att de i princip är utskickade för att störa och undergräva en verksamhet. Det kan dessutom ses som en form av förtal som det är svårt att värja sig mot. Anklagelserna ovan skickas ju dessutom ut utan att något fel redovisas  i vad kontantupproret säger, bara att de inte säger det  som Parasitstopp och Carl Norberg tycker är det viktigaste.

Att föra fram dessa anklagelser, konspirationsteorier, skapar dessutom ett osunt klimat där man hela tiden ängsligt ser sig över axeln och väger sina ord av rädsla för att bli attackerad och misstänkliggjord. Att det leder till rädsla för att opponera och säga vad man tycker är överhängande. Att anklaga någon för att vara kontrollerad, öppet och i skrift, öppnar upp för att i detta beteendet blir mångdubbelt vanligare i det fördolda, det blir en del av buskagitationen och förtalet som sker i syfte är att medvetet skada. En variant på anklagelserna om kontrollerad opposition är ju det som sker ovan att anklaga meningsmotståndare för att ha dolda motiv, “Undrar vad du sysslar med egentligen Evert Larsson?” Själv har jag hört det viskas om min egen person om att jag är en MI5 agent därför att jag har en engelska med liten brytning. Och naturligtvis måste det vara något konstigt om en obildad bonnläpp som jag kan tala engelska.

Hur ska man då kunna värja sig mot företeelsen kontrollerad opposition och för det andra beteendet att kalla meningsmotståndare och opponenter för detsamma. Då det gäller politisk verksamhet och diskussioner är det den politiska linjen som är det centrala, det är riktigheten i den som är det avgörande oavsett vem det är som framför budskapet. Så i fallet med kontanterna så genomför bankerna en verksamhet som är riktad mot dem själva om nu Björn Eriksson var en  bankernas man, vilket ligger i sakens natur om man påstår att han är kontrollerad opposition. I mina öron låter det inte speciellt troligt även om det är svårt att HELT avförda sådan mistankar på ett sakligt sätt. Syftet med en sådan verksamhet från bankernas sida måste vara att de gör bedömningen att frågan är så viktig att de på alla sätt vill få personer i ledningen  som de kan kontrollera, detta till priset av att de bekostar en kampanj mot sig själva. I fallet med kontanterna och anklagelserna mot Björn Eriksson om att vara KO blir det ännu mer ohållbart eftersom kontantupproret samverkar med rörelsen “Hela Sverige  skall Leva”. Att tro sig kontrollera en lite aktionsgrupp av tillfällig art må vara, men att vara med om att blåsa upp en stor folkrörelse och sedan tro sig om att kunna bryta udden av den i ett kritiskt läge, då det verkligen gäller, låter inte speciellt troligt. Det är helt enkelt för stort och komplicerat, risken att bli avslöjas skall heller inte underskattas och de enorma följderna i negativ bevakning som blir följden.

Det enda verksamma medlet mot att bli utsatt för allehanda intriger är att vara noggrann med vad det är man för fram, den politiska linjen, att det man säger och skriver för det första är sant och för det andra står i överensstämmelse och tjänar de intressen man vill förknippas med. Anklagelser om att kontrollerade människor finns i den egna organisationen är en kultur som kommer från kommunistiska rörelser, där rädslan för att vara infiltrerad har varit förevändning för omfattande internt säkerhetsarbete, vilket fullständigt förlamat det inre arbetet i en del grupper. Att den interna demokratin fungerar är det enda skyddet mot infiltration i sig, men också mot den skada som anklagelser om att vara kontrollerad opposition kan orsaka. Finns en levande demokrati där många deltar i diskussioner och beslut, så saknas jordmånen för att dessa anklagelser skall skada organisationens inre liv. En stor majoritet har ju själva varit en del i processen och kan enkelt avfärda alla anklagelser som fria fantasier.

Carl Norberg är ledare i ett parti, PDF, Partiet de Fria, som gör det rakt motsatta, inskränker demokratin, genom att helt enkelt avskaffa medlemmarnas rösträtt i viktiga politiska frågor. Att utifrån en sådan politisk ställning kalla andra för kontrollerad opposition är mycket märkligt.

 


6 Responses

 1. Parasitstopp skriver:

  Min kritik mot kontantupproret gäller inte deras försvar av fysiska kontanter (dvs kronor). Jag håller helt med dem om att försvaret av fysiska kontanter är enormt viktigt. Det jag kritiserar dem för är att de inte bryr sig om de 97% av penningmängden som INTE är kronor – dvs kontoinnehav hos banken (som endast per definition, enligt bankens egna balansräkning, kan vara bankens skuld – en skuld på kronor kan aldrig vara kronor – något t.ex både BIS, Bank of England och t.o.m Riksbanken bekräftat).

  Idag finns tre sorters pengar i det sk penningsystemet
  1) Fysiska kontanter, dessa är kronor
  2) Kontoinnehav hos bankerna, dvs bankernas skulder till kontoinnehavarna
  3) Digitala kontanter på storbankernas Riksbankskonton – dessa är också kronor (storbankerna har monopol på dessa konton så inga andra kommer åt dem inom betalsystemet)

  Kontantupproret bryr sig bara om punkt 1) och skiter i punkterna 2) och 3). Jag anser att alla pengar i samhället ska vara kronor och att storbankernas monopol på riksbankskontona ska tas ifrån dem så att alla kan hålla konton innehållandes kronor där.

  Jag har försökt få till en diskussion om varför kontantupproret blundar för 97% av verkligheten och varför de inte kräver att alla pengar vi använder ska vara kronor men inte fått någon som helst respons. Till början trodde jag att det var för att de var dåligt insatta i systemet och behövde hjälp med att förstå det. Men efter ett tag märkte jag att det var medvetet som de blundade.

  Så för att sammanfatta. Jag delar kontantupprorets uppfattning att fysiska kontanter, dvs kronor, ska försvaras och att vi ska använda dessa som betalmedel. Men därutöver vill jag att ALLA pengar som skapas som vi använder ska vara kronor. Var kontantupproret (eller du) står i den frågan är inte klart för mig då de vägrar diskutera den.

  Enligt mig är det viktigaste att man diskuterar mekaniken kring penningsystemet för att nå förståelse. Det finns ingen “” levande demokrati ” och öppenhet i form av att sakligt diskutera mekaniken i den här frågan (faktiskt inte ens i din text). Det finns, för att citera dig, “en kultur som kommer från kommunistiska rörelser” i kontantupproret när de vägrar ta en större diskussion och medvetet blundar för 97% av verkligheten (för någon gång måste det anses vara medvetet blundande när man, såsom jag, inte lyckas få till en dialog efter många försök) . Denna begränsning av vad som får diskuteras har enligt mig inget med den “levande demokratin” du skriver om..

  Men du får gärna visa att jag har fel genom att ta en diskussion om själva mekaniken och hjälpa till att öka förståelsen för den och hur vi kan göra den mer demokratiskt genomlyst och påverkbar. Gör du inte det så antar jag att du hycklar och själv står för ” “en kultur som kommer från kommunistiska rörelser”.

  Att informationen kring penningsysetmet varit och är extremt kontrollerad för att verkligheten inte ska synas är något som du, mycket riktigt, beskriver i första delen av din text. Den akademiska världen har varit extremt styrd och kontrollerad till att blunda. Eller för att citera ekonomiprofessor Kenneth Galbraith:

  “The study of money, above all other fields in economics, is the one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it.”

 2. Evert Larsson skriver:

  Har inga delade meningar då det gäller din beskrivning ovan vad gäller penningsystemet även om vi använder lite olika terminologi. Jag lutar åt att beskriva systemet som ett helt slutet system, som en “mekanik”, inte håller, därtill är penningsystem alldeles för stora och komplicerade, de styrs ju också kontinuerligt av de intressen som kontrollerar systemen.

  Problemet med att ge systemen ett för stort självgående, en mekanik, är att det kan tas som en friskrivning av politiskt ansvar för vad som händer. Varje finanskris har enligt mina kunskaper framkallats medvetet. De har också i varje enskilt fall enkelt kunnat undvikas, genom att använda krediter på ett verkningsfullt sätt, främst genom generella skuldavskrivningar till privata låntagare.

  Eftersom vi har en egen valuta i Sverige, så gör jag bedömningen att EU:s bestämmelser kan kringgås, i praktisk mening, vilket lär vara det viktiga i detta sammanhang. Denna tolkning ger större politiskt handlingsutrymme.

  Det enda jag vänder mig emot är att kalla Kontantupproret för kontrollerad opposition. Genom att stödja det och se till att det blir framgångsrikt kan ytterligare kanaler öppnas för att nå människor för en mer fullständig beskrivning av penningsystemet och bankernas roll i vår ekonomi. Enligt mig så öppnar kontantupproret möjligheter samtidigt som det är av yttersta vikt att bankerna inte lyckas med sina planer.

 3. Parasitstopp skriver:

  Jag kommer bara svara rent sakligt men ärligt har jag lite svårt att se att du diskuterar systemet på ett öppet sätt varken i ditt svar eller i ditt blogginlägg.

  1) Det svårt att påstå att Sverige har en egen valuta (benämnd kronor) när 97% är penningmängden inte är kronor.97% av penningmängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna (dvs kunders kontoinnehav)

  2) Nä, Sverige kan inte kringgå reglerna i Maastricht artikel 104(1) (eller Lissabon-avtalet). Staten får inte skapa valuta (kronor) för att finansiera sin och kommunernas verksamhet. Enligt Maastricht artikel 104(1) är staten och kommunerna tvungna att “låna” bankernas skulder de med (detta du, återigen, det enda som ett kundkonto hos en bank i nuvarande system kan innehålla). Statens skattekonton innehåller t.ex inga kronor då skattekontona ligger på SEB (bankgiro 5050-1055).

  Vill du ha en öppen debatt så får du specificera hur du menar att Sverige skulle kunna kringgå Maastricht och Lissabon-avtalet “i praktisk mening”.

  3) Vem ska skapa “krediterna” avser du ska användas för att minska skuldsättningen? Bankerna skapar skapar något de kallar “krediter”som de “lånar ut” genom att öka skuldsättningen (att bankerna kallar det “krediter är dessutom en till lögn då en kredit per definition kräver att kreditgivaren avstår något – banken avstår ingenting när den hittar på siffrorna på kontot) . Staten är den enda som, genom Riksbanken kan skapa valuta, dvs kronor.

  Så vilket är det du avser? Valuta (kronor) eller vad bankerna hittar på och lögnaktigt kallar “krediter”?

  4) Om du avser att staten ska skapa skuldfri valuta (kronor) för att åstadkomma skuldavskrivningar – hur ska du då kunna få dessa på bankernas konton då bankernas konton inte kan innehålla kronor? Menar du att det ska tryckas upp sedlar och mynt?

  5) Vad tycker du själv? Ska ditt konto innehålla kronor eller ska det innehålla kronor? Om du anser att bankerna ska ha kvar sin rätt att hålla kontosystem som inte kan innehålla konton (dvs de ligger utanför Riksbankens kronkontosystem, såsom idag) – varför ska allmänheten inte kunna få ha konton som kan innehålla kronor och varför ska inte allmänheten kunna betala med kronor (såsom Postgirot fungerade – Postgirot skapades 1925 enkom för att det skulle kunna kringgå bankernas kontosystem och betalningar skulle kunna ske direkt med kronor. 2002 köpte Nordea ypp Postgirot och stängde den dörren)

  Det är ovan frågeställningar som jag tagit upp med Kontantupproret och de har tystats ihjäl – helt i den “kommunistiska anda” du anklagar mig stå för.

 4. Parasitstopp skriver:

  Blev lite slarvigt med texten men hopas det funkar att läsa ändå. Ska ut i solen – skrev snabbt.

 5. Evert Larsson skriver:

  ” svårt att se att du diskuterar systemet på ett öppet sätt varken i ditt svar eller i ditt blogginlägg.

  Vad är det jag inte diskuterar “Öppet”?
  Förklara vad du menar….

 6. Josef Boberg skriver:

  Tänkvärt blogginlägg, verkligen…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *