Klyvnades tid

För Frihet mot Feminism

3 jan , 2017  

Feminismen är inte längre en samling perspektiv och rörelser som står för jämställdhet, frihet och demokrati. Att man har anledning att tala om feminismen i singularis är att det är en rörelse som saknar förmåga att göra upp med rena hat-ideologier, som grundar sig på ett förnekande av att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det handlar om den i marxistiska hjärnor konstruerade genusteorin. Ideologier som inte tar hänsyn till hur människan och hennes reproduktiva system är konstruerat är farlig för samhälle och människan som art. Utveckling sammanfaller med en modernitet där vi i allt mindre omfattning har kontakt med naturen. 

Genom bristande kontakt med naturen har vi förlorat förmågan att skilja mellan kultur och natur. Att människan genom vetenskap och teknik har en växande förmåga att forma sin värld betyder inte att vi som biologiska varelser, som däggdjur, har förändrats.

Feminismen vägrar acceptera att kvinnor i högre grad än män, biologiskt och intellektuellt, är skapade med egenskaper för att ta hand våra barn, såväl före som efter födelsen. Trots en rad med ekonomiska tvångsmedel väljer kvinnor att ta hand om barnen, detta trots att hon av kollektiv empatibefriade politiker bestraffas med att bli fattigpensionär.

Att politikerklassen våldför sig på människans egenskaper syns också då det gäller kvinnor och mäns yrkesval. Trots all illasinnad feministiska propaganda om att bryta könsmönster väljer vi könstypiska yrken i allt högre grad. Individens frihet att välja yrke har ökat, vilket lett till att vi väljer yrke efter våra egenskaper. Gott så, borde rimligen vara reaktionen, men inte. Att den enda frihet som existerar är knutet till individuella val, den polletten har inte trillat ner i feministernas värld.

Feminismen har gjort mannen utan åtskillnad till hatobjekt. Istället för att bekämpa religiösa fördomar förknippade med främmande kulturer understöda av islam, som månggifte, hedersmord, könsstympningar och pedofili kallas män “talibaner”. Det finns även kvinnor som dödar män.

Feminismen misstag består i att inte respekterar kvinnan som könsvarelse med tydliga fysiska och psykiska egenskaper. Det handlar om ett ideologiskt förnekande av moderskapet som försvunnit med förintandet av madonnan ur vår kultur. Förlusten av en kvinnlig gudinna har gjort Sverige speciellt utsatt för de feministiska vanföreställningarna.

Betyder bejakande av könsskillnader att kvinnans kamp för jämställdhet förnekas och motarbetas inom yrkesliv  och samhällsliv. Naturligtvis inte. Detta tillhör kulturens område och är enkelt att reglera i politiken . Men inte som nu, genom att det viktigaste, familjen vårt reproduktionssystems kuvös bekämpas.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks


2 Responses

  1. Dedicated server skriver:

    Vid sidan av rostrattskampen kampade kvinnororelsen ocksa for manga andra rattigheter som gradvis starkte kvinnans lagliga stallning och mojlighet till utbildning och forsorjning. Elizabeth Blackwell blev den forsta kvinnliga lakaren i modern tid efter att ha ansokt till 28 olika larosaten. Gradvis fick kvinnorna rostratt och myndighet i manga vasteuropeiska stater.

  2. Dedicated server skriver:

    Darfor finns ocksa en kritik inom den postkoloniala feminismen mot Universalismen, att ovrig vastcentrerad feminism utgar fran den Vita Europeiska kvinnan som norm, samt mot avsaknaden av genusanalyser i den postkoloniala kritiken. Trots de olika utgangspunkterna i feminismens grenar sa har alla samma mal, jamstalldhet pa alla plan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *