Jordbruk/miljö

Räddare i nöden

13 okt , 2014  

Evolutionsråg
Det är ett begrepp som det flesta inte är bekanta med. Det är en ny strategi för småskaliga bönder att bita sig fast i näringen och återskapa alla de tusentals lantsorter av foder och brödsäd som gått förlorade på grund av det industrialiserade jordbruket framfart. Det är en strategi för att återskapa en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna verka som en riktig bonde, genom eget utsäde. Det handlar om en rörelse för det traditionella jordbruket, som uppfyller de ekologiska  kraven men går djupare och längre eftersom det är ett komplett odlingssystem.

De ekologiska odlarna tvingas idag driva sin verksamhet utan tillgång till eget framtaget utsäde, och är därför inget komplett odlingssystem det är en av marknaden formad standard för livmedelsproduktion.

Hur kan man då återskapa utsäde som inte längre finns, alla de olika sorter i tusenden. Tyvärr så går inte det, det som en gång de industrialiserade jordbruket kastat på ”historiens sophög” har liksom de odlingsförhållanden varur de skapats kastats ut som genbloss, som förlorade odlingsminnen för att aldrig mer kunna återuppstå. Tidens flod förtär, förändrar och förnyar och sätter allt ifråga, kanske inte i en hastighet som imponerar på den industrialiserade kulturen, men ändå med en hastighet som gör bromsen till ett viktigare verktyg och styrmedel för mänskliga val, än gasen, människodriven förändring, under förutsättning att det är kvaliteter som eftersträvas.  Utsädet är odlingsminnet som står emot de ekologiska processernas ständiga drift
Evolutionsråg
Vad bilden visar är ett evolutionärt höstråg. Det såddes för tre veckor sedan. Ett medvetet grovt bruk har använts för att skapa struktur, och motverka skorpbildning vid hög nederbörd som om möjligt därmed skall motverka tjälskjutning. Det är en mjäla det handlar om med en kornstorlek snäppet över lätt lera.

Av vad som var kvar i såmaskinen kokade jag en rågmjölsgröt, för att få lite erfarenheter av dess kvaliteter som livsmedel. Jag blev överraskad av grötens aromatiska smak och se fram emot att använda återstoden till ett brödbak.

På Allkorns hemsida som driver dessa försök står följande om evolutionära sorter:

Vad är evolutionära sorter?
Mycket diversa populationer skapas genom korsningar eller blandningar. Populationerna skickas till bönder i olika regioner. Sorterna får utvecklas efter platsens förutsättningar.
Populationer med stor genetisk mångfald utsätts för naturlig selektion. Genom att så ut populationerna år efter år så producerar de mest gynnade plantorna mer frö till nästa generation. Populationer under utveckling kan klara av stress och varierade miljöer.
Sorterna är inte enhetliga och inte stabila. Sorterna utvecklas med odlingen och klimatet och är motståndskraftiga mot sjukdomar. Sorterna anpassar sig efter jordens och platsens förutsättningar. Sorterna hör till framtidens jordbruk och skapar den mångfald som är nödvändig.
Nya kultursorter uppstår ur de gamla. Generna anpassar sig till vår tid och odling. Vi hjälper generna genom blandningar; sk evolutionär växtförädling.
Vi håller nu på att föröka upp evolutionära sorter för att sprida bland våra medlemmar. I höst har vi en evolutionär höstråg som du kan få prova i poster om utsäde till 1 hektar (200 kg).

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *