Valet 2022

Ditt (S)ämsta Val 2022

5 sep , 2022  

Det sämsta regeringsalternativet i valet 2022 har den mest populära partiledaren. Varje valbås  borde förses med en varningstext med giftstämpel. Det kommer inte att hända. Det är lika sannolikt som om Public Service (PS) skulle bidra med att reda ut problemen.

Medier med ansvar borde sprida ljus över anrättningen(s) förförelse med enkla raka frågor.  Typ grillningen av Morgan Johansson i 30 minuter. Tyvärr tilläts programmet inte bilda skola. Om PS vore “opartiska” och inte så vänsterpolitiskt aktivistiska vore problemet ur världen. Nu är det inte så, därför måste magin kring Magdalena Andersson skingras.

Tre årtiondens massinvandring har i grunden förändrat Sverige. Och det är verkligen fråga om en invandring utan motstycke, både då det gäller antal och kulturella skillnader. Det handlar om hur de som haft den politiska makten de senaste trettio åren genom bidrag lockat hit två miljoner till att bli “nysvenskar”. Endast en liten del har kvalificerat för asyl och permanent uppehållstillstånd. Detta bekräftas av att en stor del använder bidragen till att återbesöka sina hemländer, inte sällan för att planera för anhöriginvandring. För ett välfärdsland som Sverige med en sysselsättningsgrad på 86% kommer arbetsbördan och skattetryck för den etablerade befolkningen att öka. På sikt undergrävs välfärden. Det är vad Sveriges befolkning nu dagligen upplever. Toppen på sönderfallet är den organiserade brottsligheten som under påsken 2022 förenade sig med den muslimska befolkningen i våldsamma kravaller mot Sveriges yttrandefrihet. Magdalena Andersson som dagligen lovar att vända på varje sten för att krossa brottsligheten förnekar samtidigt att orsaken ligger i massinvandringen. MA ljuger om att asylinvandringen ligger på EU:s miniminivå trots att uppehållstillstånden 2022 närmar sig rekordnivåer.  Så ser den politiska verkligheten ut en vecka före valet.

Vilken trovärdighet har då socialdemokratin inför valet 2022? Jo åtta år av misslyckanden, åtta förlorade år. Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet. Genom massinvandring bidrog S istället till att göra den till en av de största. Stefan lovade i sitt Almedalstal att skolan skulle bli en plats för lärande och ett föredöme som bidrar till att lösa utanförskap och segregation. När det uppenbarligen inte gick försökte S manipulera underlaget för Pisa-undersökningen. Löftena om att knäcka de kriminella gängen har duggat tätt sedan 2014 men det har bara blivit värre.

Allt detta var föremål för ett samtal jag hade med ett par socialdemokratiska pensionärer. De invände att den utveckling vi upplevt var oundviklig, inte gick att ändra på. Mina påpekande om att andra länder i Europa och EU valt en annan väg med en mycket ringa invandring från länder med en muslimsk klankultur spelade ingen roll, det skulle ändå inte gå att göra något åt. Efteråt har jag funderat över om det var den egna socialdemokratin de menade inte kunde ändra på sig. Och sett så, har de utan tvekan en poäng. Socialdemokratin kommer inte att ändra på sig. De är fastlåsta i en ideologi som förhindrar dom att se vari problemen ligger, att segregationen inte är Sverige och svenskarnas fel. Det är “nysvenskarnas” eget val. De vill inte bli svenskar, de vill fortsätta att leva i den kultur de kom från, på samma vis som de svenskar som emigrerade till Amerika valde att vårda sitt ursprung. Kulturell identitet spelar roll och försvinner inte bara för att de får arbete och karriär. En av de mest galna att dras ner i dessa vanföreställningar är Annie Lööw som anser att Sverige kan ta emot 30 – 40 miljoner “nysvenskar”, det spelar ingen roll bara de får arbete och integreras.

Denna mångkulturella vision delas av socialdemokratin som i sin förvissning om dess hållbarhet inte såg några problem med att ingå en överenskommelse med massinvandringens egna överstepräster, utanförskapens imamer.  Så här beskriver kriminolog Gabriella Mait hur det gick till:

År 1994 tog Sveriges muslimska råd (SMR) kontakt med Socialdemokraterna. Parterna kom via Socialdemokraternas dåvarande Broderskapsrörelse (idag Socialdemokrater för tro och solidaritet) och olika muslimska förbund i Sverige, överens om att partiet skulle främja muslimvänliga lagar och garantera platser för muslimer i listorna till det årets val.

Muslimerna skulle i utbyte säkra röster för Socialdemokraterna, bland annat genom att imamer skulle uppmana muslimer att rösta på partiet. Sedan dess har Socialdemokraterna haft ett nära samarbete med muslimska förbund runt om i landet,och många av dessa får anses ha tvivelaktiga värderingar, bland dem studieförbundet Ibn Rushd.

Den socialdemokratiska politiska dominansen  bland muslimer talar för ett framgångsrikt samarbete. Hur känsligt detta samarbete är för störningar fick vi ett tydligt bevis under veckan efter Magdalena Anderssons uttalande om att vi i Sverige inte önskade se några Somalitowns i Sverige. I Aftonbladet:

Vi vill inte ha Chinatowns i Sverige, vi vill inte ha Somalitown eller Little Italy, vi ska bo blandat med de olika erfarenheter som vi har. Vår utgångspunkt är ett samhälle där man lever tillsammans med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika inkomster och möts, sa hon då.

Abdi Rashid, 38, stannar till med sin cykel när han hör Magdalena Anderssons namn.

– Att hon börja babbla massa skit om oss, jag tycker det är bedrövligt. Vad ska hon hålla på sådär för? Han som var innan, Stefan Löfven, var mycket bättre. Han har varit här i Borlänge, han gillar oss, och har inget problem med oss, säger han..

Ett mindre spinn av statsministern på minister Ygemans uttalande leder till att det socialdemokratiska röstunderlaget i utanförskapen skakas om ett par veckor före valet. Valhänt står socialdemokratin inför de problem de själva skapat. Vad har då Magdalena Anderssons för framtid att erbjuda väljarna. Några löften är det inte tal om längre från MA, istället talar S ständigt om vad det är VI skall klara av tillsammans. Hur skall VI klara att krossa gängkriminalitet när S inte ens har en politik för att stoppa den massinvandring som orsakat problemen. SCB:s prognos fram till 2032 är enligt Bulletin att ytterligare 895 000 kommer till Sverige främst från Asien och Afrika. Förutsättningen för prognosen är naturligtvis en fortsatt uppfyllelse av den mångkulturella visionen som är en oomkullrunkelig del av den socialdemokratisk identiteten. Så visst det är begripligt att socialdemokrater anser att detta är oundvikligt.Vi måste klara, just det Magdalena Andersson, VI måste klara att sätta en gräns för Sveriges ansvar för världens befolkning. Det får inte sluta i att vi helt mister vår förmåga att….. : den som inte kan hjälpa sig själv kan inte hjälpa någon annan.

Samma låsning är uppenbar vad gäller S politik för att få ordning på skolan. “Vi skall återta kontrollen över välfärden” säger Magdalena Andersson. Men kan vi lita på att (S) kommer att sluta att uppfylla sina löften enligt avtalen med imamerna.

Utöver Socialdemokraternas stöd till muslimska organisationer med islamistiska kopplingar, har partiet även stöttat religiösa muslimska skolor som visat sig framföra antidemokratiska värderingar.

Skolor som Römosseskolan har drivits av personer med islamistiska kopplingar, som Abdirizak Waberi. Skolan har bedrivit könsseparerad undervisning i över 20 år och skolledningen har senare anklagats för grova brott.

Skolan stängdes i höstas, men beslutet överklagades och Römosseskolan fick fortsätta sin verksamhet.

Utöver detta har Socialdemokraternas Tro och Solidaritets avtal med Sveriges muslimska råd inneburit att partiet lovat att jobba för att införa muslimska särrättigheter. Detta inkluderar införande av officiella muslimska helgdagar, statligt bekostad imamutbildning och rätt till fredagsbön på arbetsplatser.

Det råder inga tvivel om att Socialdemokraterna har banat väg för islamistiska krafter i Sverige, något som idag anses vara ett av de största hoten mot vårt samhälle.

Magdalena Anderson lovar att samhället skall återta kontrollen över välfärden genom att förbjuda religiösa skolor. Skolor drivna av islamister kan stängas på grund av att de inte följer skollagen. De många välfungerande privata skolorna behöver inte stängas, skolan har tillräckligt med problem. Med tanke på vad som hänt de senaste mandatperioderna behövs andra än S för att mobilisera den kraft som behövs för att skapa ordning i Skolsverige.

Det borde stå klart för de flesta att ytterligare en regeringsperiod med S är en vandring mot stupet för den välfärd som våra förfäder lagt grunden för och de senaste generationerna haft förmånen att dela. Kan då Sveriges populäraste politiker rädda oss från detta öde. Tydligen kan statsministern  åtminstone rädda socialdemokratin och väljarna  från att behöva möta Morgan Johansson i valrörelsen, varken live eller på affisch trots valets hetaste fråga ligger på justitieministerns bord. Inget för störa strategernas likhetstecken mellan Magdalena och partiet. Finns det då något som tyder på att MA skulle vara beredd att leverera  ett alternativ till vad S hittills stått för. I den frågan fick väljarkåren en tydligt svar under misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson. Stödet var inte bara politiskt det var personligt.

Finns något i Magdalena Anderssons hittillsvarande agerande som statsminister som tyder på att hon har egenskaperna att bryta mönster. I sina tal som statsminister så har MA brukat en hemvävd och känslomässig nationalism som lett till negativa reaktioner bland “nysvenskar”. som räknat antalet gånger (S)tatsministern nämnde Sverige eller det svenska i sitt tal. En inte obetydlig del av “nysvenskar” vill inte påminnas om att det är i Sverige de lever. De trivdes uppenbart bättre av att höra Stefan Löfven tala om “alla tillsammans” och att vi inte skulle bygga något “vi och dom”. Problemet som socialdemokratin under årtionden har fegat ur inför är att tala tydligt om vari det gemensamma, detta VI består. Istället för att tala om vilka lagar som gäller och att vi behöver tala svenska för att komma överens har Morgan Johansson stämplat sådana förväntningar som rasistiska. Samtidigt har han bidragit till “nysvenskarnas” vanföreställningar att Sverige är rasistiskt. Det är samma Morgan som Magdalena gav sitt fulla förtroende under sommarens misstroendeomröstningar i riksdagen. Det finns inte mycket som tyder på att Magdalena Andersson har kraften att vända den socialdemokratiska maktapparaten. Hennes försäkran om hur hon älskar Sverige har inte lett till någon handling eftersom det är det socialdemokratiska Sverige som Magdalena älskar. Det är som det alltid varit med S. Det är det socialdemokratiska Sverige so räknas. Och hur skulle det kunna vara annorlunda med Magdalena Andersson. Hon gick med i partiet som sjuttonåring. Hon är och kommer alltid att vara en partiman.

Magdalena Andersson lovar att vända på varje sten, men talar tyst om den stenläggning som hon själv bidragit till och som placerat Sverige där vi nu befinner oss. Magdalena blundar inför de problem som hon själv är ansvarig för. En stor del av (S)tenläggningen består av den (S)kola som för att göra alla till  akademiker, “underkänner” var åttonde sextonåring från högskola, men också, och vad värre är, även från arbete. Så ser det socialdemokratiska receptet för “allas lika värde” ut. Så ser (S)tenarna ut och de är en del av den socialdemokratiska jämlikhetsideologin, heliga (S)tenar som drabbar de mest ojämnlika, de vars egenskaper skolan inte klarar av att ta tillvara. Krav på separata yrkesutbildningar har rests under årtionden, till för de där som Magdalena kallar “knegare” men vars behov hennes ideologi förbjuder henne att se och förstå. Det är bland dessa underkända pojkar som den organiserade brottsligheten rekryterar sina torpeder.

Ärligt talat kära läsare. Vem av er har minsta förhoppning att vi under ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav kan börja angripa de enorma problem som nu flockas kring moder Sveas fötter.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


One Response

  1. Eva-Lena skriver:

    Aldrig Ett Socialdemokratiskt Parti att Styra Sverige mer.!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *