kor

Klyvnades tid

Den obehandlade Mjölken

24 okt , 2013  

Obehandlad MJÖLK
Livmedelsverkat har nu lanserat en fullständigt desperat attack på obehandlad mjölk. Den går tvärs på allt. På de senaste 10 årens utveckling i Europa där myndigheternas bestämmelser mjukas upp. Mjölkautomater med obehandlad mjölk blir allt vanligare. Konsumenternas gensvar är  tydligt. Ny forskning om den obehandlade mjölkens egenskaper, dess innehåll av hälsosamma microorgansimer som motverkar de skadliga och håller mjölken frisk gör mjölken till ett helt fantastiskt livsmedel.

Vad är det då Livsmedelsverket hittat på? Obehandlad mjölk skall förbjudas!!!
Stackars dessa byråkrater i denna mardröm till byråkratisk apparat. De har mängder av resurser till att föra fram sin ståndpunkter, men det räcker inte, nu skall de med rättssystemets hjälp kriminalisera de som vill dricka opastöriserad mjölk. Det finns mängder av frågor att ställa kring denna klåfingrighet.

Hur många miljoner och åter miljoner människor har under årtusenden haft sitt liv att tacka för sina kor, får och getter? Vad betyder alla nomadfolks, Kikojers och Massajers i Afrika, Centralasiens alla stammar och bergsfolks, Indiens och deras heliga kors, vad betyder deras liv och sätt att sig föda? Finns inga lärdomar att dra av vår egen historia, våra småbrukares och bönders arbetet med marker och jord väl anpassade till boskapsdrift? Allt detta var nu tydligen bara en parentes, Livmedelsverket vet bättre och har bestämt sig att sätta förbudsstämpeln på detta flertusenåriga sätt att hålla sig vid liv. FÖRBUD! synnerligen modernt, synnerligen genialt, man bugar och gratulerar.

Kanske detta, ja förhoppningsvis kanske detta, fräcka tilltag kan komma att bli början på slutet för dessa damers och herrars förmynderi. På bloggar sprids ny med vindens hastighet, en namninsamling mot Livmedelsverkets planer.

Nedan kommer resultatet av folks initiativ och aktiviteter till den obehandlade mjölkens försvar.

Hoppas inte Daniel Ståhl misstycker till denna min klipp/klistra manöver:
Livsmedelsverket kämpar ju som sagt för att förbjuda all gårdsförsäljning av opastöriserade mejeriprodukter. I främsta hand på grund av smittrisk av Ehec och Campylobacter. Men då ehec finns och smittas via produkter som gödsel, opastöriserad mjölk, rostbiff, hamburgare, salami, medvurst och även SALLAD!! Borde dom isåfall inte förbjuda även dom produkterna och inte bara mjölken?! Campylobacter smittas via djur som hund, katt, fågel, nötkreatur, grisar, opastöriserad mjölk och olika gnagararter. Men det smittas också via förorenat VATTEN!!
Så när vi ändå ska förbjuda den opastöriserade mjölken så borde vi ju förbjuda de flesta av alla dessa farliga smittosamma djur ju, Främst husdjur då det finns en smittrisk genom bara kontakten med dom. En genomförd studie i Danmark av friska hundvalpar visade att 30 procent hade campylobacter i avföringen. Men även fågel borde förbjudas, fläsk och nötkreatur borde förbjudas, det logiska vore ju att förbjuda alla dessa djur helt och hållet. Eller borde Livsmedelsverket skrotas?! Jag röstar då för det senare alternativet.” -Daniel Ståhl

Namninsamling-stoppa-mjolkforbudet

Weston Prices hemsida finns mycket intressant att läsa.

Ytterligare en engelskspråkig hemsida.

Här har vi nätupprorets start punkt, som vilar i husfaderns händer.

Motståndet i Hälsingland.

Underlag inför diskussioner bland landets mathantverkare

En liten sammanfattning av deras disskussioner.

Mathantverkarna: grönt ljus för opastöriserad mjölkförsäljning
Det är högt i tak under diskussionerna! Debatten om huruvida opastöriserad mjölk ska få säljas på gårdar eller inte fördes även under Särimner. Man funderade över varför en sådan här lag ska komma just nu, så plötsligt utan direkt anledning. Alla var överens om den opastöriserade mjölkens hälsomässiga och gastronomiska fördelar och att det är en skymf mot bonden att lagstifta bort möjligheten att sälja opastöriserad mjölk. I Finland och Frankrike får den säljas under noggrant kontrollerade former (exempelvis ska man ha en skylt som varnar om ev. bakterier) och enigheten bland seminariedeltagarna var stor om att så ska fallet vara även i Sverige.

Vad LRF anser är naturligtvis av stor betydelse. Att de skulle ta ställning för böndernas möjligheter att erbjuda ett eftertraktat livmedel var inte att vänta. De har ju genom lobbyorganisationen skolmatens vänner, drivit kampanj för att genom lag förbjuda smöret i skolorna.

Vad tycker LRF Mjölk om förslaget från Livsmedelsverket att förbjuda försäljningen av opastöriserad mjölk?
Vi stödjer förslaget. Självklart vill vi att mjölken ska vara så naturlig och opåverkad som möjligt, men inte på bekostnad av säkerheten. Det är viktigt att komma ihåg att smittläget inte är detsamma nu som för femtio år sedan. Då hade vi inte samma bakterier att ta hänsyn till, till exempel EHEC som kan orsaka allvarliga komplikationer som njursvikt och ibland gå så illa att personer avlider. Framför allt drabbas barn och personer med nedsatt immunförsvar. Dessa bakterier oskadliggörs helt vid pastörisering.
Även om få fall av allvarliga sjukdomar är förknippade med opastöriserad mjölk innebär den en onödig risk. I synnerhet som det vetenskapliga stödet fortfarande är svagt för att opastöriserad mjölk skulle ha positiva hälsoeffekter.
Vi följer kontinuerligt forskningen i hälsofrågor kring mjölk och delar i dagsläget den bedömning som Livsmedelsverket gör.

Som kontrast till böndernas byråkrater låter vi en mjölkbonde få sista ordet.

Men Åre Mjölkgård och Fjällbete anser att den obehandlade mjölken är nyttigare och bättre. Både för miljön och för människan.
Genom att sälja fjällmjölk direkt till kunden får bönderna i Åre större chans att överleva.
– Man kan rädda det fjällnära jordbruket, säger Andersson.
På lördag ska försäljningen av mjölk från automaten, som finns utanför ICA Åre, starta. Jörgen Andersson räknar dock inte med någon stor försäljningssuccé. Initiativet kommer nämligen omedelbart att stoppas av miljökontoret i Åre kommun.
Åre Mjölkgård har haft nära diskussioner med miljökontoret och vet att chansen att få sälja Åremjölken är obefintlig. Men de ska ändå genomföra aktionen eftersom de ser det som en symbolfråga för jordbrukets framtid
– Man kan kalla det en demonstration, säger Jörgen Andersson.
Jörgen Andersson tycker att konsumenter som vill köpa obehandlad färsk mjölk som kommer direkt från den lokala mjölkgården borde få göra det utan att myndigheterna lägger sig i det. Många länder i Europa tillåter försäljning av opastöriserad mjölk.
– Vi vill att folk ska förstå att de borde få välja vilken mjölk de vill köpa, menar Jörgen Andersson på Åre Mjölkgård i Såå

Tänk om livmedelsverket haft ett lika stort mått av självironi som skaparen av denna video då hade vi nog besparats detta förslag.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *