Krig&Fred

Mediernas “Ryssland”

6 mar , 2016  

P1 :s konflikt den 27 Februari var ett intressant program därför att olika perspektiv på rysk politik och det ryska medieklimatet kunde mötas i ett program.  Jag reagerade genom att skrev uppmuntrande inlägg på FB, vilket aldrig hänt tidigare. För somliga med politisk renhållning på sin lyra blev programmet för mycket. Bl.a fick det en Oksanen, politisk redaktör, att agera påtryckare för att återställa åsiktskorridoren till en höjd avpassad för rent kryperi inför utländska intressen. More…

Marxism

“Det är Rätt att göra uppror”?

3 mar , 2016  

“Det är rätt att göra uppror” stridsropet under vilket den nya tiden bryter fram, bärande efterkrigstidens ungdomskulturer, individuella uppror mot normalitet, moral, fadersgestalter, familj, religion och traditioner. Det är nedbrytande av nationella kulturer för att ersätta det med internationella företags massproducerade värden. Det är samtidigt möjligheten till individuell frigörelse som gör denna gigantiska globala revolution möjlig. More…