Religion

Satansverserna

11 feb , 2020  

På vilket sätt var Salmen Ruskdies Satansverser hädiska? Vilken grund hade Ayatolla Khomeini för att utfärda en dödsdom mot bokens författare och de som befattade sig med den? Ett antal översättare har mördats och skadats. Mina sökningar i svenska medier har inte get något svar, vilket är märkligt. Dödsdomen gäller fortfarande och boken uppmärksammas nu på grund av att det är 30 år sedan fatwan utfärdades, och inte ens nu tillhandahålls en kortfattade redogörelser i sak. Inte ens Wikipedia går in på vad i boken som bryter tabun. Det verkar mer handla om rädslan för att peta i en politisk explosiv materia, dvs islam, och för den sakens skull vika ner sig för islams egna tabun, tvs teologiska svagheter? Ställ inga frågor, underkasta er. Att jag nu hitta några beskrivande redogörelser och analyser av Satansverserna har förstärkt mina frågor. More…

Krig&Fred

Marx och världskrigen.

2 feb , 2020  

En Face-book-diskussion med marxister om marxismens del i 1900-talets världskrig. Tråden börjar med följande:

“Har Marx startat båda världskrigen? Långt efter sin död. Att människor gör uppror leder inte till världskrig. Tvärtom egentligen. När arbetarrörelsens partier, som byggde på Marx, svek och uppmanade sina medlemmar att kriga åstadkoms första världskriget. Det andra var en fortsättning – både var imperialistiska omfördelningskrig. Sovjetunionen och nationella motståndsgrupper – ofta baserade på Marx idéer stoppade Hitlertysklands erövringskrig. Gav impuls till den stora befrielserörelsen mot Västs kolonier i Afrika och Asien, som pågick i flera årtionden. Se dig omkring Evert – Indien, Kina, Vietnam, Algeriet och övriga Afrika. De skulle inte blivit fria utan inspirationen från maxistiska ledares exempel, framför allt Stalin och Mao Ze Dong!”

Bakgrunden till detta inlägg är den kritik jag utvecklat på klyvnadenstid.se framförallt i två artiklar. Dels Marx i ett ord som är en kritik av Marx ställningstagande och praktik under 1848 års revolution utifrån hans Klasstriderna i Frankrike 1848-50, dels Stalins tal för världskrig  som är Stalins försvar för Molotov-Ribbentrop-pakten och i enlighet med dess hemliga tilläggsprotokoll starta andra världskriget. Det finns många svar på det inledande citatet ovan, här följer några.

More…

Klyvnades tid

Brexit = Seger

1 feb , 2020  

Att Brexit är en stor seger för demokratin är  en sanning som Sveriges media gör allt för att begrava. Rapporteringen är en enda lång sorgesång över britternas envisa tro på demokrati och att det måste gå att befria sig från EU-byråkratins och dess uppbackare i internationell finansaristokrati. Efter åratal av varningar för att lämna EU, genomförs det nu av EU:s största demokrati. Liknande folkomröstningar, försök till utbrytning ur EU, har gjorts av Danmark, Frankrike, Irland, men har samtlig trixats bort av de egna politiska och kulturella eliterna. More…

Klyvnades tid

När arbetaren byter sida…

30 jan , 2020  

Sverigedemokraterna har under 2019 i opinionsmätning efter opinionsmätning bitet sig fast som Sveriges största parti. Under hösten har de pendlat mellan 23-25 procent. I senaste DN/ipsos sattes punkten får årtiondet med 24%, medan S hamnade på 23 procent. För alla som någon gång besökt ett av SD:s offentliga möten, är detta inte någon överraskning. Mötena är de mest välbesökta men framförallt är det “mannen från gatan”, arbetarklassens kärna som samlas för att lyssna. More…

Klyvnades tid

Förintelsen som politiskt verktyg?

30 jan , 2020  

Samtidigt som Jackie Jakubowski(JJ) deltar i en minnesceremoni till förintelsens offer med Stockholms domkyrkoförsamling, har han en text på DN:s kultursidor som anklagar kristendomen som orsak till förintelsen. Borde inte JJ haft förståndet att välja ett bättre tillfället för sina analyser än årsdagen för Auschwitz befrielse. Men har man inga fiender denna dag av försoning så kan man alltid skaffa några. Problemet med JJ:s text är inte främst dess känslosamhet utan ensidigheten i analysen av antisemitismen. Raseriet och det subjektiva försvaret av minoritetskulturer gör det svårt för JJ att förstå  vad som driver konflikter mellan mänskliga kollektiv, mellan VI och DOM, indelningar som vi inte har något val än att försvara. More…

Klyvnades tid

Landsbygdspartiet: partiledare snedstiger?

24 jan , 2020  

I Landsbygdspartiet Oberoende(LpO) rårder ett politiskt undantagstillstånd, dess nyvalda ordförande Stefan Torrsell har tagit time out, efter offentlig kritk från delar av partiets styrelse. Interna striderna har pågått sedan början av hösten. Ledande bland Stefan Torsells kritiker är Åke Karlsson, med ett långt förflutet inom jordbruks och landsbyggdspolitiska rörelser. Han var en parhäst med Rune Lanestrand(LR) i rörelsen kring tidningen Småbrukaren, som startades av LR 1988.  Striderna runt Åke Karlsson har inte saknats. 2004 gick han till angrepp på Småbrukarnas ordförande i Halland, Gunnhild Mårtensson för hennes godkännande av e utökad drift upp till 2000 djur på Wapnö Gods. Rune Lanestrand fick 2010 se sig utsparkad av Åke Karlsson. Så här beskriver Rune Lanestrand  händelsen på sin hemsida i april 2017: More…

Arbetet,Politik

Framåt Sverige!?

22 jan , 2020  

Joe Nilsson i Skåne manar till enighet och organisering över ideologiska gränser mot ett Sverige av ökade klyftor och otrygghet. Joe är inte den enda inom vänstern som nu fattat att Sverige är riktigt illa ute, att klockorna fullkomligt dånar över den välfärdsstat som skapats över generationer av hårt arbete och en politik som trots allt hållit samman vårt land. Joe går till hårt angrepp mot privatiseringar och nedmonteringen av välfärden, men framförallt så kräver han ett stopp för de senaste årtiondenas massinvandring, ett stopp som måste vändas i en återvandring. Budskapet är tydligt och står i skarp kontrast till vänsterns internationalism och identitetspolitik, som i sak betytt aktivism för massinvandring, med svepskälet politiska asyl. Den viktigaste frågan är istället den nationella frågan menar Framåt Sverige. More…

Klyvnades tid

Tre år med Nya Tider

16 jan , 2020  

Den andra Torsdagen i November 2019 lyfter jag telefonluren efter två signaler, klockan är c:a 14.00. En som jag uppfattar ung man säger sitt namn och att han ringer från Nya Tider(NT). Jag fattar direkt eftersom jag varit prenumerant i tre år, men sagt upp den för  ett halvår sedan.  Prenumerantvärvaren vars namn blåste genom skallen utan att fastna säger att han hittat mig i Eniro och att det var en rens slump att jag var en tidigare prenumerant. Ett påstående som var för dåligt sockrat för mig att svälja. Anledningen till att jag skriver om mina erfarenheter av Nya Tider är det samtal jag hade med den unge mannen som försökte få mig att återknyta bekantskapen.
More…

Marxism

Myrdal, Clarté, Nya Tider

15 jan , 2020  

Trots sina högst aktningsvärd nittio plus har Myrdal åter lyckats politiskt provocera sina vänner från 1968. Orsaken till upprördheten kommer sig av JM:s deltagande på en antiglobalistisk konferens i Moldavien. Diskussionen på Clartés blogg ger en bild över vänsterns splittring i grundläggande frågor. Margareta Zetterström(MZ)inleder diskussionen på följande vis.  More…

Krig&Fred

Det onödiga världskriget?

13 jan , 2020  

I Europa mot katastrofen beskriver Pierre Gilly(PG) det politiska spelet som slutade i dess sammanbrott och andra världskrigets utbrott. Redan på de första sidorna stakar PG ut sitt perspektiv. Det kommer att vara avgörande för hur han skall lyckas förklara och fördela ansvaret för kriget.. Tyvärr så tvekar Gilly om att andra världskriget verkligen startade den 1 september 1939. På den punkten tvekar inte Churchill, men å andra sidan får vi av PG veta att Winston ansåg att andra världskriget var onödigt och “lätt” att förhindra. Redan två viktiga frågeställningar värd den uppmärksamhet och tid som detta försök till svar kräver. More…