Ekonomi

Årets bankbok!!

11 mar , 2017  

Andreas Cervenkas senaste bok “Vad gör en Bank” beskriver enkelt och slående hur banker fungerar, hur deras chefer utnyttjar sin ställning för personlig vinning. Han ställer politiker, rättsväsende och myndigheter till svars för att inte göra sitt jobb utan låter banker dra över landet som en svärm råttor. Han beskriver hur det politiska systemet är sammanflätat med banker och finanssystem. Vi får en aning om hur illa medierna sköter sitt uppdrag att granska vårt största samhällsproblem riggat av en samling bedragare. Men framförallt får vi en lösning på problemen. Andreas Cervenka beskriv enkelt hur bankerna borde fungera för att vi skulle slippa ett nytt finansiellt sammanbrott, slippa få vår realekonomi krossad under de skulder som bankerna skapat med uppblåsta fastighetsvärden som säkerhet. Trots allvaret och djupet i budskapet, trots den svarta vrede som vibrerar mellan raderna är det tätt mellan skratten och Cervenkas halsbrytande jämförelser. Andreas ironier är som luften i en sufflé, som sockerlagen på brylén .  More…

Ekonomi

Nya Tider om pengar

11 mar , 2017  

nyatider

Nya tider har ett debattinlägg om “Pengar som inte finns”. Det är en talande rubrik för det är precis vad författaren Arnstberg menar. Han är inte ensam om uppfattningen att de digitala kontomedlen som bankerna skapar varje gång någon tar ett lån, bankkortspengarna, inte är pengar. Arnstberg kallar dem “tryckpressfinansierad valuta”, andra namn med samma budskap är Kontokludd och Digitalt Konfetti. Artikeln drivs av en befogad oro över de privata bankernas kontanthantering, deras kontroll över penningskapandet, och den enorma skuldsättning det leder till. Oron över skuldsättningen delas av många, inte minst på grund av hur den driver upp priserna på våra bostäder. Ja skulderna och bostadspriserna förutsätter båda varandra och bildar ett pyramidspel som kommer att falla samman om inte skulderna avskrivs, genom politiska beslut eller genom tillväxt och inflation. För en långsiktigt stabil lösning måste penningsystemet ändras. Det är alltså ett angeläget ämne som författaren tar upp. More…

Ekonomi

Pensioner: Arbete eller Kapital?

10 mar , 2017  

Vi har lärt oss att tro att fonder är synonymt med pensioner. Vi fick till och med ett pensionssystem 2000 där vi som individer släpades fram till guldkalven för att bli fondspekulanter. För mig var det ett absurt system. Jag hade tidigt gjort valet att inte göra mig till en del av kapitalisternas livsföring och svälja deras ideologi och syn på ekonomi. När så PPM-systemet sjösattes på hösten 2000 föreslog jag en manifestation: en tunna skulle ställas upp i Brunnsparken i Göteborg, där de som kände behov kunde hålla dess eld levande genom att mata den med sitt Orange Kuvert. More…

Ekonomi,Politik

Sommarpratare Bertil Hult

6 mar , 2017  

Bertil Hult är en totalt okänd person i min värld och jag undrar varför. Kanske för att han som företagare är ett hatobjekt i den värld som var min, och kanske därför att han som företagare stämmer illa med denna världs föreställning om hur företagare ser ut. Bertil Hult har därmed inte blivit ett älskat hatobjekt i våra medier. Bertil Hult är dyslektiker som byggt upp ett världsomspännande företag i utbildning, EF Education First är dess namn idag men startade som Europeiska Ferieskolorna. Om det var Bertil Hults ferieskola jag själv deltog i några veckor i Brighton 1966 är jag inte helt på det klara med, men ett effektiv sätt att lära sig Engelska, det var det, att man bodde inackorderad i familjer, gjorde dessutom mötet med det engelska lite mer närgånget. För alla mina läsare om ni inte redan lyssnat på hans “sommarprat” så ligger det inte mer än ett klick bort. Bertils “Sommarprat”   More…

Ekonomi

JAK, Bankerna, Tillväxten

26 dec , 2016  

Det krävs mycket mer forskning kring hur ett hållbart penningsystem ser ut.” Är Ylva Lundkvist Fridhs (YL) slutsats i en masteruppsats på Uppsala Universitet. JAK som bidragit ekonomiskt till studien har så åter köpt sig argument för att inte följa upp stämmobeslutet att verka för penningreform. More…

Ekonomi

Karl-Bertil Jonssons…. stölder

25 dec , 2016  

Tag från de rika och ge till de fattiga.

Vi är nu generationer av svenskar som varje jul tagit del av den tecknade filmen Carl-Bertils Jul. Från en tid då folkhemmet stod i sin gryning och folk var som dom var . Budskapet i filmen är det kristna kärleksbudskapet. Att detta var så naturligt att ta åt sig berodde kanske på att tiden då den sändes var folkhemmets blomningstid. Sverige hade efter andra världskriget genomgått en ekonomisk utveckling med stora välfärdsreformer. More…

Ekonomi

“Grisens” jul

11 dec , 2016  

– Det står en kris för dörren (den troende kommunisten)

– Ääh bra dää, för potatis dä ha vi själv!! (mottagare)

Det var uppenbart fel, komma med politisk propaganda mitt upp i julen. Replikerna kommer från historieberättare på en norrländsk ljugarbank i 30-talets krisekonomi. Krocken mellan objektiva behov och politisk förhoppningen i ekonomisk kris kastar ljus över en ideologisk avgrund.  More…

Ekonomi

Ministerns ansvar för ekonomisk kris?

21 nov , 2016  

Är en finanskris oundviklig?
Varningsropen om riskerna för att ekonomi kommer att raseras av en skuld-finanskris blir alltmer frekventa och alarmerande. Orsaken är en långvarig ökning av skulderna på privata fastigheter, som dessutom under den senaste tiden ökat dramatiskt. Kristinehamnsposten gav nyligen siffror på hur det skulle påverka taxeringsvärdena, att de är drivna av spekulation vill inte skattemyndigheter bry sig om, trots oron det skapar. Två år med minusränta, som inte lett till utlovad inflationen känns också svajigt. Villaägaren ser sina hus som vinstmaskin och vill tro att den så skall göra ända in i kaklet. Att detta i grunden är en spekulation där man överlåter till sina barn att ta höga boendekostnader är lätt att blunda för. Dessutom, vilka val har den enskilde som behöver någonstans att bo. Och många har gjort sig en hacka på boendet tidigare, så varför inte…. Det uppenbara är dock att värdestegringar av det här slaget inte fortsätter i evighet. Och det är de som senast dragits in i dansen kring guldkalven som står med svartepetter, den dagen krisen slår till. Men detta system är inte ödesbestämt, inte styrt av naturlagar eller ekonomiska system som är undantaget granskning, politisk reparation och omreglering. More…

Ekonomi

Skattjakten

26 sep , 2016  

Hittills har skatten avgjorts från en dynghög för politiska tuppar genom att i tur och ordning ljuda sin galenskap, och agera därefter. Detta har lett till att Sverige är det land som beskattar sin fattigaste medborgare mest och sin rika minst, detta har samtliga politiska partier som suttit i regering ansvar för. Göran Rosenberg ger några pusselbitar till hur detta system fungerar. More…

Ekonomi,Politik

Michael Thudens “Skuld”kontroll.

5 jun , 2016  

Utan att bli allt för personlig i en striden om monetär reform, en strid som nådde sin kulmen för några månader sedan, kommer här ett nytt bidrag till diskussionerna. Den handlar om Michael Thudéns(TM) agerande och de ståndpunkter han för fram och min syn på de politiska och teoretiska frågorna, och varför jag tålmodigt fortsätter att hävda min rätt att själv välja på vilket sätt jag anser att banksystemet skall beskrivas. More…