Krig&Fred

FiB/k, sotdöd eller förnyelse

20 sep , 2016  

Det som för 40 år sedan började så löftesrikt kämpar idag en kamp för sin överlevnad. Den trogna skaran av 68-vänster håller  på att tunnas ut av samma skäl som håret glesnar på flinten, och påfyllnaden av nya rotskott har varit måttfullt framgångsrik. Detta är inget nytt problem det har diskuterats under årtionden utan att den upproriska generationen förmått lyfta sig själva i håret. För det är nog så marxist-leninisterna själv upplever problemet, man kan inte lyfta sig själv i håret, “förnyelsen är inte vårt problem”, den måste komma utifrån. Men vad motsvarar håret på en organisation, en politisk rörelse?

Embryot till en förnyelse har satts genom nytt blod i ledande funktioner i förening och tidning, Agnes Käll en av dem, har rest några frågor i senaste numret av månadstidningen.

More…

Krig&Fred

Monolog för fred!

12 aug , 2016  

Under helgen 12-14/8 arrangerar Folket i Bild “fredsamtal” i Degerfors. Det är det femte i ordningen och troligen den största tilldragelsen i ämnet under året i Sverige. Många av deltagarna har under året varit engagerade i opinionsarbete mot smyganslutningen till Nato, som varit årets viktigaste parlamentariska fredsfråga. Med “samtal” har intresserade av fredsfrågan anledning att förvänta sig en öppenhet för andra allmänpolitiska perspektiv än det marxistiska som är arrangörernas. På den punkten finns anledning att resa tvivel. Kommer “samtalen” att utvecklas till en entonig monolog över det egna arbetet och perspektivet? More…

Krig&Fred,Marxism

Katyn i Andra Världskriget.

26 jun , 2016  

Katyn är ett av de ortsnamn som Olof Palme nämner i sitt Decembertal efter USA:s bombningar av Hanoi julen 1972.

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr. —

Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. —

Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.

Genom Palmes tal får vi nu ett namn knutet till raden av brott mot mänskligheten som förknippas med “stjärnor och ränder”. Man skulle kunnat tro att “illdåden” började med att fascismen klev fram på historiens scen och lyfte mänskligheten ur sin oskuldsfulla barndom och släppte våldet loss. Som om inte utrotningen av ursprungsfolk världen över existerat. En liten förtretlighet har dock smugit sig in i raden, Katyń, som inte bär fascismen, nazismen eller rasismens kännemärken. More…

Krig&Fred,Politik

Drömresan fast på korallrev

1 apr , 2016  

Trots de mediala framgångarna i Paris sprider sig desperationen inom klimatrörelsen, tusentals aktivister som under årtionden avreagerat sig i demonstrationer med polisen, snuvades på årets stora tilldragelse genom terrordåden, som blev förevändningen för Hollande-regeringen att förbjuda demonstrationer. Klimatrörelsen anser sig ha tappat initiativet, besvikelsen sprider sig nu på nätet.

More…

Krig&Fred

Bryssel”Terrorns” frågor!

22 mar , 2016  

“Terrorn” måste mötas på tre fronter.

De krig och destabiliserande intriger som USA-Nato drivit gentemot länder i Mellanöstern och Nordafrika måste upphöra. Assads regering erkännas som Syriens lagliga. Turkiets expansionisms mötas istället för att stödjas. Rasism, terrorism och totalitära ideologier bekämpas.

Nykolonialismens viktigaste ekonomiska strukturer, petrodollarn och det internationella skulddrivna penningsystemen ersättas med Demokratisk skapade och kontrollerade valutor.

IS ambitioner att sprida krigen till Europa måste stoppas. De politiska flyktingarna hanteras av FN och immigrationsströmmar regleras av internationella överenskommelser. Sverige måste permanent återta kontrollen av sina gränser och införa identitetskontroll. Sveriges ordningsmakt återta kontrollen för att återupprätta respekten för Sveriges lagar i hela landet.

More…

Krig&Fred

“Finlands sak….”, allt mindre “vänsterns”

19 mar , 2016  

“Finlands sak” blev nya generationers sak, genom Okänd Soldat, Väinö Linnas fjärde och fristående del av hans nationalepos.
Den formade även den vänsters syn som hade sin storhetstid på 1970-talet, 68-vänstern. Linnas politiska perspektiv kan sammanfattas; Vinterkriget och fortsättningskriget var nationella försvars och befrielsekrig. När de finska trupperna överträdde den ursprungliga gränsen som upprättades 1918 förändrades krigets karaktär till att bli ett expansionistisk erövringskrig. Detta politisk perspektiv var möjligt även inom Vänstern genom de frihetliga vindar som kännetecknande 1960-talet. Genom vänsterns stöd till självständighetsrörelsen under Alexander Dubceks vår för en “Socialism med mänskligt ansikte”. De kommunistiska partierna hade en annan historieskrivning, men hade inte kraften att ta strid för sin analys. När nu alltfler bland kommunister återfaller i relikgrävande i sin historias annaler finns anledning att tänka över konsekvenserna mer än en gång.  More…

Krig&Fred

Den menige soldatens fred

8 mar , 2016  

Ett av de viktigaste skiftena i vår historia genomfördes av en menig soldat, åtminstone var det så han började sin bana innan han valdes till Sveriges kung. Det handlar om vår förste Bernadotte på tronen, för vilkens insats vi har tvåhundra år av fredlig utveckling att tacka. Han, Karl den XIV Johan lade grundstenen. Troligen är det ingen annan än just han,  en av Napolions generaler, som skulle förstå att så snabbt utnyttja de historiska möjligheter som kampen på den Europeiska kontinenten gav. Här blir vår historia så knivskarp då personlighetens roll visar sig så avgörande. More…

Krig&Fred

Mediernas “Ryssland”

6 mar , 2016  

P1 :s konflikt den 27 Februari var ett intressant program därför att olika perspektiv på rysk politik och det ryska medieklimatet kunde mötas i ett program.  Jag reagerade genom att skrev uppmuntrande inlägg på FB, vilket aldrig hänt tidigare. För somliga med politisk renhållning på sin lyra blev programmet för mycket. Bl.a fick det en Oksanen, politisk redaktör, att agera påtryckare för att återställa åsiktskorridoren till en höjd avpassad för rent kryperi inför utländska intressen. More…

Krig&Fred,Politik

“Vänstern”, Greider och Myrdal

11 dec , 2015  

På ETC diskuteras den svenska och europeiska vänsterns politiska misär. Utlösande faktor är Front Nationals framgångar i de franska regionalvalen. Typiskt är att först då “högern” forcerar  fram som ett politiskt lokomotiv är det dags för “revolutionärerna” att reagera. Det allvarliga är trots allt det politiska innehållet i den senkomna reaktionen. More…

Krig&Fred

Jag är Syrien

18 nov , 2015  

Den politiska exploateringen av terrorattacken i Paris intensifieras i samma takt som de polisiära insatserna mot terroristerna och deras celler fortsätter. För tillfället är det de stora polisinsatserna i StDennies som tar upp rapporteringen. Det gäller jakten på den som nu anses vara hjärnan bakom attacken. Abdelhamid Abaaoud(AA), 28, är en belgare är bosatt i Brysselförorten Molenbeek. More…