Politik

“Du kallade mig rasist ditt jävla äckel”

27 nov , 2016  

Rubriken är hämtade från diskussioner på sociala medier. Kommentaren kommer från min egen FB-vägg. Men diskussionen startades på en annans sida, i ett inlägg vars länk pekar på mitt eget blogginlägg, och kommentaren, den är min. Den är inte skriven i affekt, den är mycket medvetet formulerad. De avslutande tre orden är tänkt att balansera innehållet i “rasist”. Det är mitt bidrag för att uppfostra alla “vänster”debattörer som ständigt och jämt manifestera sin godhet genom att smäda andra.  Rasist är nämligen ett kodord för just “ditt jävla äckel“. Eftersom jag varit vänster i hela mitt liv vet jag vilka känslor som fångas under stämpeln rasist. Tanken var alltså att personen bakom “rasist” själv skulle få känna av det sociala förakt som sprids i “rasist”, och vilket känslomässigt övertag det skapar. Kommentaren har en förhistoria.

Vi är många som utsatts för vänsterns smädelser. Personligen kan jag inte räkna dem alla. När författaren Kjell Eriksson förlade smädelserna på min egen FB-sida skrev jag en hel artikel. Det hjälpte föga. På Folket i Bilds FB-sida fortsatte han sin verksamhet genom att så tydligt han kunde förmedla budskapet, “ditt jävla äckel“. Denna gång genom att likna mig vid brunröta. Hans inlägg bestod av en bild med en angripen planta och en rutten potatis, kompletterat med beskrivande text. Kjell Eriksson har arbetat inom trädgårdsnäringen så budskapet går inte att ta miste på. Kjell Eriksson bjöd verkligen till, kanske trodde han att “rasist”-stämpeln för mig förlorat sin laddning.

Det som kännetecknar den vänster som fångas in av ovan är inte att den är oroad över vad som håller på att hända med vårt samhälle och därför vill varna för rasismens andel i detta. Istället ligger en slags triumf i alla de kan hitta och peka ut som rasister. Rasism är endast driven av ett ideologiskt gift nazism och fascism, deras politiska fiender vilket friskriver dem från allt eget politiskt ansvar. Nej de är inte oroade för vad som håller på att hända vårt land, eftersom de hatar Sverige, klassamhället, det borgerliga klassherraväldet. De ser sig som representanter för de förtrampade, en utsugen och utplundrad arbetarklass, och har i dess namn tagit sig rätten och moralen att ge sig på alla andra vad de nu än står för. Om de räknar sig som småföretagare, tjänstemän, bönder har knappast någon betydelse. Enligt Marx är de mellanskikt, reaktionärt och socialt obestämbart med fallenhet för fascism och rasism. Detta stämmer inte in på alla som specialiserat sig på att smäda sina medmänniskor med rasiststämpel.

Det finns en liberal medelklass av akademiker och intellektuella som saknar förankring i ett politiskt system som radikalt motsätter sig den ordning som belönar dem så generöst. Deras ställning tvingar dem till allt tydligare anpassning eftersom akademierna och redaktionerna knutits allt fastare vi företagsintressen. Här borde finnas möjligheter till intressanta samtal i ett annat samhällsklimat, i medier som kunde garantera sekretess och säkerhet.  Kanske tillhör mottagaren till “ditt jävla äckel” denna grupp.

Dessa två grupper förenas dock i deras sätt att använda det politiska disciplineringsverktyget “allas lika värde”. Att de som kallas rasister fråntas detta värde är uppenbart, och motiveringen är att de inte accepterar “allas lika värde”. Att “allas lika värde” inte kan användas på det viset spelar ingen roll, efter som det politiska syftet är det avgörande.  “Allas lika värde” gäller alla undantagslöst, här är Hitler och Stalin lika värda som Moder Therese. Så har de liberala blivit kamrater i vapen med den yttersta vänsterns i deras politiska dagordning. Förening till politiskt etablissemang sker genom att de båda underställer sig den politiska globaliseringen som ytterst vilar på finanselitens ekonomiska intressen.

Denne Evert Larsson är så vitt jag förstår rasist alldeles på riktigt”. Så inleddes den första kommentaren i den diskussion som avslutades med artikelns rubrik.

Det var naturligtvis ett påhopp som inte kunde sluta väl. Speciellt inte med tanke på att den länkade artikeln så kraftfullt argumenterar mot rasism. Att perspektivet inte stämde med hans eget och hans definition ger ingen rätt eller anledning till stämpling.  Efter en rad missförstånd sker en diskussion vars innehåll är följande. Frågan ställd inför första kommentaren är: “Vad har du för definition av rasism?

“Om man menar att dessa grupper också kan beskrivas med olika karaktärs- och intelligensegenskaper, då är man rasist.”
Denna din definition är falsk och farlig eftersom den gör beaktande av materiella faktorer till en fråga om rasism. Du som är akademiker borde veta vad intelligens är och på vilka subjektiva premisser det mäts. Eller är din “intelligens” ett slags objektivt mått. Tror du det?
AKA-pygmeerna i centralafrika lever ett liv som kräver helt andra andliga resurser, i verklig mening intelligens, än vad våra liv i Sverige gör och har gjort under tusentals år. Det är inte accepterandet av detta faktum som gör någon till rasist. Utan då man tar dessa skillnader som utgångspunkt till graderingar av människovärde. Genom din definition öppnar du möjligheter för personer som vill komma åt urfolk. Krafter som vill skapa förvirring smular sönder dina argument genom att visa att det finns skillnader i intelligens. Det är också vad som görs redan idag.Frågan om rasism är en moralisk, ideologisk och politisk fråga, en fråga om vad vi vill ha för ett samhälle inget annat. Eftersom jag anser att OAVSETT skillnader så tillhör vi samma art. Skillnaderna utgör vår arts rikedom, den existerar i mångfald och måste försvaras som mångfald.Om det vore så att det funnits Neandertalare kvar på vår jord, hur skulle vi då se på dem utifrån ditt sätt att definiera rasism? Med mitt synsätt skulle det inte innebära några problem över huvud taget. Acceptansen av skillnader är öppen även för dem. På 30-talet då rasism fick makten i Tyskland var heller inte skiljelinjen den du hävdar. Det var ingen som på den tiden påstod att det inte fanns raser, Skiljelinjen stod mellan de som ansåg att den egna rasen vår mer värd.
Tom ErikssonDet jag ger är den klassiska biologiska rasismen. Du skriver att “min” definition är farlig. Det är det gamla vanliga biologiska rasismbegreppet, Visst fan är det farligt. Det har sannerligen visat sig. Och inte är det min åsikt. Men det är självklart att folk lever under olika villkor o livet gestaltar sig olika. Vi är inte likadana allihopa naturligtvis. “Antirasister” har utvidgat det gamla biologiska begreppet o börjat tala om “kulturrasism” . Det är ngt annat. Därför kan det vara viktigt att skilja på begreppen. Att vi alla människor tillhör samma ART har väl inte många förnekat, sen 1900-talet åtminstone.
Du svarar inte på mina invändningar utan glider bara förbi dem. Du reder inte ut på vilket sätt mitt resonemang är felaktig, du bemöter inte argumenten.

Vad är klassisk biologisk rasism? Det är att man graderar efter biologiska skillnader. DET ÄR DEN KLASSISKA RASISMEN. Fattar du!!!!!!!      Det var Hitler rasism. Det var inte att det fanns biologiska skillnader på gruppnivå, för det erkändes av alla. Fattar du!!!! Erkändes av ALLA!!!  Att det inte finns biologiska skillnader på gruppnivå är ett nytt påfund, och liknar marxistiskt influerad genuskritik där man förnekar biologiska skillnader mellan könen, precis lika korkat.
Under mellankrigstiden fanns de som bekämpade rasism utifrån materiella faktorer och det var de som segrade.Det som nu “antirasister tillfört” är på inget sätt en förutsättning för att tillbakavisa rasism utan gör tvärtom den antirasistiska ståndpunkten svagare. Som jag visat i kommentaren ovan.
Tom ErikssonJag vet inte riktigt vad jag ska bemöta. Jag har inte hittat på ngt nytt i min definition av rasism. Det är det gamla vanliga o visst innebär det gradering, det är ju klart. Alltså att “dom som ser ut så där dom är dumma i huvet o dom där andra är lömska” osv. Det gamla vanliga. Det är också klart att det finns genetiska skillnader mellan folk som ser olika ut, annars skulle de ju se likadana ut. Det klassiska rasististiska steget är åsikten att sådana mentala egenskaper som avgör socialt värde är genetiskt bestämda.
Tom ErikssonSedan är det också klart problemet hur man avgör vad som är genetiskt o kulturellt bestämd inte är lätt att avgöra vetenskapligt. Det är sant även om könsskillnader, det håller jag med om. Är problemet meningslöst? Kanske man occksså där har ett problem. Men rasister har aldrig försökt lösa sådana problem. De skaffar sig ideologiska begrepp för poltiska syften. För makt, mord, folkutrotning osv.
Det är inte alls den gamla vanliga!!!!!!! Du ljuger och förfalskar historien!!!! Hur såg det antirasistiska motståndet mot Hitler ut? Var det från din ståndpunkt? NEJ!! Det var från min ståndpunkt!!

Det är inte huruvida man ser skillnader som biologiskt eller kulturellt som är det intressanta, eftersom det troliga är att båda finns i en blandning. Det som avgör rasism är gradering, ingenting annat.
Den nya “antirasismen” har inte tillfört något av värde den har rört till det. Precis som du gör i din avslutande mening:
“Det klassiska rasististiska steget är åsikten att sådana mentala egenskaper som avgör socialt värde är genetiskt bestämda.”Att det inte skulle finnas en anpassning av människans mentala förmågor, som bottnar i biologis som allt mänskligt är minst sagt märklig. Jag hoppades att diskussionen om intelligens hade fått polletten att trilla ner.Är detta att inte se och värdera mentala förmågor på samma sätt som människans andra egenskaper en slags hybris från människor med intellektuella yrken “yrkesrasism”. I vår arbetsdelade ekonomi har onekligen dessa yrken intagit en styrande roll. Eller är det bara en rädsla för att våga se det som av många definierat människan i förhållande till andra arter som materiellt. Civilisationsreligionerna har gjort oss till guds avbild, det är kanske dags att komma ner på jorden.Socialdemokratisn dyrkan av universiteten är mycket olyckligt för hela skolsystemet och därmed för det svenska folket.

Tom ErikssonJag förstår faktiskt inte vad du bråkar om. Du byter ämne mitt i. börjar med A o är plötsligt framme vid Ö. Visst har vi människor anpassat oss till en miljö, som andra arter. Visst kan man värdera olika mentala egenskaper olika. Visst kan det finnas övervärdering av intellektuella drag på bekostnad av andra i vårt samhälle.

Du snackar ju bara skit, nu är jag innerligt trött på dina nonsensinvändningar. Du saknar intellektuella hederlighet och originalitet, förmåga att bryta argument. Du bara rabblar dina inlärda fraser. 

Min sista kommentar är allt annat än vad du avfärdar den som Hej då.
Diskussionen fortsatte i en annan tråd med samma länkade artikel.
Du har anklagat mig för att vara rasist. Har du nån heder i kroppen så borde du ta tillbaka det påhoppet…
Tom ErikssonDet som intresserade mig är en del politiska ämnen kring rasism som du tar upp och då har jag tolkat vad du har skrivit. Om det inte stämmer, behöver du inte ta åt dig. Men det gör du och översvämmas av aggressioner i hela tråden. Sedan avslutar du med en harang av skällsord som inte hör hemma i sammanhanget men har tillämpning på dig själv. Finns ingen anledning att fortsätta med detta. Ingen av oss ska tillbaka nånting. Själva sakfrågan om rasism blir däremot inte klar. Den kan vi nog ta upp på ett annat sätt.
Ta åt mig!!!!! Att peka ut någon som rasist handlar i första hand om det är sakligt, inte om hur den utpekade känner inför påhoppen.

