GreeceSoapKitschen

Klyvnades tid

Fascismen inte PROBLEMET

21 sep , 2013  

Fascismen är inte PROBLEMET.
Görs fascismen, i Grekland Gyllene Gryning, till den politiska huvudfrågan istället för det som lett till deras framgångar, skuldkris och åtstramningar, så kommer den politiska kampen ensidigt att förläggas till gatan och ta allt våldsammare uttryck, och invandrare utan skuld till misären och sönderfallet kommer att få betala priset.

Greklands sönderfalla är bara början,  Sverige sitter om möjligt ännu djupare i skuldberoende, har en än mer överbelastad finanssektor, vilket gör våra grundläggande problem än större. Det är dags att börja lära oss Greklands läxa för att om möjligt undvika deras misstag.

 

Genom bl.a. soppkök håller Gyllene Gryning på att ställa fascismen i det grekiska folkets mitt.

 

Vi behöver inga ingående kunskaper om Grekland för att se vad där händer och låta det vara som att se in i vår egen framtid. För det som nu händer i Grekland det kommer snart att också hända här..

Efter Gyllene Grynings mord på antifascisten och rapparen Pavlos Fyssas blossar nu åter våldet upp på Atens gator. Vänsterfolk ropar nu på klasskamp och låter sig under detta stridsrop ledas in i en stigande spiral av våld. Istället för politik väljs nu våldet, gatustriden som lösning, och inget kommer att passa Gyllene Gryning och storbankerna bättre än denna strategi. Det är en väg som på förhand är dömd att sluta i nederlag.

Det Grekiska folket måste nu lyfta sig ur sin politiska förvirring för att inte landet skall slitas sönder i en fullständig anarki eller åter hamna i en Fascistisk diktatur, en förening av bankintressen, militärer och Gyllene Grynings politiska aktivism och våld.

Det är framförallt två vägval som behöver göras, dels måste en trovärdig politisk linje som kan leda till Greklands ekonomiska återhämtning och tillfrisknande utmejslas, för det andra krävs några grundläggande ställningstagande vad gäller kampens former och taktiken gentemot Gyllene Gryning, den nu starkast växande politiska kraften.

En sökning på nätet med strängen “greece resistance against austerity” ger en aldrig sinande ström av bilder av gatuprotester, kravaller, bränder och strejker. På detta sätt bidrar medierna till att skapa en föreställning att den enda politiska fronten i kampen mot det internationella kapitalet är gatan och våldet, i att bokstavligen slåss med fascisterna, av vänstern utsedda till det internationella kapitalets representanter.

Detta spelar naturligtvis Gyllene Grynings auktoritärt nationalistiska stil och dyrkande av våld i händerna precis på samma sätt som de vänstergrupper gör som istället för att förena sig med folket gör gatan, gatstenen, brandbomben och kravallerna till den viktigaste kampformen. Vad som hände i mellankrigstidens Centraleuropa får inte upprepas.

Det är inte Gyllene Grynings åsikter som är farliga, farligare och annorlunda än andra riktningars politiska budskap. Politisk kamp handlar om att på ett enkelt och tydligt sätt sätt ord på folkets intressen i den givna situationen och med fredliga medel arbeta för dess förverkligande.

Gyllene Grynings våldsfixering och taktik att skrämma sina motståndare kan bar mötas med konsekvent icke våld, att inte välja direkt konfrontation, utan istället söka enhet mot bankväldet och dess åtstramningar, för stärkande Greklands ekonomi och dess demokratiska instutioner. Gyllene Grynings kamp mot invandrare måste neutraliseras, ett först nödvändigt steg är en trovärdig invandringspolitik, vilket med rådande arbetslöshet måste betyda kraftig reglering. Gyllene Grynings våld mot invandrare måste lagföras, en uppgift för polis och domstolar, men som kan understödjas genom folklig organisering, på arbetsplatser och i bostadsområden.

Vid avgörande tillfällen behövs massmanifestationer, men då endast som fredlig och i verklig bemärkelse massans manifestation. Det egyptiska folket gav ett enastående prov på hur folket kan återta det politiska initiativet efter ett år av brödraskapets terroristiska styre. Oppositionen mot Moursi vågade inte gå ut direkt i demonstrationer på grundval av osäkerhet på anslutning och därmed rädsla för att de skulle urarta i kravaller och leda till ett sönderslitande inbördeskrig. En namninsamling startades med målsättningen att nå 15 miljoner underskrifter. Målet överskreds med råge och folket var därmed mobiliserat, kände sin styrka och gatorna intogs i de största demonstrationer i Egyptens historia. Kravet var Moursis avgång, vilket också genomfördes med militärens stöd.

Kravet på kampens fredlighet är villkorslöst och innebär ett lika villkorslöst accepterande av ordningsmaktens våldsmonopol. Alla möjligheter till initiativ för att bygga upp ett förtroendefullt förhållande till ordningsmakten måste tas.

Den politiska lösningen på skuldkrisen är mycket enkel, Grekland måste lämna EU och återupprätta sin valuta. Endast genom att ta kontrollen över penningsystemet och driva ut bankerna från penningskapandet kan grundvalen för en sund ekonomi byggas. Grekland kan börja skapa sin ekonomi helt utan skuld, helt oberoende av bankernas rikedom och makt. Alla problem är inte per automatik löst med att staten tar makten över pengarna, men det är en första grundsten som måste läggas.

För att hjälpa Grekland har Bill Stilll hörsamt vädjanden från oroade Greker och genom
ställt sitt kunnande till dess förfogande.

Genom denna ekonomiska reform kan vänstern kliva ur sin politiska förlamning och resa ett politiskt alternativ som har möjlighet att samla det grekiska folket. Det är en väg bort ur de socialsistiska strategiernas redan prövade återvändsgränder. Genom denna strategi skapas möjligheten att steg för steg med största politisk mobilisering för nationella enhet, svänga av från den väg som Grekland nu med rasande fart har trätt in på.

Den Vänstern som låter sig samlas kring de grundläggande frågorna för jämlikhet och demokrati måste nu börja ta sitt nationella ansvar och på allvar montera ner sin identitetspolitik. Greklands framtid handlar inte om att marschera till den globala elitens fanor genom att låta sig ledas av dess frågor om klimatkatastrofer, överbefolkning eller för den globala mångkulturens okultur. Greklands gränser måste stängas för att inte ge ytterligare bränsle till etnifiering av politiken.

Det pågår naturligtvis diskussioner vars omfattning jag saknar informationer om, ett litet exempel bara nedan. Hur representativ denna video är låter jag varje läsare avgöra.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *