Marxism,Politik

Självhatets Älskade Islam

24 apr , 2016  

När det hettar till i den svenska offentliga diskussionen handlar det om ytan, hälsningen, handskakningen. Så viktig har symbolen blivit att ministrar faller. Kan detta vara rimligt att i Sverige 2016 hälsningsritualer kan ha en sådan betydelse? Detta är bara toppen på isberget, det är dags att vi går under vattenytan. Eftersom Sverige definierat sig som mångkulturellt är Islam automatiskt “Elefanten i rummet”, den finns och måste accepteras men inte ses. More…

Marxism

Marxistisk Tokvänster, Neejj inte Igen!

20 apr , 2016  

På 1970-talet fick vänstern till vänster det mindre hedrande tillmälet Tokvänster. Efter framgångarna under skiftet mellan 60-70-tal förstelnade den i dogmatism ledande till en sekterism, så att den sedan aldrig mer togs på riktigt allvar. Palme avfärdade den med en enradare, “den förökar sig genom delning”. Vi lever i en tid då det mer än någonsin behövs en vänster, efter årtionden av nyliberal revolution, nedrustning av nationella världen i välfärd och produktion.  Vänstern har aldrig förmått sig att ta tag i uppgiften att arbeta sig ur sin dogmatism och sekterism. Ann-Charlotte Ahlstadt gjorde ett försök att bringa lite ordning i diskussionerna om invandring, det skulle kunnat vara en början. En expert på att regissera tokerier satte i vänsterns namn på känt maner stopp för det hela. Det skall tydligen vara en brud i år för det var en Kajsa som skred till verket. More…

Marxism

“Det är Rätt att göra uppror”?

3 mar , 2016  

“Det är rätt att göra uppror” stridsropet under vilket den nya tiden bryter fram, bärande efterkrigstidens ungdomskulturer, individuella uppror mot normalitet, moral, fadersgestalter, familj, religion och traditioner. Det är nedbrytande av nationella kulturer för att ersätta det med internationella företags massproducerade värden. Det är samtidigt möjligheten till individuell frigörelse som gör denna gigantiska globala revolution möjlig. More…

Marxism

Kjell-Albin rensar bordet…..

25 feb , 2016  

Kommunismen är den starkaste vision om ett mänskligt och jämlikt samhälle som någonsin formulerats. Den har fångat miljontals människor som levt med dess drömmar om ett paradis på jorden. Dess trossatser formulerades av borgerligt intellektuella med rötter i jacobismens ordensväsen. Men framför allt färgades den av sin tids tro på vetenskap och industriell revolution. Den var ett barn av sin tid, ett modernitetens stridrop och dyrkande av kapitalism som vägröjare för dess seger.

Det är det konkreta resultat av denna ideologi som Kjell Albin Abrahamsson under hela sitt liv levt i skuggan av, försökt förstå och ger sin bild av. Marxister som läst har inte haft annat än glopord över hans arbete. Hur skulle det kunna vara annat, med en publik som levt med teorierna och en författare som försökt begripa sig på dess praktik.

More…

Marxism,Politik

M.Nyberg, Globalisternas dörrvakt

9 jan , 2016  

Har Sverige och dess folk rätt och möjligheter att försvara sig mot massimmigration, den frågan ligger vilande mellan raderna i Mikael Nybergs(MN) arikel i Clatè, Aparteid Light – den nysvenska modellen. Frågan ställs inte, men den beskrivning som vi får oss till del av de krafter som driver flykting och immigration ställer oss ändå inför problemet. More…

Marxism

Omskakande Paristerror

19 nov , 2015  

Det finns inte något ont som inte drar något gått i släptåg. Det blev ett fjäderlätt konstaterande efter att ha läst Göran Greiders ledare i ETC den 18 nov. Lättnaden var inte mindre av att ämnet var terrordramat i Paris och dess politiska efterdyningar i vars strömmar också GG flöt fram. Om det endast var fråga om krutröken som orsakade hans politiska tillnyktring får framtiden utvisa, men på flera punkter har denne så yviga socialist tvingats ta grus i mun. More…

Ekonomi,Marxism

Chris Hedges Marxism

24 jun , 2015  

Som firad och ansedd journalist har Chris Hedges artikel rönt stor spridning och bl.a. översatts på den svenska  hemsidan Jinge.  Det är anmärkningsvärt vad lite kritik och diskussion som följer i mediala händelser som knyts till den socialistiska rörelses stora ikon i vår tid. Det har gått tjugofem år sedan sovjetunionens fall och trots detta ingen diskussion om det teoretiska arvet bakom detta misslyckande. Utan en kritisk uppgörelse med Marx analyser, hans utgångspunkter och perspektiv kommer med stor sannolikhet de misstag som gjorts, att återupprepas. More…

Marxism,Politik

Nationell Vänster

18 jun , 2015  

För drygt ett år sedan startade en Facebook-grupp med namnet Nationell Vänster. Den bemöttes då från övrig vänster med spott och spe. I Arnstads anda och efterföljd hölls dess öppna ställningstagande för nationalism för att vara nyfascism och något brunt som katten kommit dragandes med. Gruppens skapare blev på en blogg där han bidragit avhyst utan ärebetygelser men med ett ordentligt lager brunfärg på ryggen. More…

Arbetet,Ekonomi,Marxism

Arbetslinjen!

16 maj , 2015  

Arbetets värde frihet och rätt till ansvar angrips såväl ekonomiskt som politiskt och ideologiskt. Detta är alls ingen nyhet, den nyliberal offensiven startade redan på 70-talet och har alltsedan dess bara intensifierats i hastighet och omfattning. Arbetet har inte varit så tillbakapressat på generationer. Ändå är det nästintill tyst till försvar för arbetets värde och gemenskap. Vänstern har ersatt arbetet som samlande kollektiv till förmån för klass och klasskamp. Miljörörelsen har aldrig förstått vilken betydelse kampen mellan arbete och kapital har för samhällsutvecklingen. Att arbetets andel av produktionen ständigt minska under denna period leder på sin höjd till förströdda jäspningar. More…

Marxism,Politik

de Dödas rop

10 maj , 2015  

Åsa Lindeborg vill ta de döda till hjälp i sin strid och hantering av historia och ideologiska spöken, vilket framgår av hennes summerande slutreplik i om diskussionen om segrar och ansvar för andra världskriget. Det är en diskussion som böljat fram och åter på de två kvällstidningarnas kultursidor under våren. Diskussionen har flera bottnar, den viktigaste för vår nära framtid är utan tvekan Åsa Lindborgs försvar av Ryssland och Putin gentemot en samstämmigt krigshetsande mediavärld. More…