Klyvnades tid,Marxism

Nya tider? Inte för Vänstern

28 okt , 2016  

 Varför bråkar vänstern om vilka de skall prata med? Är det möjligt?
Jo det är faktiskt så det ligger till. Jan Myrdal har efter kontakt från Nya Tider bidragit med en artikel till tidningen vilket upprör delar av vänster. En del upprörs  till en sådan grad att du önskar Myrdals död,  andra att han inte längre skall vara medlem i en organisation som han tillhört  i en mansålder. Det menar ledningen i Clarté som signerar sitt bidrag:

Myrdal var länge medlem i Svenska Clartéförbundet. Han är det inte längre. Det är vi glada för.

Svenska Clartéförbundets styrelse
gm Magnus Nilsson

Vad är då styrelsens argument för att ge sig på Jan Myrdal? Jan Myrdal har nyligen skaffat sig nya politiska sängkamrater.” Jo, det är faktiskt så här det politiska sorteringsverket Clarté formulerar sig i dess högsta organ. Vad är det då för hemskheter som döljer sig i sänghalmen?

Det är personer aktiva bland nationella på högerkanten, eller om det är vänsterkanten. Om nazism som dessa personer tillskrivs är vänster eller höger har varit en stridsfråga ända sedan Hitler bildade NSDAP i München på 1920-talet. De vände sig till arbetare och kallade sig själv socialister vilket för de flesta borde placera dem till vänster. Att man i allmänhet inte gör det idag beror på att det är marxisternas politiska analys som gick segrande ur andra världskrigets strider, och det har blivit deras skola som stått för tolkningen. Det är inte helt ointressant för den pågående striden att det finns andra perspektiv, speciellt eftersom striden nu står bland de som själv kallar sig marxister. Om Nya Tiders fasta medarbetare kallar sig höger eller vänster känner jag inte till. Hur det nu än är med det så kommer man från Clartés sida att klassas som högerextremister.  Om Clarté själva ser sig som vänsterextremister är jag heller inte så säker på. Men att de av övriga politiska partier, från moderater till vänsterpartister ses som vänsterextremister, borde leda till eftertänksam. Det kanske inte ligger allt för långt borta att de själva blir jagat politiskt villebråd med extremiststämpel.

Vad medarbetarna på Nya Tider själv säger om sin politiska tillhörighet brukar inte spela någon roll när personer på vänsterkanten ser en möjlighet att spela nasse eller rassekortet. Det verkar som Clarté hamnat i ett riktigt stim av deras uttalande om tidningens medarbetare att döma.  “En mer rättvisande karaktäristik är dock att Nya Tider är fast förankrad i en nazistisk tradition.” Av de personer vars namn jag själv känner till finns personer med bakgrund i såväl vänsterpartiet som miljöpartiet, bland de skrivande. Är det så att Clarté helt enkelt har ett egenintresse att svartmåla tidningen, och inte drar sig för att bidra till att skandalisera Nya Tider och därmed samtliga som medverkar i den? Det kanske inte finns någon heder att försvara i den värld som är Clartés. Att brist på hederlighet kan ställa till det ger Clartés styrelse själva ett exempel på.

Under andra världskriget fanns det i Danmark gott om konservativa nationalister som tyckte att kommunisterna var just monstruösa, och därför vägrade samarbeta med dem i motståndskampen mot de nazistiska ockupanterna. Och det fanns också sådana som applåderade att nazisterna skickade danska kommunister till koncentrationslägren. De blev alltså sängkamrater med ockupanterna, med de verkliga monstren.

Det är Clarté som har en läxan att göra i deras exempel. Det är nämligen de som agerar som de konservativa de angriper. Då var nazister  en del av ockupationsmakten, det gäller inte  Nya Tider idag. Vad motsvarigheten till de konservativa beträffar, moderaterna, är de åtminstone hårdare  knutna till USA. De driver dessutom svenskt medlemskap i NATO, en politik som kan göra Sveriges folk till måltavlor i ett kärnvapenkrig, samtidigt som riskerna därför ökar. Vad Clarté nu gör är att agera som de danska konservativa, de nekar samverkan mot den verkliga fienden bara för att de själva satt en skamstämpel på sin motståndare. Vem som är vän eller fiende avgörs inte av ens egna antipatier eller sympatier utan av de faktiska politiska förhållandena.books

Det är inte så att Clarté inte förstår vikten av att samverka mot krigsförberedelser och imperialism, men för att slippa att göra det med alla som de kan stämpla som nazister har de tilldelat dem en speciella roll i sin historia som de dessutom tycks ha begåvningen att kunna skriva in i framtiden.

Medan det är fullt möjligt att använda nazister som allierade i kampen mot kommunismen är det emellertid omöjligt att alliera sig med dem i kampen mot imperialismen. För det första kommer den vänster som gör gemensam sak med nazisterna – med all rätt! – att förlora allt förtroende från den majoritet av befolkningen som motsätter sig nazisternas hets och våld mot etniska, religiösa och sexuella minoriteter, politiska motståndare, kvinnor, intellektuella etc. (och förr eller senare kommer denna hets och detta våld att riktas även mot den vänster som hoppat i säng med nazisterna). För det andra kommer nazisterna aldrig att bekämpa den kapitalism som utgör imperialismens bas.

Om nu de personer, grupper av personer eller organisationer är som styrelsen i Clarté säger, då är det naturligtvis så(sick). Men vem vill tro att denna styrelse är politiska gudar som kan förutsäga hur andra än de själva kommer att ställa sig. Som om historien vore förutbestämde enligt de etiketter som Clarté efter sin marxism finner lämpligt att dunka på sina fienders ryggar. Ja visst är det så att kommunister under hela efterkrigstiden arbetat hårt med att blåsa upp sin politiska huvudmotståndare från andra världskrigets tre sista år. Vad de glömmer är att det var Sovjet i armkrok med Hitler som 1939 startade kriget, och var allierade under de två första åren. Politiska allianser måste utgå från ställningstagande i sak och inte på etiketter som uttrycker förutfattade meningar. Vilka är de krafter som idag utgör det största hotet mot freden. 1939 var det Hitlertyskland. Idag är det varken de som är nationalsocialister eller som Clarté har vänligheten att namnge nazister som spelar den rollen. Det är det militärindustriella komplexet i USA, och de som går dess ärenden i Sverige.

Vad de partier och väljarskaror som alltsedan inträdet i EU tjänat USA:s utrikespolitik och till och med deltagit i deras krig i Afghanistan och Libyen har för uppblåsta politiska egon vad gäller antirasism, homofobi mm kan jag inte se annat än som underordnat i ljuset av vad dessa krafter åstadkommer då det gäller flyktingfördrivningar. I vilket ingår att genom massinvandring undergräva Sveriges politiska stabilitet och därmed skapa en verklig grogrund för rasism.  En rasism som den härskande eliten kan utlösa när det passar deras syften. Den skuldkris som utlöste krisen 2008 har aldrig åtgärdats, utan tvärt om förvärrats och kan när som helst utlösas. Det skall bli mycket intressant att då se hur dagens flyktingkramare och antirasister kommer att agera.

“För det andra kommer nazisterna aldrig att bekämpa den kapitalism som utgör imperialismens bas”. Till detta behövs en precisering. Det handlar om vad kapitalism står för. Enligt marxisters sätt att se är kapitalismen hela det politiska och ekonomiska systemet sammanhållet med dess “klassstat”, för vilket endast en lösning finns, att krossa hela systemet i en revolution. Mot detta synsätt står en annan som skiljer på kapitalism, och marknadsekonomi  med småföretagsamhet. Enligt denna analys är det bankerna och storföretagen med sina internationella förgreningar som är “kapitalismen”. Att angripa dessa strukturer kräver ingen revolution utan kan göras allteftersom politisk enighet uppnås. Vad marxisternas analys ledde till är 1900-talet ett talande vittne, att vänstern inte ännu lyckas frigöra sig från denna analys är en av de viktigaste orsakerna till dess nuvarande isolering.

Orsaken till oredan inom Vänstern har att gör med att den värld där vänstern formulerade sina ståndpunkter, inte längre är vår värld. Deras värld var en värld där framtiden ännu låg i ett internationellt brödraskap och det som stod hindrande var ett ekonomiskt system och dess försvarare. Teorierna i enlighet marxism testades grundligt, men fastnade i det mest förhatliga, nationer, i suveräna stater som tidvis visade upp samma slags imperialism som de själva bekämpat. När alltsammans föll antingen som stater och politiskt system eller som teoriernas ekonomiska shangri la, öppnandes för en ny illusion. Alla segrande system behöver hoppet för att sätta folk på politisk fot, vi fick nyliberalism. Den har alltsedan tre årtionden rensat vänstern från den politiska spelplanen. Eftersom vänstern inte haft något svar på de ekonomiska och politiska problem den ställde, har vänstern blivit dess fånge, eftersom de har kunnat behålla det viktigaste, sitt internationella perspektiv. I den allt snabbare globaliseringen sveps de med utan att hitta några stödjepunkter för motstånd. Varför? Därför att motståndet finns  i det mest förbjudna, i det som kräver ett nationellt återuppvaknande, försvaret av den nationella suveräniteten. De som ger sig nationen i våld på detta sätt är nämligen fascister, för det har Arnstad sagt. Arnstad spelar här på strängar som marxister genom sin internationalism riggat under hela sin existens. Nyliberalismens globalisering vibrera och vänstern svänger med i sin internationalism. “Proletärer i alla länder förena er” sliter sönder alla nationella skrankor och gör nationer och nationell identitet till hinder som måste bekämpas. Så varför inte genom att använda de mest kraftfulla metoder, som går förbi förstånd rakt in i vårt känsloliv. Då finns inget effektivare än att tabubelägga och på den grunden fösa den politiska flocken genom mobbing, Rasist!! Nazist!! Allt bygger på att jordens alla folk skall göras till en enda stor massa, styrd av ett centrum, en världsregering. Det är samma politiska mål som globalisterna arbetar för genom FN-systemet och genom sina banker och internationella företag. 
Vad hindrar vänstern från att nå in i nya tider? Knappast Nya Tider…
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *