Marxism

Konst… Agneta Andrén

1 nov , 2021  

Agneta Andrén(AA) är flitig på Sociala medier. Det är på Facebook jag lärt känna henne. För det mesta har vi varit överens. Jag har uppskattat hennes tydlighet. Trots att jag inte alltid varit överens så har jag med ett vårdat tilltal försökt att föra en saklig diskussion. Men eftersom jag inte är lagd åt att köpa vänskap till förlust av klarhet och principer, så har det hänt att det slagit gnistor, att diskussionen blivit personligt spänd. För ett par dar sedan slutade det illa.

Eftersom jag kopierade Facebookdiskussion kan jag nu stödja mig på de exakta formuleringarna. Händelsen har varit en ögonöppnare för mig. Den kan förhoppningsvis bli det för andra. Vad driver folk till aktivism på sociala medier?
Det började med en Facebook-tråd av AA.
Jag tror att ordet klimatkris och klimathot, syftar till att dölja, framförallt två saker:
1.Ett sätt att skapa styrmedel för att kontrollera produktionsmedlen. Som Marx sa, “den som äger produktionsmedlen äger makten” . Idag heter det den som kan kontrollera de som äger produktionsmedlen äger makten. Klimathotet handlar om att tillskansa sig makt över människan och det görs genom ekonomiska styrmedel över produktionen och vårt levnadssätt. .
2. Den konkreta, faktiska miljöförstöringen som smutsig industri, kolkraft, skövling av regnskog, och miljögifter osv. döljs med en dimma, en difuse ångest och skuld, som istället för att peka ut enskilda och konkret skapa åtgärder läggs en skuld på oss alla.
Exempel: Vi skall inte åka bil, eller ens äga bil men dessa fabriker och penningstinna kan fortsätta med giftig produktion och köra omkring med vräkiga elbilar. Klimatkris och hot är icke konkreta, att fokusera på koldioxid är absurt och högst besynnerligt eftersom det är förutsättningen för liv. De unga miljöaktivisterna är romantiker och förstår inte att dom blir lurade och utnyttjade i deras känsloutlevelser som smutsiga affärsmän använder för att inte synas och som stater och multinationella företag gömmer sig bakom.

Min kommentar:

 Evert Larsson

Att hänvisa till Marx är minst sagt tveksamt. Hans ide om att politik var underordnat ekonomi, här nämnt som produktionsmedlen, är faktiskt helt fel. Det helt centrala för människan är vad hon har i skallen, vilka idéer som styr hennes handlande. Det är primärt, att det sekundärt påverkas av miljö och ekonomiska förhållanden är underordnat.
Efter tjafset om Marx, är ju det vad du primärt ägnar dig åt.
Anledningen till att jag reagerade på Marx är att jag inte väntade det av AA, som propagerat för konservativa idéer på ett skarpt sätt. Propagerat för SD, och Trump. Angripit vänstern tydligt och engagerat.  Eftersom jag är engagerad i en  uppgörelse med marxismen reagerade jag. Så kommer AA:s svar.

Agneta Andrén

Evert Larsson ok, du vill prata om Marx…. Jo jag tror att Marx hade en viktig poäng när han sa, att kapitalet används för att skapa makt och mer pengar vi produktionen.
Kanske du inte har märkt att på den punkten har han rätt. Varför skulle annars rika människor, bli våldsamt rikare när människor köper och arbetar. Genom att placera pengar, investera i företag fördubblas deras vinster och inkomster, samt deras makt över människor. Idag är produktionsmedlen digitala exempelvis men det är fortfarande varor och tjänster. Vi är varorna och samtidigt ger tjänster GRATIS i Facebook exempelvis. Hur tror du annars att Bonnier blev rik eller Zuckerberg, Bill Gates osv.
Har du hört talas om oligarker, dom hotar stater idag. Putin och Jinping är oroliga. EU håller på Att förlora, makt, inklämd mellan USA Ryslan och Kina. Genom påståendet om klimathot kan politiker gå samman och trycka tillbaka, styra och balansera världsekonomin.
Vad tror du själv är orsaken till att det sk KLIMATJMHOTET OCH KLIMATKRISEN finns på allas läppar.
Min andra kommentar:

Evert Larsson

Det du vill få fram kan du göra utan att hänvisa till Marx som står före en kollektiv konfliktideologi som är den farligaste ideologin idag. Det har trots all förödelse den lett till aldrig varit mäktigare än idag.
När du analyserar ekonomin är det heller inte Marx tänkande du följer, det leder till att du ger marxister och Marx en hyllning de inte förtjänar.
Koncentration av förmögenheter och att tjäna pengar på pengar har alltid ansetts som ett problem, den är en analys som är tydlig uttryckt i våra religioner. Den lever kvar även i den kritik du riktar mot koncentrationen av rikedom.
Marx bröt med denna tradition genom sin analys av “kapitalismen”, genom att han förlade bedrägeriet till företagen och produktionen. Det var alltså inte banker och ränta och det finansiella systemet som är problemet i hans analys. I Marx analys är begrepp som mervärde och profit centrala. Genom att tala med Marx ger du dessutom stöd till den kommunistiska lösningen av dessa problem. Med tanke på vad du delar i andra sammanhang har jag svårt att tro att det är din avsikt.
Mina synder då det gäller Marx och marxism är långt större än din lilla blunder som bygger på att du inte har varit marxist, som jag har varit under en stor del av mitt liv.

Agneta Andrén

Evert Larsson. Du påstår vad jag skrivit tidigare och inte har. Du har ju ingen aning om vad jag tänkt om samhället eller vad jag skrivit på Facebook under 20 år. Eller har du lusläst allt. Jag riktar ingen kritik mot förmögenhet i sig. Jag riktar kritik mot hur klimathotet används för att kontrollera individer och stater. Du tycks inte förstå vad jag skriver. Eller vill du bara visa hur duktig du är.

Agneta Andrén

Evert Larsson hela samhället är vänster vridet, särskilt kulturområdet, vilket varit min hemvist. Jo jag har studerat Marx, när jag var ung gick jag på många olika kurser som skulle förklara hans idéer. Jag har läst otaliga böcker men det var länge länge sedan… 🙃

Evert Larsson

Agneta Andrén Det var visst känsligt, men ta oh lugna ner dig lite och tänk efter vad du själv skrivit, inte för 20 år sedan, utan de senaste timmarna, det var de åsikterna jag försökte svara på.
Så här skrev du: “Jo jag tror att Marx hade en viktig poäng när han sa, att kapitalet används för att skapa makt och mer pengar vi produktionen.
Kanske du inte har märkt att på den punkten har han rätt. Varför skulle annars rika människor, bli våldsamt rikare när människor köper och arbetar. Genom att placera pengar, investera i företag fördubblas deras vinster och inkomster, samt deras makt över människor. Idag är produktionsmedlen digitala exempelvis men det är fortfarande varor och tjänster. Vi är varorna och samtidigt ger tjänster GRATIS i Facebook exempelvis. Hur tror du annars att Bonnier blev rik eller Zuckerberg, Bill Gates osv.
Vi kanske skall sluta här. Det finns ingen anledning att diskutera med personer som inte håller ordning på vad de tycker och uppenbarligen skrev för någon timme sedan.

Agneta Andrén

Evert Larsson vilka åsikter? Du försöker bara mucka gräl, berätta om vad du tänker om orsaken bakom klimathotet som kavlas ut som ett gift. Häng inte upp dig på Marx, varför vill du göra honom viktig?

Evert Larsson

Varför raderar du dina kommentarer?
AA hade tagit bort sin kommentar, den som jag  citerade de understrukna raderna ur. Efter ytterligare någon timme så blockerade AA mig. För att få någon slags förklaring letade jag efter andra möjligheter att nå AA.  Då upptäckte jag att AA så sent som 2014 ställde upp som tredje namn på Vänsterpartiets lista i Munkedal
Vad det är för slag av dubbelspel som AA sysslar med? Hon försöker mörklägga sin politiska historia men i sin iver att säga emot så avslöjar hon sig. För att slippa ta efterföljande diskussion så raderar hon sina kommentarer och blockerar mig. Vet AA vad hon tycker egentligen. Vad gäller offentlighet har AA vandrat från V till SD men har inte lämnat sin tilltro till Marx. Att gå från V till SD är inget enkelt uppbrott, att lämna vänsterns åsikter är en fråga som griper djupt i känslor och identitet. Med AA:s ingångar i marxism vid ungdomsåren sitter den politiska identiteten i ett ideologiskt skruvstäd av marxistisk dogmatik. Samtidigt är förmågan att ändra sig berömvärd.
Finns det anhängare av Marx i SD, med största sannolikhet ja. Det finns många sätt man kan förstå och missförstå en lära eller ett partiprogram. Människans förmåga att utveckla vanföreställningar är gränslös. Ett politiskt skifte då tusenden ur arbetarklassen lämnar vänstern och socialdemokratin motsvaras det av lika många konfliktfyllda politiska resor. Det finns säkert fler liknande fall som AA. Det finns många som genom Marx trott sig erövrat en plats i en rörelse med förmågan att göra världen begriplig. Behovet av genvägar till förståelse av de vuxnas värld är störst då man är ung och saknar livserfarenheter. Nu är inte AA direkt purung och ställde upp på valbar plats för Vänsterpartiet för sju år sedan då hon var  ett par år plus på 60.  Spekulationer…..  löser inga gåtor av detta slag. AA får gå till en psykolog för personliga samtal. Eller kanske överge marxismen oh ge moralfilosofin en chans. Kanske kan Ciceros Plikterna vara en början.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *