Klyvnades tid

Till Folke Bernadottes minne

18 sep , 2013  

FolkeBunch

Folke Bernadottes minne.
Folke Bernadotte en osannolik hjälte? Före och efter mordet, 1948 var han den mest beryktade och ansedda svenska personligheten, omskriven, omhuldad och sörjd världen över. Men mycket snart bleknade minnet bort. Vad var det som hände?

På bilden tillsammans med Ralph Bunch som bara några veckor senare skulle bli hans efterträdare. Och 1950 den förste svarte mottagare av Nobels fredspris.

More…

Klyvnades tid

Anna Lindh 10 år efter mordet.

6 sep , 2013  

AnnaBo

Till tio-årsdagen av mordet på Anna Lindh

Det är 10 år sedan Anna Lindh mördades. När man så, via medier får ta del av gamarnas vingslag över hennes minne och dess representation i medial trycksvärta undrar man om någon egentligen reflekterade över vad som hände och varför det hände. Mordattentatet mot Anna Lindh skedde på dagen 2 år efter den 11 september(911), på morgonen dagen därpå var hennes öde beseglat.

Ingen händelse har haft större betydelse under det senaste kvartsseklet än de två tornens förintelse. Det var upptakten till krigen i Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen. Det är också  detta politiska kraftfält som attacken mot tornen skapat, som nu av USA används för att rikta kryssningsmesiler mot Syrien.

More…

Klyvnades tid

Nu räcker det

3 sep , 2013  

RäckerDet

Nu får det vara nog, nu räcker det, nu är det dags för landsbygdens folk att börja bygga upp idéer, en verklighets beskrivning, en självuppfattning som är så tät och stark att den håller för att driva förändring, håller för att försvara våra intressen.
Nu får det vara nog, Nu räcker det, nu har vi, landsbygdens arbetande befolkning i 30 år svalt organisationernas idéer om att man aldrig någonsin skall kritisera sina motståndare, att man aldrig skall tala tydligt i egen sak. Att man inte skall ställa några krav. Att man alltid måste förstå och acceptera systemen. Att man så tyst man kan, skall jobba på som inget hade hänt och hoppas på guds försyn, att det kommer att gå en väl. Men nu får det vara nog, nu räcker det, det är dags att vi samlar oss och gör oss och våra intressen mycket tydliga. Om inte är det snart slut med detta land, för det svek vi idag ser och fått känna på i årtionden är ett svek mot landsbygden och som sådant är det ett landsförräderi.

More…

Klyvnades tid

Skuldkrisen

3 sep , 2013  

grindslanten

Har vi slösat oss in i våra skulder

Pengar är den drivande kraften i bilden och påminner om vilken oreda de skapar då de finns
i för små mängder, i för stora och för få händer.

Hur det står till med våra pengar, vår svenska krona, är ämnet i följande rader och framför allt kommer det att handla om hur vår skuldsättning hänger samman med det penningsystem vi har.

More…

Klyvnades tid

Nationaldagen!

5 jun , 2013  

images

 Firandet av nationaldagen sammanfaller med ettårsdagen av bloggen Klyvnadens tid, under menyn med samma namn här på Liebruk.se. Artikeln nedan i form av en förvirrad “dikt” var alltså det första jag skrev. För allt i världen låt inte dess sökande och dimmiga blick distrahera ert firande.

More…