Valet 2022

Stenläggare Andersson

11 jan , 2022  

Historien om stenläggaren Andersson behöver en inledande förklaring för att bli begriplig. Det handlar inte om en stenläggare vilken som helst trots namnets trovärdigt. Det handlar om vår statsminister och stenläggningen är hennes och den socialdemokratiska politiken som bereder väg för ett tillstånd av kaos. More…