Ekonomi

JAK, Bankerna, Tillväxten

26 dec , 2016  

Det krävs mycket mer forskning kring hur ett hållbart penningsystem ser ut.” Är Ylva Lundkvist Fridhs (YL) slutsats i en masteruppsats på Uppsala Universitet. JAK som bidragit ekonomiskt till studien har så åter köpt sig argument för att inte följa upp stämmobeslutet att verka för penningreform. More…

Ekonomi

Karl-Bertil Jonssons…. stölder

25 dec , 2016  

Tag från de rika och ge till de fattiga.

Vi är nu generationer av svenskar som varje jul tagit del av den tecknade filmen Carl-Bertils Jul. Från en tid då folkhemmet stod i sin gryning och folk var som dom var . Budskapet i filmen är det kristna kärleksbudskapet. Att detta var så naturligt att ta åt sig berodde kanske på att tiden då den sändes var folkhemmets blomningstid. Sverige hade efter andra världskriget genomgått en ekonomisk utveckling med stora välfärdsreformer. More…

Ekonomi

“Grisens” jul

11 dec , 2016  

– Det står en kris för dörren (den troende kommunisten)

– Ääh bra dää, för potatis dä ha vi själv!! (mottagare)

Det var uppenbart fel, komma med politisk propaganda mitt upp i julen. Replikerna kommer från historieberättare på en norrländsk ljugarbank i 30-talets krisekonomi. Krocken mellan objektiva behov och politisk förhoppningen i ekonomisk kris kastar ljus över en ideologisk avgrund.  More…

Ekonomi

Ministerns ansvar för ekonomisk kris?

21 nov , 2016  

Är en finanskris oundviklig?
Varningsropen om riskerna för att ekonomi kommer att raseras av en skuld-finanskris blir alltmer frekventa och alarmerande. Orsaken är en långvarig ökning av skulderna på privata fastigheter, som dessutom under den senaste tiden ökat dramatiskt. Kristinehamnsposten gav nyligen siffror på hur det skulle påverka taxeringsvärdena, att de är drivna av spekulation vill inte skattemyndigheter bry sig om, trots oron det skapar. Två år med minusränta, som inte lett till utlovad inflationen känns också svajigt. Villaägaren ser sina hus som vinstmaskin och vill tro att den så skall göra ända in i kaklet. Att detta i grunden är en spekulation där man överlåter till sina barn att ta höga boendekostnader är lätt att blunda för. Dessutom, vilka val har den enskilde som behöver någonstans att bo. Och många har gjort sig en hacka på boendet tidigare, så varför inte…. Det uppenbara är dock att värdestegringar av det här slaget inte fortsätter i evighet. Och det är de som senast dragits in i dansen kring guldkalven som står med svartepetter, den dagen krisen slår till. Men detta system är inte ödesbestämt, inte styrt av naturlagar eller ekonomiska system som är undantaget granskning, politisk reparation och omreglering. More…

Ekonomi

Skattjakten

26 sep , 2016  

Hittills har beskatten avgjorts från en dynghög för politiska tuppar att i tur och ordning ljuda sin galenskap, och agera därefter. Detta har lett till att Sverige är det land som beskattar sin fattigaste medborgare mest och sin rika minst, detta har samtliga politiska partier som suttit i regering ansvar för. Göran Rosenberg ger några pusselbitar till hur detta system fungerar. More…

Ekonomi,Politik

Michael Thudens “Skuld”kontroll.

5 jun , 2016  

Utan att bli allt för personlig i en striden om monetär reform, en strid som nådde sin kulmen för några månader sedan, kommer här ett nytt bidrag till diskussionerna. Den handlar om Michael Thudéns(TM) agerande och de ståndpunkter han för fram och min syn på de politiska och teoretiska frågorna, och varför jag tålmodigt fortsätter att hävda min rätt att själv välja på vilket sätt jag anser att banksystemet skall beskrivas. More…

Ekonomi

Folket i Bild, bankernas dörrvakt?

25 apr , 2016  

I senaste numret av kulturtidskriften Folket i Bild(Fib) har frågan om bankerna och kontanterna blivit föremål för granskning i ett fyrasidigt reportage. I händelsen av att FiB:s läsare nu tror sig vara uppdaterade i frågan så kommer här en kraftfull dementi. En större insikt går att hitta på de flesta av våra dagliga tidningar, låt mig rekommendera SvD:s ekonomibevakning. Varför reportaget undviker de centrala frågorna kring kontanterna och bankernas roll i ekonomin är en gåta, som många av dess välinformerade läsare kommer att knåda sina skallar inför.  Förhoppningsvis kan dessa rader något hjälpa till att ställa frågorna rätt inför framtida övningar i ämnet banker och kontanter. More…

Ekonomi

Kors i taket, marxistisk bankkritik!

11 apr , 2016  

Äntligen så har en marxist förstått hur bankerna och penningsystem fungerar. Det gäller Kajsa “Ekis” Ekman vars analys av ekonomin jag tidigare kritiserat i artikeln Marxismen på bedrägeriets värdelinje.

I ETC:s nättidning utvecklar hon sin nya syn på vad som orsakat den skuldkris som hela världen befinner sig . Förhoppningsvis kan detta leda till att vänstern lämnar sin dogmatism och boksynthet då det gäller synen på ekonomi men att det även sätter spår i den politiska strategin. Analys av ekonomi och politiska slutsatser är skilda ting, och tyvärr visar en noggrann läsning att författaren än inte är beredda att frigöra sig ur marxismens dogmatik, ur dess sekulära fundamentalism. More…

Ekonomi

Medierna, bankerna och skattjakten

5 apr , 2016  

Uppmärksamhet på skatteparadisen och de enorma förmögenheter som där undandras beskattning har gradvis ökat under ett års tid. Att det nu kommer en slags utlösning på den uppdämda politiska energin känns logiskt och väl timat, när nu Mossak Fonseca tömts på sin handlingar. Det finns alltså anledning att handskas varsamt med det material som nu är tänkt att elda på drev runt hela världen. Det verkar som om fokuset redan har flyttat från det verkliga problemet till väl valda måltavlor. Bockfoten är väl synlig bakom finansiärerna av verksamheten. Avtrycken är gigantiska: Ford Foundation, Carnegie Endowment, Rockefeller Family Fund,
W K Kellogg Foundation, Open Society Foundation (Soros) More…

Ekonomi

Kontanter, frihetens pengar!

3 apr , 2016  

Med tom plånbok blir man nerpissad av byrackor(gammalt lokalt talesätt). Att tömma lädret idag öppnar upp för betydligt större faror, det fria samhället, en fri ekonomi står på spel. Utan kontanter får bankerna fullständig kontroll över samhällets viktigaste infrastruktur, betalningsmedlen, pengarna.

Kontanter! Kontanter! Kontanterna!
Stridsropet för en av vår tids viktigaste frågor.
Välkommen in i matchen. More…