Krig&Fred

Freden, folkrörelsen

15 aug , 2015  

Tage G Pettersson(TPG) skrev för ett år sedan en artikel som fick en del spridning på nätet, i år lyfts den åter fram inför det av Folket i Bild arrangerade Nordiska Fredssamtalen i Degerfors. TGP:s ärende är angeläget, det gäller behovet av en en folkrörelse för fred. Fredsfrågan är en tydlig vänsterfråga varför det finns anledning att från detta håll ägna frågan stor uppmärksamhet. Framgångar för det arbetande folket är i högsta grad beroende av just fred. More…

Politik

Terrorlögner

29 jul , 2015  

I en krönika i aftonbladet tar sig Jan Guillou an begreppet terrorism, ett ämne som han rimligen borde behärska. Tyvärr leder JG:s ideologiska och politisk perspektiv honom att fabricera en text som godartat kan ses som byggt på önsketänkande och aningslöshet, men troligare ett egenmäktigt, upphöjt lättsinne inför verkligheten och dess språkliga uttryck. Det är uppenbart att JG har ett problem. Att trots sin upphöjdhet och uppslutning kring den politiska elitens politik kunna framstå som opposition. More…

Arbetet,Jordbruk/miljö

En dag att leva

29 jul , 2015  

Han gick däruppe i skogen och slog
sin vildäng – en gammal man.
Då sänkte han lien, då stannade han,
såg ut över ängen och log

Och blomma stod invid blomma tätt,
snart skall de vissna alla,
Han strök med sin hand över bladen lätt,
han kunde ej se dem falla.

Ty alla äro vi gräs och strå.
Då måste han ta sin lie och gå.
Han ägde så lite men ängen var hans,
den gav han en dag till i solens glans,
en dag till att leva och blommande stå.
Ty äro vi gräs och strå.

Ebba Lindqvist
Ur Dagens dikt, en lyrisk tänkebok
Radiotjänst 1943.

Krig&Fred

Fredens dödgrävare

9 jul , 2015  

Allvarligt talat, fredens dödgrävare, Lena Andersson

Elitens kreatörer ges makt att tala om de förstår att på rätt sätt använda sin begåvning. Sluta därför aldrig att ifrågasätta de Orwellianska nyspråkligheter varmed de söker ta din verklighet ifrån dig. Så har rasbegreppet, och svensk nationell tillhörighet klassats som rasism, nu är det Lena Andersson som är på krigsstigen och finner ordet fred allt för provocerande och i relativismens namn dags att avveckla. Fred finns ju egentligen inte, är hennes bidrag till att rätta vårt seende efter den verklighet som de styrande har att erbjuda. More…

Ekonomi,Marxism

Chris Hedges Marxism

24 jun , 2015  

Som firad och ansedd journalist har Chris Hedges artikel rönt stor spridning och bl.a. översatts på den svenska  hemsidan Jinge.  Det är anmärkningsvärt vad lite kritik och diskussion som följer i mediala händelser som knyts till den socialistiska rörelses stora ikon i vår tid. Det har gått tjugofem år sedan sovjetunionens fall och trots detta ingen diskussion om det teoretiska arvet bakom detta misslyckande. Utan en kritisk uppgörelse med Marx analyser, hans utgångspunkter och perspektiv kommer med stor sannolikhet de misstag som gjorts, att återupprepas. More…

Jordbruk/miljö

Hötider.

24 jun , 2015  

Det årliga arbetet med djurens vinterfoder har så börjat. Med endast ett tiotal hektar mark går det inte att driva arbetet med dyra stora maskiner. Med minsta möjliga kapitalinsats gäller det att få höt under tak. More…

Ekonomi,Politik

“Suveräna pengar”, kontantuppror och demokrati.

19 jun , 2015  

Under årtionden har bankerna lyckats med att dölja sin samhällsfarliga och moraliskt korrupta verksamhet. Om den till och med strider mot svensk lag har prövats i flera rättstvister. Att denna verksamhet hittills inte fått något rättsligt efterspel bör förvåna i juridisk mening, men knappast i politisk ekonomisk. Ingen har någonsin vågat stå upp mot bankerna från den politiska elitens sida, vilket har stor betydelse för att nå genomslag även i rättsliga instanser. More…

Marxism,Politik

Nationell Vänster

18 jun , 2015  

För drygt ett år sedan startade en Facebook-grupp med namnet Nationell Vänster. Den bemöttes då från övrig vänster med spott och spe. I Arnstads anda och efterföljd hölls dess öppna ställningstagande för nationalism för att vara nyfascism och något brunt som katten kommit dragandes med. Gruppens skapare blev på en blogg där han bidragit avhyst utan ärebetygelser men med ett ordentligt lager brunfärg på ryggen. More…

Historia,Politik

För Kung och Fosterland

14 jun , 2015  

Det har varit kungabröllop. Själv har jag inte på något sätt berörts annat än mina ögon som hastigast drog över bröllopsparet i en stort uppslagen vacker bild i den lokala tidningen. Det finns ju betydligt allvarligare problem än att en kronprins för första gången gifter sig med en kvinna av folket. Är det möjligen detta som upprör kulturelit, journalsitkår och allmänvänster. Det förskräckliga att samtliga tronföljare nu har haft osmakligheten att gå och gifta sig med åtminstone nästan helt vanligt folk. More…

Jordbruk/miljö

Fångad av rågen

12 jun , 2015  

Detta är en fortsättning av artikeln “Räddare i nöden“(1,  som handlar om de “ekologiska” odlingssystemets klyvnad mellan traditionellt jordbruk och industrijordbruk, och hur det utvecklats till en slags bastard, inget fullständigt självständigt odlingssystem, eftersom det har kapats på sin egen genetiska bas, kontrollen på utsädet. I fråga om sädesodling så har de ekologiska bönderna i mycket liten utsträckning tillgång till eget utvecklat utsäde. More…