Klyvnades tid

Hyperinflation

27 sep , 2013  

HyperInflSedel

Hyperinflation.
Med dessa ofantligt stora sedelvalörer är det inte underligt att missförståndet att hyperinflation primärt beror på felaktig penningpolitik, ansvarslöst tryckande av kopiösa värden i sedlar har uppstått. Att komma till rätta med detta missförstånd är trots allt vad denna artikel om hyperinflation handlar om.

More…

Klyvnades tid

Mångkultur, rasism övervakning

24 sep , 2013  

avlyssning

Övervakning, rasism och mångkultur.
I den stora världen pågår en internationell strid för att inte hela vår värld genom nätets möjligheter till övervakning skall förvandlas till en global diktatur av kolossalformat. Vår regering har valt motsatsen, att verka för att denna övervakning skall kunna fortgå. Våra medier som gärna kallar sig den 4: statsmakten väljer att begrava vår regerings svek i djup tystnad.

Men så hittar någon, undrar vem, ett litet register i en polisgarderob i Lund och så brakar mediecirkusen lös, det är storm i ankdammen. För nu har mediernas älsklingsämne fått nytt bränsle på sin kvarn, återigen kan vi svenskar hängas ut för att vara rasister. Och åter byggs politiska energier upp för det mångkulturella projektet.

Sällan diskuteras vad detta mångkulturella projekt kommer att leda till. Det stora skeendet i världen i dag är vad som brukar kallas globalisering, dvs att kapitalet kräver en politisk och kulturell anpassning för att etablera sitt totala herravälde över vårt klot. Kulturer, nationer och folk måste därför gå under och allt blandas i en stor global mångkulturell okultur. Under mångkulturens fana håller så alla kulturer på att förintas.

{jcomments on}

Klyvnades tid

Klyvnadens tid

24 sep , 2013   Video

Ur klyvnandens tid
Ivar-Los sekel var 1900-talet  Med honom delade jag detta sekels sista hälft och denna dikts optimism.

I vårt nya sekel finns varken Ivar-Lo eller hans optimism och framtidstro, men väl insikten att vi även nu lever i en klyvnadens tid, i en tid av omprövningar och förändringar.

More…

Klyvnades tid

Fascismen inte PROBLEMET

21 sep , 2013  

GreeceSoapKitschen

Fascismen är inte PROBLEMET.
Görs fascismen, i Grekland Gyllene Gryning, till den politiska huvudfrågan istället för det som lett till deras framgångar, skuldkris och åtstramningar, så kommer den politiska kampen ensidigt att förläggas till gatan och ta allt våldsammare uttryck, och invandrare utan skuld till misären och sönderfallet kommer att få betala priset.

Greklands sönderfalla är bara början,  Sverige sitter om möjligt ännu djupare i skuldberoende, har en än mer överbelastad finanssektor, vilket gör våra grundläggande problem än större. Det är dags att börja lära oss Greklands läxa för att om möjligt undvika deras misstag.

 

Genom bl.a. soppkök håller Gyllene Gryning på att ställa fascismen i det grekiska folkets mitt.

More…

Klyvnades tid

Till Folke Bernadottes minne

18 sep , 2013  

FolkeBunch

Folke Bernadottes minne.
Folke Bernadotte en osannolik hjälte? Före och efter mordet, 1948 var han den mest beryktade och ansedda svenska personligheten, omskriven, omhuldad och sörjd världen över. Men mycket snart bleknade minnet bort. Vad var det som hände?

På bilden tillsammans med Ralph Bunch som bara några veckor senare skulle bli hans efterträdare. Och 1950 den förste svarte mottagare av Nobels fredspris.

More…

Klyvnades tid

Nu räcker det

3 sep , 2013  

RäckerDet

Nu får det vara nog, nu räcker det, nu är det dags för landsbygdens folk att börja bygga upp idéer, en verklighets beskrivning, en självuppfattning som är så tät och stark att den håller för att driva förändring, håller för att försvara våra intressen.
Nu får det vara nog, Nu räcker det, nu har vi, landsbygdens arbetande befolkning i 30 år svalt organisationernas idéer om att man aldrig någonsin skall kritisera sina motståndare, att man aldrig skall tala tydligt i egen sak. Att man inte skall ställa några krav. Att man alltid måste förstå och acceptera systemen. Att man så tyst man kan, skall jobba på som inget hade hänt och hoppas på guds försyn, att det kommer att gå en väl. Men nu får det vara nog, nu räcker det, det är dags att vi samlar oss och gör oss och våra intressen mycket tydliga. Om inte är det snart slut med detta land, för det svek vi idag ser och fått känna på i årtionden är ett svek mot landsbygden och som sådant är det ett landsförräderi.

More…

Klyvnades tid

Skuldkrisen

3 sep , 2013  

grindslanten

Har vi slösat oss in i våra skulder

Pengar är den drivande kraften i bilden och påminner om vilken oreda de skapar då de finns
i för små mängder, i för stora och för få händer.

Hur det står till med våra pengar, vår svenska krona, är ämnet i följande rader och framför allt kommer det att handla om hur vår skuldsättning hänger samman med det penningsystem vi har.

More…

Klyvnades tid

Nationaldagen!

5 jun , 2013  

images

 Firandet av nationaldagen sammanfaller med ettårsdagen av bloggen Klyvnadens tid, under menyn med samma namn här på Liebruk.se. Artikeln nedan i form av en förvirrad “dikt” var alltså det första jag skrev. För allt i världen låt inte dess sökande och dimmiga blick distrahera ert firande.

More…