Politik

Kallefatides, Lömskar med DN mot yttrandefriheten?

24 feb , 2015  

Vemn vet vem denna Flyg egentligen är? Så bilden passar ypperligt till att hålla sorteringsverket över onda och goda i verksamhet. "Ordnung muss sein"

Efter att de siste meningsbärande stavelserna i Theodor Kallifatides vittnesbörd över tillståndet i vår värld fått fäste växer sig sakta en känsla av bottenlöst svek, en känsla av att mitt förstånd löses upp i välformulerade meningslösheter. Men vad är det egentligen karlen försöker säga? More…

Jordbruk/miljö

En hök i mitt kök

20 feb , 2015  

Tjuven i fråga var inte inbjuden och han tillhör inte mina vänner trots mitt tydliga handslag kring gästens välutrustade griporgan. I köket hamnade han som ett led i en omsorgsfullt genomförd omskolningsvandring, vars syfte var att i jägaren knyta skräck och rädsla till den plats han nu befann sig och det så grundligt att alla framtida planer på att ytterligare decimera min hönsflock skulle framstå som en mardröm. More…

Krig&Fred,Politik

Vem är “Charlie”

15 jan , 2015  

I och med hyllningarna till skyddet för yttrandefrihet och demokrati som följt i spåren efter det terroristiska dådet i Paris skulle man kunna tro att yttrandefriheten stod starkare än någonsin. More…

Politik

Av Jan Myrdal

11 jan , 2015  

 

Om fascismens väg till makten
Det stora och växande folkliga stödet för partier och rörelser som Front National i Frankrike, United Kingdom Independence Party i Storbritannien, Sverigedemokrater i Sverige och nu PEGIDA i Tyskland, för att bara nämna några, fördöms utan diskussion i mer eller mindre officiella medier från höger till vänster. I vår riksdag är så partierna från Moderater till Vänster helt eniga. Sveriges socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven definierar Sverigedemokraterna som nya fascister och i detta är han överens med såväl borgerliga liberaler som flertalet av av dem som beskriver sig som socialister och kommunister och vänster. More…

Politik

SYMBIOSEN, det djävulska sambandet

11 jan , 2015  

Tio år efter Sovjets fall betygsätts  USA:s utrikespolitik av Mikhail Gorbachev:

We had 10 years after the Cold War to build a new world order and yet we squandered them. The United States cannot tolerate anyone acting independently. Every US president has to have a war. ”

Mikhail Borbachev, som också påstås ha adresserat följande minnesvärda ord till sin amerikanska motpart. “Jag har gjort er en stor förlust, jag har berövat er er fiende” More…

Krig&Fred,Politik

Syndabocken

9 jan , 2015  

Med tanke på det uppskruvade politiska klimatet är det anmärkningsvärt med vilken samstämmighet nu medier, politiker och även folk i allmänhet påstår sig veta vilka det är som ligger bakom terrordådet i Paris. Från höger till vänster oavsett schattering, så är det någon form av islamistiskt dåd. Med respekt för alla era kunskaper och goda intentioner, är ni trots allt inte lite väl tidigt ut för att söka fånga det politiska värdet av detta dåd. Kan vi inte försöka att lugna ner det hela lite och inse att vi faktiskt inte vet och låta bli att peka ut vem som ligger bakom. More…

Politik,Vänstern

Löften….

1 jan , 2015  

Nyårslöften
Idag kommer klockorna i våra kyrkor att ringa in för det nya året. Som alltid sträcker sig då vara tankar och vår fantasi in i framtiden till vilket vi vill skriva in allt gott för egen, våra närmsta och för samhällets del, gott så. Jag har också givit mina löften, men ofta har mina ansatser och förhoppningar malts ner i de små omständigheternas labyrint som gör vägen så mycket längre, jag är nämligen en obotligt tidsoptimist. Det som jag redan i min fantasi tror var klappat och klart visar sig alltid stå lika förstockat på stället marsch. Således att ge personliga nyårslöften är inte min bästa gren, så istället för att befordra det goda kommer mina insatser inför årets klockringning bestå i att förbanna det onda. More…

Politik

En störd julefrid

24 dec , 2014  

Med anledning av Carl Olov Bjerkelids Tankar för dagen Julaftonsmorgonen 2014:

”Gode gud om du inte är för långt borta och har ännu viktigare saker för dig. Kom med lugn och tillförsikt och trygghet till politiker som utsår split och motsättningar och misstro.”

Det finns många sätt att skapa motsättningar och splittring. När religiösa ledare tror sig vara politiker träder de ofta in på minerad mark som de varken har förstånd eller kunskap att hantera. Splittring och hat motverkas inte genom mörkläggning av fakta och tillvitelser mot meningsmotståndare. I de flesta fall gör man bäst nytta genom att hålla rent för egen dörr. Man undrar därför hur det ligger till med kyrkornas ansvar för de pågående krigen, som här så bekvämt slätas över med ”Vi är en del av världen som den ser ut, med krig förföljelser, terrorism, religiös fanatism, svält, sjukdom.” More…

Politik

Inför budgetomröstningen..

1 dec , 2014  

SD är en politisk realitet, att spy galla över dem tyder bara på politisk omogenhet. Över hela Europa finns politiska uttryck för en växande oro med, dels EU och dess växande överstatlighet, dels folkfördrivningarna som en följd av de nykoloniala krigen, till vilket skall läggas oron över den av bankerna orsakade skuld och finanskrisen som kastat miljoner ut i arbetslöshet. More…

Jordbruk/miljö,Politik

Dadlar från Palestina

27 nov , 2014  

Inför årets Jul kan North& South erbjuda Palestinska dadlar för den svenska marknaden. Dadlarna säljs i enkilos eller 250 grams förpackningar. Så här skriver North&South om de palestinska dadlarna. More…