Bankelite

Politik

Globalister enl. “nationella”

18 nov , 2021  

“Det är mycket nu…”  intriger och personliga strider bland de “nationella”, efter Nya Dagbladets avslöjanden om ett frimurarliknande nätverk. Men ändå lyser de ideologiska och politiska skillnader med sin frånvaro. Följande  är ett bidrag för att komma till rätta med bristen. För endast genom ideologiska och politiska diskussioner kan en rörelse hållas levande och utvecklas. Utgångspunkten är en trepartsdiskussion mellan en mentor Ulf och två ideologiska motpoler. Torbjörn från vänsterlutande Newsvoice och Tobbe från ett nätverk vars metoder blivit starkt ifrågasatta av Nya Dagbladet.Diskussionen om vilka som är globalister börjar med en fråga av Tobbe ställd till Torbjörn:

Tobbe: Jag skulle vilja ställa en fråga till Torbjörn. Dom här människorna som vi kallar globalister, som kallas allt möjligt. Vilka anser du att de är, vilka är det som styr världen?

Torbjörn:Det finns en undersökning på det här. Kommer inte ihåg författaren. Han skrev en bok som handlade om de 2000 rikaste människorna i världen, och dom är alla megaföretagare. Dom sitter i de största styrelserna i de största företagen. Dom kan man säga är globalisterna, inte presidenter.

Tobbe: Superbra svar, jag håller med. Skönt att vi håller med varandra.

Ulf: Jag håller också med då är vi tre.

Tobbe: Många målar upp en bild av att det är två tre familjer som styr allt. Visst finns familjer som har mycket makt. Rothschildfamiljen har mycket makt. Det är utan tvekan så, men bilden är inte så enkel. Det är finansiella intressen som styr, men det är många där ute som har ekonomiska intressen. Incitament för att göra det man gjort med coronan och allt vad det är.

Här slutar diskussionen—————–

Det är möjligt, kanske till och med troligt att resultatet styrts av en vilja att komma överens. Om så finns anledning att höja ett varningens finger åt välmenande rop på enighet. Risken är stor att förenklingarna, efter en stunds eftertanke visar sig vara ömkliga vanföreställningar. Farliga eftersom de inte stämmer med realia och därför inte duger till att försvara nationella intressen.

Är det verkligen bara rika i bolagsstyrelser, förmögna familjer i klanliknande strukturer, som är globalister? Tror man att samhälles alla värdehierarkier formas enligt: “pengar styr ekonomin som styr politiken”, så är saken avgjord. Och visst. Är det inte så att vi redan har en globaliserad värld för produktion och distribution av industriprodukter? Vad finns det då att bråka om i en värld där det är “pengarna som styr ekonomin som styr politiken”. Vad som återstår är möjligen det dagliga behovet av mat, som beroende av stora arealer inte är lika enkel för globalisterna att kontrollera.

Synar vi några av de nyrika som ofta nämns som globaliser, Bill Gates, Jeff Bezos och Elon Musk tillhör ingen av dem någon gammal finanselit trots att de tävlar om platsen som världens rikaste. Men är de verkligen deras stora rikedomar som är det största problemet? Vad som mest stör med Bill Gates är på vilket sätt han använder sin förmögenhet för att förändra världen. Det är en förändring där han har en internationell byråkrati av politiker, mediefolk och specialister som agerar för samma sak. Under två årtionden har Gates investerat tungt i vaccinindustrin. När “gain of function”-forskningen(konstruktion av virus) förbjöds av Obama flyttade han över sina investeringar till Wuhan. Att viruset kommer från detta labb gjorde vaccinindustrin tillsammans med CCP allt för att dölja. Den pågående pandemins smitta(virus) och bot(vaccin) styrs av samma kapital.

Jeff Bezos engagemang i transhumanism har ännu inte nått allmänhetens öron. Det finns anledning att ta hans stora investeringar  i att överlista åldrandet på allvar. Det handlar om att biologiskt skapa “den nya människan”. Hoppas marxisternas att förverkliga sin dröm om den solidariska människan med dessa handfasta biologiska metoder. Detta handlar  om betydligt större faror än hyperrika kapitalister som likt Joakim von Anka roar sig med att bada i sina pengar. Det är genom en förening med sina åsiktsfränder – transhumanister – som han blir verkligt, farligt omstörtande.

Människans girighet och längtan efter pengar ställer till problem. Och visst är det en av de viktiga drivkrafterna bakom företagande. Bill Gates skryter öppet med hur snabbt satsningarna i vaccinindustrin betalar sig. Vaccinindustrins vinster för pågående pandemi är enorma. Men inget som företagen företar sig kan göras utan stöd i lagstiftning och politikernas godkännande. Följer inte företagen regelverket följer sanktioner. Pfizer har fått betala miljarder i skadestånd och enligt Peter Gøtzsche är de ett av de mest kriminella företagen i världen.  Myndigheter och politiker styr också med vad de inte gör. Nu skyller de på att vaccinindustrin likt bankerna är för stora. Sanktioner som hotar deras verksamhet skulle få för stora konsekvenser. Politikerna har möjligheterna om de vill. Systemkritiska verksamheter borde omgående styckas.

Istället för att stänga ner vaccineringen som till och med en av dess ansvariga – Fauchi – anser är ett misslyckande beslutar världens politiker om nya vaccinationer, nya nedstängningar, och senast införandet av vaccinationspass. Att inget görs vad gäller den pågående vaccineringen beror på att politiker står bakom vaccineringsalarmismen, trots att biverkningar och dödstal för pågående kampanj är 10 gånger högre (>300döda 80tusen biverkn) än för vaccineringen mot Svininfluensan då den avbröts 2009, då pandemrix orsakade 20-talet dödsfall och några hundratal fall av narkolepsi. Det finns trots alla motsägelser kring vaccineringen ingen opinion som ställer ansvariga mot väggen. Problemet är medierna som under två år, dagligen skrämt befolkningen med panikjournalistik. Franska studier visar på att stora delar av befolkningen har drivis att tro att viruset har en dödlighet på 16%. I verkligheten ligger den på drygt 0,1%.

Globaliseter definieras inte av hur rika de är utan efter vilken politisk dagordning de verkar. Men vilka är globalisterna mer exakt? Vilka är det bland dom som är drivande bakom att skapa viruset, för att sedan tjäna pengar på vaccinet, men värst av allt, med sina “lösningar”  slå mot  våra demokratiska fri och rättigheter.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *