Valet 2022

Spola sossarnas skola

6 sep , 2022  

Skjutningar och gängkriminalitet har blivit valets stora snackis, till och med den viktigaste frågan. Men varför Sverige har blivit världsbäst på att ha unga män och pojkspolingar som mördar varandra med hjärtans lust har inte klarlagts. Inte tillräckligt tydligt för att politiken effektivt skall ta Sverige ur denna mardröm. Mer exakt är problemet att skolan dissar, utklassar, underkänner var sjunde elev.Det är ingen nyhet, men att detta i sig är ett problem är det nu dags att lyfta och tala tydligt om. De elever som bor i vårt land kan inte vara problemet. Att som en sextonårig ung man klassas som värdelös utan framtid i utbildning eller arbete är det samma som att kastas in i en modern slags fredlöshet. För att vi skall stå ut med detta illdåd har sossepolitikerna målat sin skapelse i “jämlikhetens” i “likhetens” förljugna färger. Eftersom människor är olika går det inte att göra alla till akademiker som likt Magdalena Andersson bara har femmor i betyg. Det är en farlig vanföreställning att tro att alla är studiebegåvningar. Det är inte brist på jämlikhet som gör att inte alla får femmor i betyg, det beror på att människor inte är lika. Människor är unika, vilket vi skall var väldigt glada för. En värld full av magdalenor vore också en mardröm.

I senaste FOCUS lyfter Bo Rothstein problemet med de underkända eleverna i sin Synvinkel. Är det ens förenligt med våra grundlagars mänskliga rättigheter?

Man måste ställa sig fråga hur detta rimmar med att vi har en obligatorisk skola som stämplar femton procent av landets elever som underkända.  …  i grundskolan handlar det om barn och om studier där staten bestämmer vad som skall studeras och preciseras på vilken nivå kunskapskraven skall ligga. Jag kan inte annat än uppfatta det som  ett övergrepp ..  att stämpla barn som underkända i en obligatorisk skola som stämplar 15 procent av landets barn som underkända.

I Bo Rothsteins grundskola fanns möjligheter att välja inriktning och kunskapsnivå, vilket tagits bort för att ALLA skall ges behörighet till högskolan, då meningen med livet i sossarnas moderna  värld är att bli akademiker. Vidare enligt Bo Rothstein.

Det kanske märkvärdigaste med denna statligt organiserade kränkning av en stor grupp ungdomars medborgerliga  fri- och rättigheter är att den genomförts och fortsatt drivs hårt av det parti som kallar sig liberalt. Grundläggande i liberalismens teori är just idén om respekt för individens autonomi och säkrandet av regler som skyddar enskilda mot majoritetens övergrepp.

Socialdemokratin har lyckats göra skolan till en fredad zon för sina ideologiska projekt, för sin sociala ingenjörskonst.  Det är sossarnas extrema slutsatser av sin “jämlikhet” som skapat en skola som slår ut de svagaste eleverna. Den har sina rötter i en syn på människan som från födseln ett oskrivet blad som formas av sin miljö. Men människan är som alla biologiska skapelser unik och skiljer sig avsevärt vilka egenskaper hon fått med sig ut i livet. En av de mest utforskade egenskaperna är människans intelligens. Som alla andra egenskaper fördelar den sig som en normalfördelning i enlighet med bilden nedan. Kurvan ger en förklaring varför unga pojkar är mer utsatta för skolans misslyckande. Det är helt enkelt fler pojkar som har lågt IQ. De är fler pojkar som slås ut.

Att pojkar dessutom är mer utåtriktade, är större, har kraftigare benstomme och större muskelmassa ger dom en möjlighet att på gatan kompensera för en skola som svikit dem.

Skolans problem är inte betygen i sig utan målsättningen att alla skall in i högskolor, vilket förutsätter möjligheten att ge underkänt. Sverige behöver en skola för alla, inklusive alla de som  Magdalena Andersson så inställsamt kallar knegare.  Det betyder yrkesskolor på liknande sätt som i exempelvis Tyskland. Tillsammans med massinvandringen är den socialdemokratiska skolan orsaken till vågen av brottslighet. Det handlar inte om socioekonomiska förhållanden som de själva påstår.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *