Ekonomi,Politik

Vattenfall plundras för grön tysk energi

24 sep , 2015  

Vattenfall pantas i tysk energiomställning.
Genom inträdet i EU har Sverige ej längre ett styre för sig, den politiska eliten, dö-partierna, tillhör en kosmopolitisk klass endast ansvarig inför EU och den globala elit som styr världen. Retoriken från Reinfelds eller Löven, en lovsång till fri rörlighet, i det öppna och fria världssamfundets namn. More…

Ekonomi,Marxism

Chris Hedges Marxism

24 jun , 2015  

Som firad och ansedd journalist har Chris Hedges artikel rönt stor spridning och bl.a. översatts på den svenska  hemsidan Jinge.  Det är anmärkningsvärt vad lite kritik och diskussion som följer i mediala händelser som knyts till den socialistiska rörelses stora ikon i vår tid. Det har gått tjugofem år sedan sovjetunionens fall och trots detta ingen diskussion om det teoretiska arvet bakom detta misslyckande. Utan en kritisk uppgörelse med Marx analyser, hans utgångspunkter och perspektiv kommer med stor sannolikhet de misstag som gjorts, att återupprepas. More…

Ekonomi,Politik

“Suveräna pengar”, kontantuppror och demokrati.

19 jun , 2015  

Under årtionden har bankerna lyckats med att dölja sin samhällsfarliga och moraliskt korrupta verksamhet. Om den till och med strider mot svensk lag har prövats i flera rättstvister. Att denna verksamhet hittills inte fått något rättsligt efterspel bör förvåna i juridisk mening, men knappast i politisk ekonomisk. Ingen har någonsin vågat stå upp mot bankerna från den politiska elitens sida, vilket har stor betydelse för att nå genomslag även i rättsliga instanser. More…

Ekonomi,Politik

Lögnernas Revolution

26 maj , 2015  

Samstämmigt hörs ropen om revolution, alltfler deltar, till och med den kristna högern talar nu om “fredligt uppror”. Om alla vill revolution så blir det revolution. Men vad är det egentligen för revolution som förväntas och vad är det för politik som denna omstörtande kollektiva handling tar sikt på? Vem kommer att vinna, kan allas förväntningar infrias, kommer alla att uppfatta sig som vinnare? More…

Arbetet,Ekonomi,Marxism

Arbetslinjen!

16 maj , 2015  

Arbetets värde frihet och rätt till ansvar angrips såväl ekonomiskt som politiskt och ideologiskt. Detta är alls ingen nyhet, den nyliberal offensiven startade redan på 70-talet och har alltsedan dess bara intensifierats i hastighet och omfattning. Arbetet har inte varit så tillbakapressat på generationer. Ändå är det nästintill tyst till försvar för arbetets värde och gemenskap. Vänstern har ersatt arbetet som samlande kollektiv till förmån för klass och klasskamp. Miljörörelsen har aldrig förstått vilken betydelse kampen mellan arbete och kapital har för samhällsutvecklingen. Att arbetets andel av produktionen ständigt minska under denna period leder på sin höjd till förströdda jäspningar. More…

Arbetet,Ekonomi,Politik

Arbete åt Alla

6 maj , 2015  

Arbetslösheten  är idag  8,4 %, vilket gör 429 tusen arbetslösa. Bland de unga är arbetslösheten procentuellt sett högre. Väljer man ett sätt att beräkna som gör siffran jämförbara med den totala arbetslösheten så ligger den på c:a 12 % eller i antal personer 133 tusen i årsgrupperna 14- 24 år.

Arbetslöshet är det arbetande folkets största problem detta gäller både individen och kollektivet. För individen är det en ren katastrof. Det är att utestängas från sina livsmöjligheter att genom sina förmågor, sitt arbete, få tjäna till sin egen försörjning, få möjlighet att växa och förverkliga sig själv. Genom arbetet blir individen en del av kollektivet, skapar förbindelsen och samhörigheten med alla andra som bidrar till samhällets utveckling. More…

Ekonomi

Skuldavskrivning sa Bill……

2 maj , 2015  

Bilden av framtiden ger makt över människor. Därför är den mest verksamma delen i de religioner som vi hittills varit i kontakt med en mytologisk berättelse om framtiden, som sämst en självuppfyllande profetia, ja är myterna tillräckligt kraftfulla återskapar de sig in i framtiden. Katastrofen och undergången som en berättelse om framtiden har blivit en egen tankefigur som styr vår blick och våra förväntningar. Katastrofer behöver inte styrkas i argumentering och analys, de säljs ut utan stöd i verkligheten eftersom det redan finns upptrampade stigar bland hjärnans neuroner i vilken den suger sig fast. More…

Ekonomi,Marxism

Marxismen på bedrägeriets värdelinje

25 apr , 2015  

Marx är den ledande ideologen inom vänstern, han bildar skola för en rad olika riktningar, inom akademier, samhällsvetenskap såväl som i det politiska livet. Under årtionden som gått har en rad olika skolor och traditioner utvecklats, så marxismen är idag ett ymnigt träd av stammar och grenar. Det som framförallt föranleder intresset för Marxismen i denna artikel är Marx’s betydelse för den politiskt organiserade vänstern.

Kajsa “Ekis” Ekman(KEE) är en av “vänsterns” mer lästa ekonomijournalister. Det är ett kapitalistiskt system i kris som är föremål för hennes bevakning, det må gälla Greklandskrisen eller det överexponerade banksystemet. Sina teoretiska verktyg hämtar KEE företrädesvis från marxistiskt influerade ekonomer. I en på TED spridd video i ämnet Kapitalismen ger KEE sin syn på hur systemet fungerar, så långt det nu låter sig göras på knappa femton minuter. Den största hedersbetygelse som kan ges är att ta hennes ord på allvar, försöka förstå vad det är hon säger. More…

Ekonomi,Marxism

Skjutningar, upprorens stormsvalor?

1 apr , 2015  

Efter att ha ögnat genom Lars Henriksson inlaga i GP känns ett behov av att åter få hästarna på plats, att ta mig ur den tankefigur,  jag delvis infångats av. More…

Ekonomi,Vänstern

Ehrenbergs Skuldslaveri.

19 sep , 2014  

För två år sedan skrev jag nedastående text, min första artikel i ämnet ekonomi. Skulle inte formulera mig på samma sätt idag i alla stycken, åtminstone inte vad gäller synen på Adam Smiths arbetsvärdes teori. Ehrenbergs syn på skuld är intressant, varifrån han hämtat den råder dock inget tvivel, Svaret finns att söka i hans egen himmel. More…