Krig&Fred,Marxism

Katyn i Andra Världskriget.

26 jun , 2016  

Katyn är ett av de ortsnamn som Olof Palme nämner i sitt Decembertal efter USA:s bombningar av Hanoi julen 1972.

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr. —

Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. —

Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.

Genom Palmes tal får vi nu ett namn knutet till raden av brott mot mänskligheten som förknippas med “stjärnor och ränder”. Man skulle kunnat tro att “illdåden” började med att fascismen klev fram på historiens scen och lyfte mänskligheten ur sin oskuldsfulla barndom och släppte våldet loss. Som om inte utrotningen av ursprungsfolk världen över existerat. En liten förtretlighet har dock smugit sig in i raden, Katyń, som inte bär fascismen, nazismen eller rasismens kännemärken. More…

Marxism,Vänstern

Facket, de “rödas” fånge

18 jun , 2016  

bojort2

“Arbetande gubbe” är insändarsignatur för raderna under rubriken “Facket skall stödja de röda partierna” i Nya Kristinehamnsposten den 15 Juni. Så här börjar den…..

Det är upp till var och en att välja om man vill vara med i någon av LO-facken, som givetvis i fortsättningen skall ge stöd åt dom röda. 

More…

Arbetet,Marxism,Vänstern

Totalitär jämlikhet

12 jun , 2016  

Rubriken är inte det “Kommunistiska klasslösa samhället” och det är heller inte vad som avses, det ideologiska skärpedjupet är större och hårkorset för texten vilar på revolutionernas moder, den franska anno 1789, och på dess borgerliga ideal satt i parollen för handling: Frihet, Jämlikhet , Broderskap. Broderskap lämnar jag tillsvidare för kommande analyser eftersom jag aldrig begripet på vad det syftar, de senaste årens bloggande till trots. Min enda association hittills leder mig till de Jakobinska gemenskaperna via dess namn i en muslimsk variant, Muslimska Brödraskapet. Sammankopplingen kan verka långsökt, men har sin grund i en vår tids “svenska” jakobiners kärleksfulla vård av dess främste politiske representant i vårt land. Brödraskap får mig att tänka på mer handfast politik, dess kropp i organisatoriska behov.

Att den franska revolutionen var borgerskapets revolution glöms ofta under lager av jämlikhetssträvanden med socialistiska förtecken. Låt oss återuppliva parollens grundläggande problematik med hjälpa av Francois Furet i “Slutet på en Illusion”. sid 30. More…

Historia,Marxism

Myrdal och bondekrigen

23 maj , 2016  

Det finns inget “bondekrig” mer fäst till namnet Jan Myrdal än Kampuchea mellan 1975 och 1979. Myrdal har själv inget mot benämningen, kanske för att det ger möjlighet att dela skuld med andra än den ideologiska rörelse, Pol-Pot-regimen som stod för själva tänket. En mer lämpligare syndabock än bönder kan väl knappast tänkas i vår upplysta urbana vetenskapsinriktade modernitet. Myrdals referenser till bondekrig är dock fler än så. Låt oss börja i ett av hans populäraste, de av Engels omskrivna anhängarna till Thomas Müntzer, i de “Tyska bondekrigen”. More…

Marxism

I spåren av söndagsintervjun

4 maj , 2016  

Inför Jan Myrdals 89-årsdag passade P1:s söndagsintervju på att försöka fånga födelsedagsbarnet. Programmet var så typiskt för vår tid, så tendensiöst och oförmöget att fånga en vidare bild av festföremålet att motbilder behöver skapas. Programmet lyckades endast med att fånga två perspektiv det strängt personliga i JM:s karaktär och liv. Det andra perspektivet i det internationella engagemanget, och då framförallt folkmordet under Pol Pot i Kampuchea. Med tanke på JM:s breda register blev intervjun väldigt onödigt ensidig. Denna söndagsmonolog över min relation till JM:s texter, är mitt bidrag till att avhjälpa södagsintervjun och dess brister, för någon personlig relation har vi inte. Jag har träffat J. Myrdal två gånger, den första för dryga förti år sedan i Karlskoga då han medverkade på ett SKP-möte, och under Fredssamtalen i Degerfors 2012 då jag tilltalade honom i en ordningsfråga. More…

