Valet 2022

Ditt (S)ämsta Val 2022

5 sep , 2022  

Det sämsta regeringsalternativet i valet 2022 har den mest populära partiledaren. Varje valbås  borde förses med en varningstext med giftstämpel. Det kommer inte att hända. Det är lika sannolikt som om Public Service (PS) skulle bidra med att reda ut problemen. More…

Valet 2022

Fegar Leif GW ur?

27 aug , 2022  

För ett halvår sedan kunde Sveriges folk ta del av följande samtal med Leif GW Persson. Det centrala budskapet var:

Men jag skall återkomma till det här, men tänker vänta till att det drar ihop sig till val. För det här är synnerligen besvärande för statsmakten, det sätt som man skött det här ärendet(Kevin-fallet) på och det sätt som man behandlat det hår två pojkarna på. Och det är utomordentligt besvärande.

Det börjar bli hög tid att leverera. More…

Klyvnades tid,Valet 2022

Allas unika värde.

17 aug , 2022  

Under årtionden har Sveriges folk marinerats i  “värdegrunden”: alla människors lika värde. Trots omfattande kritik  håller värdegrundspartierna med mediernas stöd den levande, för att vara sann, åtminstone önskvärd. En avgörande svaghet i kritiken  har varit att det saknats ett slagkraftigt  alternativ. LIKA behöver ersättas. Men med vad? More…

Valet 2022

Valets (s)anningen

17 jun , 2022  

Den senaste valbarometern från SVT/Novus ger en tydlig trend på en uppgång för Kd,M och Sd och en lika tydlig nedgång för C,S och V. Förhoppningsvis är det den segervittrings som behövs för att öka tycket i folkrörelsen för att rädda Sverige. Och det handlar om så mycket mer än om vilken valsedel som skall ner i de grå kuverten. More…

Krig&Fred

Maoisternas Nato

9 jun , 2022  

Det är som förespråkare för väpnad kamp för Jordens bönder, mot kapitalism, kolonialism och imperialism som maoisterna gjort sig kända. Motståndaren är den västerländska civilisationen som enligt deras öga genom dess “kapitalism” är dömd till imperialism, kolonialism och rasism. Detta perspektiv är låst i maoisternas eget tänkandes skruvstäd som kan sammanfattas i två politiska axiom. Politisk makt växer ur en gevärspipa och det är rätt att göra uppror. More…

Valet 2022

Sossebudskap inför Valet

7 jun , 2022  

Det är Magdalenas känslomässiga reaktion som riskerar att försätta Sverige i en regeringskris. När nu både Kd och M som röstat för misstroendet mot Morgan Johansson sträcker ut en hjälpande hand för att ministären Andersson skall överleva valdagen kan Magdalena omöjligen nobba erbjudandet. Gör hon det, visar hon öppet det svenska folket sitt förakt genom att sätta större värde på en misslyckad minister än Sveriges stabilitet, och det politiska systemets duglighet. More…

Krig&Fred

Neutralt Sverige ⇒ Finland i krig.

2 jun , 2022  

Finlands och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har gjort frågan om Sveriges alliansfria historia, dess neutralitet till het potatis. “Alliansfrihet i fred för neutralitet vid krig har tjänat oss väl i tvåhundra år” är idag vänstermotståndets mantra. Som svensken i radioprogrammet: Norsken, Svensken och Dansken är det också vad Åsa Lindeborg(ÅL) anser. Som en minoritet, ensam mot två Nato-medlemmar behöver hon goda argument för att bli förstådd.

More…

Krig&Fred

Nato

26 maj , 2022  

Ju närmare det definitiva beslutet om ett Finsk-Svenskt Nato-medlemskap, dess känslosammare och desperatare blir motståndet. Trots att det kommer från personer med en proPutin ståndpunkt finns inga gränser för vilka angrepp på Sverige de lägger på Putins axlar att genomföra.

More…

Krig&Fred

Brinnande horisonter

26 apr , 2022  

är en passande rubrik för nutid, men det är också Ragnar Casparssons namn på sin egen historia. Det är som journalisten och LOs pressekreterare vi möter honom i den tredje och sista delen av hans minnen. Från ungdomens ungsocialism och syndikalism genom en karriär i socialdemokratiska tidningar avslutade han sitt offentliga liv som landshövding i Västerås. Ragnars erfarenheter är speciellt intressant för vår tid. More…

Krig&Fred

Ukraina 2014 & 2022

24 apr , 2022  

2014 stod Maidan i lågor. 2022 beströs Ukraina med krigets eld. Kan analys och ställningstaganden förbli oberört av denna radikala förändring. För stora delar av vänstern verkar så vara fallet. Att Ryssland utsatt sitt grannland för en storskalig invasion och ett broderfolk för krigets förödelse spelar tydligen en marginell roll. More…