Alla som tar sig tid att läsa kommentarerna kan själv avgöra hur det ligger till.
Visst jag är ordentligt förbannad på en vänster som spelar rasismen i händerna med sin osakliga “antirasism” och det kommer jag fortsätta att vara.

Tom ErikssonJo det är just det här jag menar. Du får en massa utbrott i den här stilen. Det är likadant om man inte tror på chemtrails, eller kolloidalt silver och så vidare. Då får en vederörande som man försöker tala med på nätet o som inte kan argumentera om sakfrågan utbrott o gapar om att jag är osaklig o inte kan argumentera. Jag känner inte dig o jag är inte intresserad av att göra det just nu i alla fall. Och du har ingen aning om vad slags vänster jag är eller hur jag förhåller mig till “antirasmen”. men du har “bilden klar” för dig ialla fall. Jag har inte uttryckt mycket åsikter i tråden, utan försökt begripa vad du vifll säga om rasism, därför att det gäller en sakfråga intresserar mig.

Om vi tar sakfrågan igen. I den gamla rasismen ansåg man att sådana egenskaper som hudfärg, kropps- o skallform samvarierade med personlighetsegenskaper av olika slag. Numera förnekar många forskare denna samvariation o brukar uttrycka det med “det finns inga raser”. Är det inte klart vad detta innebär? Nå nu finns det personer som blir förbannade på dessa forskare. Adler Karlsson blev så förbannat att han emigrerade till Capri. Det finns nämligen en del andra vetenskapliga påstående som samlades i debatten kriing “The Bell Curve” får många år sedan. Detta kunde man kalla en föregiven ‘ny vetenskaplig rasism’. Där har vi en motsättnig. Den som håller med denna sistnämnda riktning kunde säga “visst finns det raser”. Hur förhåller du dig till detta? Det har inte blivit klart för mig. Det verkar som du skulle kunna säga “visst finns det raser men alla raser är lika mycket värda!” Stämmer det? Nu har jag skrivit sakligt o kom inte nu med ngt megalfomant utbrott igen. Fast om denna tolkning stämmer vad ska man göra med en sådan “antirasism”, den kunde lika gärna kallas en variant av rasism och vad har den med nutida svensk politik att göra?
 
Och så har vi kvar naturligtvis frågan om vad det betyder att “förekomsten av raser är en materiell faktor”?

Om du skulle blanda 100-AKA-pyggmeer, 100 japaner och 100 svenska så skulle ett barn kunna sortera upp individerna i sina grupptillhörigheter. Barn är mer att lita på än dina “vetenskapsmän”. Där har vi den genetiska variationen på gruppnivå. Vad gäller hur de mentala egenskaperna så har vi redan diskuterat det, Det är bara att gå tillbaks i tråden.

Du har kallat mig rasist på grundval av den länkade artikeln, utgå från den istället för diskussioner som jag inte känner till och inte har någon lust att sätta mig in i.

Ärligt talat så har mitt humör och vad jag är förbannad på inte ett dugg att göra med sakfrågan, de är att klassa som personliga påhopp.

Du har kallat mig rasist ditt jävla äckel!!!!!!

Evert Larsson Om det inte fanns någon biologisk variation på gruppnivå så skulle inte rasism finnas. Så enkelt är det vad gäller, “att raser är en materiella faktor”.

Så kom då kommentaren som skapade rubriken och nu samtidigt sätter punkt för artikeln liksom för diskussionen.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *