flaggbränning-USA-Israel

Politik

Flaggbrännare

7 jun , 2014  

Flaggbrännare på Nationaldagen.
Försvaret för varje folks rätt till att sig själv styra blir allt viktigare eftersom stater alltmer utsätts för militära övergrepp. Sedan 2001 har krig förts i detta syfte mot Afghanistan, Irak, Libyen. Staters självständighet hotas inte bara genom krig av USA-Nato. CIA-skapde terroistceller, Alquida, strider i Syrien för att där slita sönder landet. I Ukraina har det varit av USA och finanskapital betalda NGO:er som under namn av “demokratiutveckling” under årtionden arbetat för att undergräva Ukrainas enhet. I Sverge har “antirassister” i allt högre tonlägen börja angripa de politiska principerna för folkens självstyre. Inför årets nationaldagsfirande angrips även de nationella symbolerna.

Från de mest aggressiva motståndarna till existensen av fria oberoende stater, till nationell suveränitet, får naturligtvis inte 6 Juni firas ostört. Så har det varit och 2014 blev inget undantag.

Bottennivåerna för dessa aktiviteter har bl.a. bestått i att uppmana och genomför stöld av och bränning av den svenska flaggan. 365:rörelsen säger följande:AffichFlaggBränn

“Svenska flaggan är den yttersta symbolen för nationalstaten, den rasistiska konstruktion som sätter upp gränser mellan människor. Gränsdragningarna är inte bara streck på papper – för många tiotusentals människor varje år handlar de om liv och död.
Ge er ut och samla på er svenska flaggor. Nationalstaterna ska raseras och flaggorna brännas: därför uppmuntrar vi att ni även bränner de flaggor ni samlar på er.
Ni kan delta som kompisgäng, grupp eller som individer. Flest flaggor vinner ett fint pris. Den som gör störst eld vinner det moraliska tröstpriset.”

Deras aggitation sväller över av deklarationer om “allas lika värde” samtidigt som de själva angriper sina motståndare efter ras,  kön och sexualitet. (se bild. )

Det är inte bara kritik av invandrarpolitiken som klassas som rasism och angrips av huliganhopar som stör offentliga möten och ordning på gator och torg, det nationella oberoendet har snabbt seglat upp som den nya måltavlan för “antirasistisk” godhet.

Bland tillskyndare till denna aktivitet märks bl.a. företrädare för Feministiskt initiativ som Foujan Rouzbeh

“Att skända flaggan imorgon är att säga att det får vara nog nu. Riv alla barriärer, krossa alla murar. Ner med nationalstaten! Länge leve vi.”

Flaggbränning är inget nytt påhitt den har lång tradition, men det problematiska i dessa aktioner diskuteras sällan. Flaggan är ofta Foujan Rouzbehinte den entydiga symbol för det protesten riktar sig mot. Att uppfatta USA:s flagga som en smärtsam kränkning för folk som utsätts för dess militära övermakt är lätt att förstå och har man inte kraft att tillfoga ockupanten verkliga skada så får kränkning av symbolen räcka.

Den plats på jorden där en Svenska flagga skulle kunna brännas av denna anledning är Afghanistan och Libyen, där faktiskt svenska vapen varit inblandade för att kränka ett annat lands suveränitet. Foujan anger inget sådant skäl för sitt hat mot den svenska flaggan. Hon kommer själv från Iran och borde därför inte ha något specifikt mot Sverige, men vill ändå bränna den svenska flaggan.

Med tanke på FR:s engagemang i flyktingfrågor och att de svenska militära insatserna riktats mot länder som nu har stora flyktingströmmar så finns ju här ett viktigt argument för att bränna en svensk flagga.

I ett video-reportage med och om FR säger hon:

“De saker jag gjort har jag gjort för jag vill chocka, chocka, chocka.”.

Det skulle onekligen chocka om hon ämnade bränna en flagga i protest mot Sveriges krigföring, ledande till folkfördrivning. Hennes protester skulle då rikta sig mot grundorsaken, USA-Natos kamp för världsherravälde, och en “New World Order”, och skulle inte lyftas fram av våra medier, hon skulle antingen isoleras eller bekämpas.

Nej FR:s agenda är en helt annan vilken väl går i linje med denna världsmakts politiska, och militära ambitioner, det gäller att med hennes egna ord att: “Vi skall avskaffa alla nationer, vi är världsmedborgare allihop.”  

Att FR  själv  inte drar sig för att använda etnisk exlusivitet tycks inte bekymra det minsta, om hon ens begriper det.

För en “vänster” som är klar på frågan om det nationella genombrottets betydelse för det demokratiska utvecklingen i vår västerländska kultur är inte flaggbränningen en helt enkelt fråga eftersom flaggan är en nationell symbol och inget annat, medan angreppskrig mot andra länder inte är en fråga om hävdandet av nationella intressen utan om en förbrytelse mot dess principer.

Men det är inte bara folk från “vänstern” som på detta sätt visar att de fullständigt tappat den politiska orienteringen. Hör det till vår mediala tid att istället för att angripa verkliga problem så klöser man på ytan, spottar på eller eldar symboler. För samma mentalitet kan iakttas i den av Centerns ungdomsförbund startade kampanjen att under 1:a Maj, under hashtagen ‪#‎thewalkingred‬ uppmana människor att fota “zombieliknande vänsterpropagandatåg”.

“Det var en spontan idé som dök upp. Jag tycker att den är lite rolig, säger Hanna Wagenius, ordförande i Cuf.”

Politik som teater och spel för gallerier, allt tillgängligt för de av ett internationellt kapital kontrollerade medierna, att rata eller lyfta upp allt i enlighet med deras intressen och smak för dagen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *