Ekonomi,Jak

Bankernas dörrvakt 1

31 dec , 2015  

Detta är den första artikeln i en serie som försöker reda ut varför penningreformrörelsen inte gör större framsteg. Alla nödvändiga kunskaper finns idag för att göra genombrott i den offentliga diskussionen, men ändå händer mycket lite. Inte ens en organisation som JAK som har räntefri ekonomi på sitt program, och stämmobeslut att agera, bryr sig.  More…

Jak

JAK motioner 2014

28 dec , 2015  

Detta är en dokumnetfil upplagd för att underlätta förståelsen för JAK:s utveckling. More…

Jak

Motioner till JAK 2013

28 dec , 2015  

Detta är en dokumnetfil upplagd för att underlätta förståelsen för JAK:s utveckling. More…

Ekonomi,Jak

JAK, ett avsked

28 dec , 2015  

Den femtonåriga resan med JAK går nu mot sitt slut, de sista dagarna tickar in mot nyåret. Banken med det förpliktande namnet Jord Arbete Kapital har gjort sitt för min del. De första åren bestod av sparande för att erhålla ett startkapital och sparpoäng för att enklare kvalificera för eventuella behov av ett lån. Behovet av kapital kom några år senare för inköp av några hektar jordbruksmark. Under ytterligare åtta år bestod min relation till banken i att varje år betala fem tusen kronor i lånekostnader arton tusen i amorteringar och nästan lika mycket i eftersparande. Lånet som låg på tjugo år skulle kostat mig nittiofemtusen kronor enligt plan, och gett mig knappa trehundrasextiotusen kronor att hämta ut i eftersparande i en långt framskriden pensionsålder. För min egen ekonomis skull kunde jag avsluta lånet på knappa halvtid. Sedan dess har min relation till JAK varit av mindre pekuniär art, mer politisk och därmed betydligt mer konfliktfylld. More…