Arbetet

Liebruk och arbetets värde

24 maj , 2013  

Liens egg och arbetets värde.
Något bättre verktyg att representera det enkla kroppsarbetet, finns det? Vi har säkert alla våra högst privat erfarenheter och synpunkter i ämnet vilket kommer att göra svaren lika många som de tillfrågade med ett svar.

På Liebruk kommer hur som helst arbetets värde, frihet och ansvar att få ett forum och säkerligen kommer mycket av vad som här sätts på pränt, ha fått sin andliga energi ur den näring som är och alltid kommer att vara det mänskliga arbetet och inte minst här, det som utförs bakom orvets knaggar.

Det arbete som utförs i vår ekonomi är i allt mindre utsträckning det enkla kroppsarbetet utan hjälp av drivna verktyg. Det trycks alltmer tillbaka för att ersättas av energislukande hjälpmedel, motorer och maskiner varigenom den för produktionen av våra behov behövda arbetstiden ständig minskar. I samma takt sjunker så också värdet på vårt enkla arbete.

Att arbetet är enkelt betyder inte att det inte kräver yrkeskunnande och konstnärligt handhavande. Det är enkelt i bemärkelsen att det inte är indraget i den svarta ekonomin, i suget skapat av industrisystemets omättliga förbrukning av det svarta guldet.

Lien har under årtusenden fött människor och husdjur, att den inte så gör idag vet vi alla, och många har kanske av det dragit slutsatsen att mänskligt arbete är något som måste ransoneras. Människan skall så börja ransonera sig själv för hon kan ju endast underhålla sina muskler och därmed sin hälsa genom att använda dem, men den “aktiviteten” får inte vara värdeskapande utan förläggs till särskilda platser där muskelarbetet kan debiteras.

Men att använda sin kropps förmåga till arbete det har vårt system för många satt ett effektivt stopp för, främst drabbar det ungdomen, unga, friska, ivriga, varma händer och sinnen som ställs utanför arbete och försörjning. Men detta är inget självvalt, de är utanförskapade av en hänsynslös ekonomisk ordning vars kännetecken vi kommer att ha anledning att återkomma till.

Lien har dock egenskaper som gör att den inte ens i det kort loppet helt går att räkan ut. Egenskaper som gör den och dess användning till en tribun för det enkla kroppsarbetet.

Först bara en liten reflektion om mänskligt välbefinnande och dess beroende av kroppen, de kroppsliga erövringarna och dess uttryck. Bara om vi hittar harmoniska former för detta för vår existens kan vi överleva.

Liens stora konkurrent är den motoriserade lien, trimmern eller den kraftigare gräsröjaren och allt vad de nu kallas. Det är tydligen så att dessa verktyg får delar av vårt språketablissemang att utfärda en dödsdom över lien uttryckt med språkdomen och slagdängan “Orv ut App in”

Lien VS Gräsröjaren
Låt ås nu sätta oddsen på de två kombattanterna i denna tvekamp, så att vi får ett första hälsoprotokoll så här i början av denna strid, som vi förhoppningsvis skall ha kraften att följa och utvärdera under många år.

Lien.
Lien är ett enkelt redskap med med stor driftsäkerhet och den har dessutom låga drift- och kapitalkostnader.
Lien är ur mänsklig synpunkt bland det mest energieffektiva som överhuvud kan tänkas.
Lien avger inga avgaser, den vibrerar inte och den är föredömligt tyst.
Lien är genom sin låg energiförbrukning också skonsam mot den miljö där den används.
Liens hälsobringande effekter är påtagliga, den mjuka lierörelsen i form av en pendlande halvcirkelrörelse där hela kroppen svänger med, ända ner från fötterna, är välgörande. Arbetet med lie är rikligt beskrivet i litteraturen för dess välgörande inverkan på fysisk och psykisk hälsa.
Till dessa handfasta kvaliteter kan även räknas den självkänsla och tillfredsställelse som kunskapen att bruka ett väl fungerande handredskap alltid ger.

Gräsröjaren.
Gräsröjarens är oöverträffad vad gäller marknadsföring och reklam som bärs fram av stora multinationella företag med nästintill obegränsat med kapital.
Gräsröjaren har ett väl utbyggt servicenät och försäljningsställen
Gräsröjaren är enkel att använda, inga egentliga förkunskaper behövs.
Gräsröjaren passar väl in i vår instrumentella, motor och kraftdyrkande kultur.

Oddsen
Om de kommande 30-40 åren kommer att bli en fortsättning på vad som varit de senaste 200 åren så hinner troligen gräsröjaren lägga lien i träfrack, åtminstone i Sverige med sin tilltro till stordrift och industriella metoder i jordbruk och livmedelsproduktion. Mycket lite i vår natur ger lien en rent yrkesmässig plattform att utvecklas kring.

Att lien bär fram arbetets världen det är utgångspunkten för vad som komma skall under rubriken Arbetet på denna elektroniska utpost för heliga värden. Som avslutning väljer vi därför att citera en i andra sammanhang allt för överskattad profet.

Citat av Adam Smith:
Vars och ens äganderätt till sitt eget arbete är urgrunden för all annan äganderätt; den är därför den heligaste och mest okränkbara av alla rättigheter. En fattig mans arvegods ligger i hans händers duglighet och styrka. Att hindra honom från att begagna denna duglighet och styrka på det sätt han finner för gott utan att skada sin nästa är en uppenbar kränkning av denna allra heligaste rättighet. Det är ett påtagligt övergrepp mot den berättigade frihet som tillkommer både yrkesmannen och den som kunde tänkas vilja anställa honom. Samtidigt som det hindrar den ene från att arbeta med vad han vill hindrar det de senare att anställa vem de vill. Sid 125-126 Den osynliga handen. Adam Smith i urval. Timbro


One Response

  1. Johan Sandwall skriver:

    Tack för din insats i Ring P1 idag 31 okt. Själv har jag förstått och levt med tidskatt sedan jag lärde känna Kalle Gustafson i slutet på 70-talet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *