Krig&Fred,Politik

Drömresan fast på korallrev

1 apr , 2016  

Trots de mediala framgångarna i Paris sprider sig desperationen inom klimatrörelsen, tusentals aktivister som under årtionden avreagerat sig i demonstrationer med polisen, snuvades på årets stora tilldragelse genom terrordåden, som blev förevändningen för Hollande-regeringen att förbjuda demonstrationer. Klimatrörelsen anser sig ha tappat initiativet, besvikelsen sprider sig nu på nätet.

More…

Krig&Fred

Bryssel”Terrorns” frågor!

22 mar , 2016  

“Terrorn” måste mötas på tre fronter.

De krig och destabiliserande intriger som USA-Nato drivit gentemot länder i Mellanöstern och Nordafrika måste upphöra. Assads regering erkännas som Syriens lagliga. Turkiets expansionisms mötas istället för att stödjas. Rasism, terrorism och totalitära ideologier bekämpas.

Nykolonialismens viktigaste ekonomiska strukturer, petrodollarn och det internationella skulddrivna penningsystemen ersättas med Demokratisk skapade och kontrollerade valutor.

IS ambitioner att sprida krigen till Europa måste stoppas. De politiska flyktingarna hanteras av FN och immigrationsströmmar regleras av internationella överenskommelser. Sverige måste permanent återta kontrollen av sina gränser och införa identitetskontroll. Sveriges ordningsmakt återta kontrollen för att återupprätta respekten för Sveriges lagar i hela landet.

More…

Krig&Fred

“Finlands sak….”, allt mindre “vänsterns”

19 mar , 2016  

“Finlands sak” blev nya generationers sak, genom Okänd Soldat, Väinö Linnas fjärde och fristående del av hans nationalepos.
Den formade även den vänsters syn som hade sin storhetstid på 1970-talet, 68-vänstern. Linnas politiska perspektiv kan sammanfattas; Vinterkriget och fortsättningskriget var nationella försvars och befrielsekrig. När de finska trupperna överträdde den ursprungliga gränsen som upprättades 1918 förändrades krigets karaktär till att bli ett expansionistisk erövringskrig. Detta politisk perspektiv var möjligt även inom Vänstern genom de frihetliga vindar som kännetecknande 1960-talet. Genom vänsterns stöd till självständighetsrörelsen under Alexander Dubceks vår för en “Socialism med mänskligt ansikte”. De kommunistiska partierna hade en annan historieskrivning, men hade inte kraften att ta strid för sin analys. När nu alltfler bland kommunister återfaller i relikgrävande i sin historias annaler finns anledning att tänka över konsekvenserna mer än en gång.  More…

Krig&Fred

Den menige soldatens fred

8 mar , 2016  

Ett av de viktigaste skiftena i vår historia genomfördes av en menig soldat, åtminstone var det så han började sin bana innan han valdes till Sveriges kung. Det handlar om vår förste Bernadotte på tronen, för vilkens insats vi har tvåhundra år av fredlig utveckling att tacka. Han, Karl den XIV Johan lade grundstenen. Troligen är det ingen annan än just han,  en av Napolions generaler, som skulle förstå att så snabbt utnyttja de historiska möjligheter som kampen på den Europeiska kontinenten gav. Här blir vår historia så knivskarp då personlighetens roll visar sig så avgörande. More…

Krig&Fred

Mediernas “Ryssland”

6 mar , 2016  

P1 :s konflikt den 27 Februari var ett intressant program därför att olika perspektiv på rysk politik och det ryska medieklimatet kunde mötas i ett program.  Jag reagerade genom att skrev uppmuntrande inlägg på FB, vilket aldrig hänt tidigare. För somliga med politisk renhållning på sin lyra blev programmet för mycket. Bl.a fick det en Oksanen, politisk redaktör, att agera påtryckare för att återställa åsiktskorridoren till en höjd avpassad för rent kryperi inför utländska intressen. More…

Krig&Fred,Politik

“Vänstern”, Greider och Myrdal

11 dec , 2015  

På ETC diskuteras den svenska och europeiska vänsterns politiska misär. Utlösande faktor är Front Nationals framgångar i de franska regionalvalen. Typiskt är att först då “högern” forcerar  fram som ett politiskt lokomotiv är det dags för “revolutionärerna” att reagera. Det allvarliga är trots allt det politiska innehållet i den senkomna reaktionen. More…

Krig&Fred

Jag är Syrien

18 nov , 2015  

Den politiska exploateringen av terrorattacken i Paris intensifieras i samma takt som de polisiära insatserna mot terroristerna och deras celler fortsätter. För tillfället är det de stora polisinsatserna i StDennies som tar upp rapporteringen. Det gäller jakten på den som nu anses vara hjärnan bakom attacken. Abdelhamid Abaaoud(AA), 28, är en belgare är bosatt i Brysselförorten Molenbeek. More…

Krig&Fred,Politik

Sverige postParis

16 nov , 2015  

Nu skärs de politiska piporna, och vassen är tät. Nyhetssändningarna mal på i den ena spekulationen  efter den andra, politikerna tävlar med varandra i verbal krigföring. Vi bevittnar de politiska förberedelserna på att exploatera Parismassakern. More…

Krig&Fred,Politik

Beredskapen ÄR……. en “Zombie”

30 sep , 2015  

Sädeskvarnen DUO med sin handdrift och funktioner för såväl mjöl som flingor och ett par säckar säd är vad som krävs för att klara överlevnaden under en tid av kris, samhällelig upplösning eller zombieattack. Genom kvarnens design kan åtminstone en förhoppning gro om att den skulle kunna tilltala någon av de som aktivt arbetat för beredskap och möjligheterna att stå ”Zombierna” emot. More…

Krig&Fred

Freden, folkrörelsen

15 aug , 2015  

Tage G Pettersson(TPG) skrev för ett år sedan en artikel som fick en del spridning på nätet, i år lyfts den åter fram inför det av Folket i Bild arrangerade Nordiska Fredssamtalen i Degerfors. TGP:s ärende är angeläget, det gäller behovet av en en folkrörelse för fred. Fredsfrågan är en tydlig vänsterfråga varför det finns anledning att från detta håll ägna frågan stor uppmärksamhet. Framgångar för det arbetande folket är i högsta grad beroende av just fred. More…