BOS 400pxh

Ekonomi

Bankerna och Skuldnätet

16 okt , 2013  

Bankerna och Skuldnätet
Hela Europa ligger snärjt i de stora bankernas skuldsnaror. Det lilla Grekland känner redan deras klor slita loss vitala delar av sin ekonomi. Finans och skuldkrisen som sätter spår över hela vårt klot går in på sitt 6 år. De ekonomiska vetenskaperna står handfalna, lika oförmögna att ge botemedel som de var att förutse vad som skulle hända. Finns då inget svar på frågan om orsakerna till den ekonomiska krisen och hopp för länder och folk att kunna befria sig från ett icke fungerande bank och penningsystem? Finns ingen väg ut ur de skuldsnaror som länder och folk snärjts in i.

Ellen Browns bok The Web of Debt kom ut alldeles innan krisen 2008 och blev snabbt en bästsäljare. I starka färger målas det finansiella systemet upp och de mekanismer som oundvikligen skulle leda till det sammanbrott som med stor träffsäkerhet förutspås i boken

I Sverige kom boken ut 2009 under namnet “Bankerna och Skuldnätet” och har blivit det viktigaste verket för att förstå det globala finanssystemet och därmed orsakerna till förlamningen av den svenska ekonomin och hotet att hamna i en grekisk situation.

Bankerna och Skuldnätet visar inte bara varför världen är satt i en förlamande skuld, den ger också ett svar på frågan hur ett bank och penningsystem ser ut som inte med matematisk precision drar ner oss i oundviklig skuld och förlamande kriser.

Bankerna och Skuldnätet är ett viktigt uppslags och referensverk för att förstå hur finanssystemet fungerar och hur det historiskt har vuxit fram. Ellen Brown har tidigare arbetat som journalist inom området hälsa och medicin och har även inom detta område gett ut ett antal böcker.

Under sitt besök i Sverige 2010 passade Fri tidningen på att ge en intervju där hon även har några råd för intresserade svenskar,

Här kan du läsa bokens Introduktion

Ooch här Förordet till den svenska upplagan.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.