Historia,Politik

Nationaldagen

6 jun , 2015  

Hur firar man Sveriges nationaldag när objektet för firandet samtidigt är belägrad av fiender och övergiven av sina forna vänner? När svenska flaggans dag fick nationaldagsstatus 1983 inleds samtidigt angreppen på vårt nationella oberoendet och suveräniteten. För att slippa höra högtidstalen från de som i sin politiska vardag säljer ut landet må det vara dig förlåtet om du firar den i din ensamhet. More…

Ekonomi,Politik

Lögnernas Revolution

26 maj , 2015  

Samstämmigt hörs ropen om revolution, alltfler deltar, till och med den kristna högern talar nu om “fredligt uppror”. Om alla vill revolution så blir det revolution. Men vad är det egentligen för revolution som förväntas och vad är det för politik som denna omstörtande kollektiva handling tar sikt på? Vem kommer att vinna, kan allas förväntningar infrias, kommer alla att uppfatta sig som vinnare? More…

Arbetet,Ekonomi,Marxism

Arbetslinjen!

16 maj , 2015  

Arbetets värde frihet och rätt till ansvar angrips såväl ekonomiskt som politiskt och ideologiskt. Detta är alls ingen nyhet, den nyliberal offensiven startade redan på 70-talet och har alltsedan dess bara intensifierats i hastighet och omfattning. Arbetet har inte varit så tillbakapressat på generationer. Ändå är det nästintill tyst till försvar för arbetets värde och gemenskap. Vänstern har ersatt arbetet som samlande kollektiv till förmån för klass och klasskamp. Miljörörelsen har aldrig förstått vilken betydelse kampen mellan arbete och kapital har för samhällsutvecklingen. Att arbetets andel av produktionen ständigt minska under denna period leder på sin höjd till förströdda jäspningar. More…

Marxism,Politik

de Dödas rop

10 maj , 2015  

Åsa Lindeborg vill ta de döda till hjälp i sin strid och hantering av historia och ideologiska spöken, vilket framgår av hennes summerande slutreplik i om diskussionen om segrar och ansvar för andra världskriget. Det är en diskussion som böljat fram och åter på de två kvällstidningarnas kultursidor under våren. Diskussionen har flera bottnar, den viktigaste för vår nära framtid är utan tvekan Åsa Lindborgs försvar av Ryssland och Putin gentemot en samstämmigt krigshetsande mediavärld. More…

Krig&Fred,Politik

Olyckskorpar!

8 maj , 2015  

Det mest grundläggande reaktionsmönstret hos människan är beredskapen till försvar, vaksamhet på hot. Vargen kommer! Vår benägenhet att se faror har inte bara att göra med våra instinkter och känsloliv, i vår kultur förmedlas samma budskap och då med hela den mänskliga historiens mytologiska svärta och djup. Det finns inte en religion som genom sina berättelser, uppenbarelser och helgons manande låter oss förstå att vi inte har något annat att vänta än den avgrundsdjupa katastrofen, mot vilken endast gudar rår. More…

Arbetet,Ekonomi,Politik

Arbete åt Alla

6 maj , 2015  

Arbetslösheten  är idag  8,4 %, vilket gör 429 tusen arbetslösa. Bland de unga är arbetslösheten procentuellt sett högre. Väljer man ett sätt att beräkna som gör siffran jämförbara med den totala arbetslösheten så ligger den på c:a 12 % eller i antal personer 133 tusen i årsgrupperna 14- 24 år.

Arbetslöshet är det arbetande folkets största problem detta gäller både individen och kollektivet. För individen är det en ren katastrof. Det är att utestängas från sina livsmöjligheter att genom sina förmågor, sitt arbete, få tjäna till sin egen försörjning, få möjlighet att växa och förverkliga sig själv. Genom arbetet blir individen en del av kollektivet, skapar förbindelsen och samhörigheten med alla andra som bidrar till samhällets utveckling. More…

Ekonomi

Skuldavskrivning sa Bill……

2 maj , 2015  

Bilden av framtiden ger makt över människor. Därför är den mest verksamma delen i de religioner som vi hittills varit i kontakt med en mytologisk berättelse om framtiden, som sämst en självuppfyllande profetia, ja är myterna tillräckligt kraftfulla återskapar de sig in i framtiden. Katastrofen och undergången som en berättelse om framtiden har blivit en egen tankefigur som styr vår blick och våra förväntningar. Katastrofer behöver inte styrkas i argumentering och analys, de säljs ut utan stöd i verkligheten eftersom det redan finns upptrampade stigar bland hjärnans neuroner i vilken den suger sig fast. More…

Ekonomi,Marxism

Marxismen på bedrägeriets värdelinje

25 apr , 2015  

Marx är den ledande ideologen inom vänstern, han bildar skola för en rad olika riktningar, inom akademier, samhällsvetenskap såväl som i det politiska livet. Under årtionden som gått har en rad olika skolor och traditioner utvecklats, så marxismen är idag ett ymnigt träd av stammar och grenar. Det som framförallt föranleder intresset för Marxismen i denna artikel är Marx’s betydelse för den politiskt organiserade vänstern.

Kajsa “Ekis” Ekman(KEE) är en av “vänsterns” mer lästa ekonomijournalister. Det är ett kapitalistiskt system i kris som är föremål för hennes bevakning, det må gälla Greklandskrisen eller det överexponerade banksystemet. Sina teoretiska verktyg hämtar KEE företrädesvis från marxistiskt influerade ekonomer. I en på TED spridd video i ämnet Kapitalismen ger KEE sin syn på hur systemet fungerar, så långt det nu låter sig göras på knappa femton minuter. Den största hedersbetygelse som kan ges är att ta hennes ord på allvar, försöka förstå vad det är hon säger. More…

Ekonomi,Marxism

Skjutningar, upprorens stormsvalor?

1 apr , 2015  

Efter att ha ögnat genom Lars Henriksson inlaga i GP känns ett behov av att åter få hästarna på plats, att ta mig ur den tankefigur,  jag delvis infångats av. More…

Marxism

“Kapitalistlakej” vs fascism

27 mar , 2015  

Fascismen har varit föremål för en omfattande diskussion inom vänstern och inte minst på tidningarnas kultursidor. Utgångspunkten i denna betraktelse över vänstern och dess syn på fascismen är en artikel av Kajsa Ekis Ekman(Ekis). More…