Marxism,Politik

Självhatets Älskade Islam

24 apr , 2016  

När det hettar till i den svenska offentliga diskussionen handlar det om ytan, hälsningen, handskakningen. Så viktig har symbolen blivit att ministrar faller. Kan detta vara rimligt att i Sverige 2016 hälsningsritualer kan ha en sådan betydelse? Detta är bara toppen på isberget, det är dags att vi går under vattenytan. Eftersom Sverige definierat sig som mångkulturellt är Islam automatiskt “Elefanten i rummet”, den finns och måste accepteras men inte ses. More…

Marxism

Marxistisk Tokvänster, Neejj inte Igen!

20 apr , 2016  

På 1970-talet fick vänstern till vänster det mindre hedrande tillmälet Tokvänster. Efter framgångarna under skiftet mellan 60-70-tal förstelnade den i dogmatism ledande till en sekterism, så att den sedan aldrig mer togs på riktigt allvar. Palme avfärdade den med en enradare, “den förökar sig genom delning”. Vi lever i en tid då det mer än någonsin behövs en vänster, efter årtionden av nyliberal revolution, nedrustning av nationella världen i välfärd och produktion.  Vänstern har aldrig förmått sig att ta tag i uppgiften att arbeta sig ur sin dogmatism och sekterism. Ann-Charlotte Ahlstadt gjorde ett försök att bringa lite ordning i diskussionerna om invandring, det skulle kunnat vara en början. En expert på att regissera tokerier satte i vänsterns namn på känt maner stopp för det hela. Det skall tydligen vara en brud i år för det var en Kajsa som skred till verket. More…

Marxism

“Det är Rätt att göra uppror”?

3 mar , 2016  

“Det är rätt att göra uppror” stridsropet under vilket den nya tiden bryter fram, bärande efterkrigstidens ungdomskulturer, individuella uppror mot normalitet, moral, fadersgestalter, familj, religion och traditioner. Det är nedbrytande av nationella kulturer för att ersätta det med internationella företags massproducerade värden. Det är samtidigt möjligheten till individuell frigörelse som gör denna gigantiska globala revolution möjlig. More…

Marxism

Kjell-Albin rensar bordet…..

25 feb , 2016  

Kommunismen är den starkaste vision om ett mänskligt och jämlikt samhälle som någonsin formulerats. Den har fångat miljontals människor som levt med dess drömmar om ett paradis på jorden. Dess trossatser formulerades av borgerligt intellektuella med rötter i jacobismens ordensväsen. Men framför allt färgades den av sin tids tro på vetenskap och industriell revolution. Den var ett barn av sin tid, ett modernitetens stridrop och dyrkande av kapitalism som vägröjare för dess seger.

Det är det konkreta resultat av denna ideologi som Kjell Albin Abrahamsson under hela sitt liv levt i skuggan av, försökt förstå och ger sin bild av. Marxister som läst har inte haft annat än glopord över hans arbete. Hur skulle det kunna vara annat, med en publik som levt med teorierna och en författare som försökt begripa sig på dess praktik.

More…

Marxism,Politik

M.Nyberg, Globalisternas dörrvakt

9 jan , 2016  

Har Sverige och dess folk rätt och möjligheter att försvara sig mot massimmigration, den frågan ligger vilande mellan raderna i Mikael Nybergs(MN) arikel i Clatè, Aparteid Light – den nysvenska modellen. Frågan ställs inte, men den beskrivning som vi får oss till del av de krafter som driver flykting och immigration ställer oss ändå inför problemet. More…