Valet 2022

Valets (s)anningen

17 jun , 2022  

Den senaste valbarometern från SVT/Novus ger en tydlig trend på en uppgång för Kd,M och Sd och en lika tydlig nedgång för C,S och V. Förhoppningsvis är det den segervittrings som behövs för att öka tycket i folkrörelsen för att rädda Sverige. Och det handlar om så mycket mer än om vilken valsedel som skall ner i de grå kuverten.

Trots prickningarna i KU för sin arroganta hantering av fakta fortsätter Morgan Johansson att ge uttryck för sitt förakt för sina politiska motståndare. Under en presskonferens bortförklarade han misstroendeförklaringen med: Vi har en höger som halkar efter i opinionsmätningarna med bara några månader kvar till valet. Är det bara en fällande dom som kan få Morgan Johnsson att förstå, att en minister som misslyckats så kapitalt, behöver en ny politik och attityd. Det är inte bara verkligheten som struntar i Morgan Johnssons löften om att gängen kommer att krossas. Det gör även väljarkåren som placerar MJ i botten vid opinionsmätningar.

Meningen med misstroendeförklaringen var att påminna väljarna om sitt ansvar inför valet och regeringens misslyckanden, om  polisens och rättssystemets sönderfall. Räddad av en vänstervilde som använder Sveriges riksdag för att lösa sitt folks problem sätter ljus på en regering som desperat söker hålla sig kvar vid makten.

Den socialdemokratiska reaktionen efter omröstningen bestod i att kläda Kakabavi i offerkofta för att hon sakligt korrekt kallas vänstervilde.  Socialdemokratin har skrämts upp av sin egen “antirasistiska” retorik att de tillämpar särbehandling av minoriteter i detta fall invandrare, för att själva inte riskera att bli stämplade som rasister. Socialdemokratin har under lång tid varnat för ryska påverkanskampanjer pga Natofrågans speciella känslighet. Nu har Socialdemokratins stöd till Kakabavi blivit Erdogans länk för att ställa villkor för Sveriges Nato-medlemskap. Allt fler ställer nu frågan om Erdogans krav låg i Putins säck innan den drogs ur egen påse.

För att förstå den valrörelse som nu pågår behöver vi se tillbaka på de senaste valen och hur det politiska landskapet har förändrats. I riksdagens partiledardebatt den 5/juni hänvisade Magdalena Andersson mycket ofta till Sverige och sin svenskhet. För tio är sedan var sådant tal otänkbart. Inte ens Jimmie Åkesson hänvisade så ofta och så starkt till svenska dygder. Av socialdemokratin skulle det 2010 ha brännmärkas för rasism och Reinfeld skulle stampa takten i den uppstämda kören. Under valrörelsen 2014 samverkade V och LO i att störa SD:s valmöten. Under parollen, “Inga  nazister på våra gator” drogs även våldsvänstern med. Dessa politikens huliganer har socialdemokratin  sedan ett par år avväpnat genom att sätta en svenska flagga på sitt rockslag. Tyvärr betyder inte det att våldet i valrörelsen har minskat. Påskkravallerna ger ett helt annat besked. Nu är det dock inte socialdemokratiskt kontrollerade organisationer som agerar med besinningslöst våld. Ansvaret vilar dock tungt på socialdemokratin, inte endast genom massinvandring, utan mer genom de organisatoriska band som de knutit med islam och det ekonomiska stöd som även rent islamistiska organisationer tilldelats ur statskassan. Genom att ett islamistiskt parti – Nyans – ställer upp i valet  är risken överhängande att motsättningarna mellan den svenska majoritetskultur och islam skärps.

Massinvandringen har delat Sverige och det är viktigt för alla att förstå på vilket sätt. Trots de stora problem som massinvandringen skapat så ansåg 2021 en majoritet att Sverige är på rätt väg. Trots problemen så är den svenska befolkningen positiv till invandrare. Ett säkert sätt att i offentliga sammanhang skapa dålig stämning är att tala nedsättande om invandrare. Trots att samstämmigheten är stor då det gäller behovet av integration för att komma tillrätta med segregationen i bostadsområden och skola så regerar den svenska befolkningen tvärt om. Svenskarna flyttar ut när invandrare flyttar in. Vi har en motsvarande reaktion från invandrare då de agerar mot blåljuspersonal för att “försvara” sina områden. De invandrare vars kultur varit i majoritet i de länder de kommer från har svårast att finna sig tillrätta då de i exil hamnar i en minoritet. Vithet har under lång tid beskrivits som en icke önskvärd norm. Enligt tidskriften Focus 1 maj så har kritiken mot vithet blivit vanligare samtidigt som den utvecklats till att gälla majoritetskulturer över huvud taget. “Friluftsbaba” Vahid Demic har i sin verksamhet att stimulera till natur och friluftsverksamhet framfört “problemet” att det är för många vita medelklassmänniskor i skogen, vilket gör invandrare rädda och osäkra. Integration dvs mångkultur fungerar inte. eftersom samtliga parter är inställda på att försvara och leva med och för sig.

Så ser verkligheten ut i vår tids mest brännande fråga. Magdalena Andersson klär sig då i majoritets kulturens svenska färger och lovar att gängkriminaliteten skall krossa och att de nya minoriteterna inte skall få driva sina egna skolor. Denna linje står i skarp kontrast till till årtionden av massinvandring och mångkultur. Håller socialdemokratin på att lägga om strategi heller håller de på att utveckla ett dubbelspel  av samma slag som de bedrivit vad gäller Sveriges säkerhetspolitik. Där vi militärt varit en hemlig del av västvärldens försvarsplanering samtidigt som Sverige politiskt hävdat sitt oberoende, sin alliansfrihet.

Hur ser då Magdalena Anderssons strategi för att behålla makten ut. Under partiledardebatten den 5 juni formulerar hon sitt svar. herr talman. Jag älskar Sverige, det är en ynnest att varje dag få vakna upp och få göra det om är bäst för vårt land. Att göra det om behövs för att göra det som bevarar Sverige unikt.

Så inleder Magdalena Andersson sitt sju minuter långa tal där Sverige nämns ett tjugotal gånger oräknat anspelningar i vi och vårt land. Hon avslutar sitt tal i samma färger som hon började: vi kan bygga ett starkare Sverige, för vårt Sverige kan bättre. Den röda rosen och flaggan är helt frånvarande i retoriken.

I tre korta punkter så sammanfattar hon socialdemokratins valbudskap.
1) Segregation kriminalitet, gängkriminalitet måste krossas.
2) Klimatet
3)Kontrollen över välfärden.

Vad gäller segregationen så saknar varje regering som inte sätter stopp för den pågående massinvandringen all trovärdighet. Magdalena nämner det inte med ett ord, vilket också är ett tydligt budskap. (S) kommer att verka för att fylla på med valboskap till sin utanförskapsområden. Morgan Johansson har trots åtta år inte lyckats att vända brottsutvecklingen. Därför att S kommer bara att genomföra de förändringar av lagarna som i praktiken är verkningslösa. För att döma ut de straff som behövs för att stoppa en brottslighet som ÖKAR behövs helt andra åtgärder. Den lag som ålägger domstolarna att: oavsett vad det är för brott så skall domstolarna till vare pris undvika att döma till fängelse: den måste helt enkelt bort. Vad det betyder fick Sverige klar för sig då ett par gängkriminella åkte fast i Danmark för ett par år sedan. De dömdes för livstid, för brott som i Sverige skulle ge några år bakom galler. Det handlar om den vänsterliberala människosynen som ser fängelse som något som måste undvikas till varje pris. Systemet med straffrabatter måste bort ur brottsbalken.

I klimatfrågan fortsätter Magdalena Andersson den överdrivna fokuseringen vid problemen med CO2. Miljöproblemen handlar om en överexploatering av jordens tillgångar, som endast kan mötas med att omsorgsfullt hushålla med våra resurser. Vi slösar med våra tillgångar vilket den pågående omställningen till eldrift inte bryr sig om. Den el som teknikförändringarna kräver finns helt enkelt inte. De höga fasta avgifterna på el måste bort. Elpriset måste utformas så att det lönar sig att spara. Det skulle öka efterfrågan på energisnål teknik. Vi skulle åter som på 1990-talet hitta snålspolande duschar i byggbutiken. Att ta tillvara industrins restprodukter för tillverkning av metanol är också en viktig åtgärd som Björn Gillberg verkat för i fler årtionden. Politiska förändringar som drivs av klimatalarmism har visat sig vara mycket skadliga för Sverige.

Magdalena Andersson och socialdemokratins förslag för att ta kontrollen över välfärden och få bort stöket i skolan är lika kontraproduktiv. Att förbjuda friskolor hjälper  inte mot stöket i skolan, eftersom friskolor är en liten andel och för att de bidrar mindre till de låga skolresultaten. Problemet med skolan är inte de välfungerande som ger vinst utan de många dåligt fungerande som huvudsakligen är kommunala. Våra skolors stora problem är att de är ensidigt inriktade på att producera akademiker. Skolan är fortfarande dåliga på att förstå de olika individernas behov och agera på det. Det är troligen så att den målsättning som skolorna tvingas sätta. Att alla skall uppnå gymnasiekompetens är helt enkelt felaktig, eftersom den är omöjlig. Vare människa är unika och en stor del av eleverna saknar egenskaperna att klara denna korvstoppning. Det kommer bara att undergräva både eleverna och lärarnas tro på sin förmåga. Människan är ett flockdjur vars egenskaper är spritt i enlighet med en normalfördelningskurva. IQ-tester har används i över hundra år för att mäta dessa egenskaper och det råder en stor tilltro till dessa verktygs förmåga att mäta de egenskaper som bevisligen krävs för framgång i yrkesliv och samhälle. Lågt räknat anses tio procent av befolkningen sakna förutsättning att klar de arbeten som dagens arbetsmarknad erbjuder. Möjligheten att inte klara gymnasiala utbildningar torde vara ännu större. Detta är vår tids stora utmaning i ojämlikhet och klasskillnader. Lösningen består i att  samhället anpassas efter människans egenskaper och inte efter politiska ideologer. Socialdemokratin har en lång rad av gjorda misstag på temat.

Magdalena Andersson  har valt tre punkter i sitt valprogram. Inte i någon av dem kommer socialdemokratin att klara av att uppfylla sina löften. (S)trategin att med hjälp av statskassan hålla sig kvar vid makten pågår nu för fullt. En gång hette det maxtaxa, nu kretsar det kring pensionerna. Har valstrategerna åter hitta rätt i väljarnas plånböcker med alla fack.

För att lösa detta vals stora fråga måste den formuleras. Jag avslutar med detta försök:

Finns det en grundbult som håller samman detta ideologiskt konstruerade bedrägeri så måste den identifieras och skruvas ur så att kulissen faller. Grundbulten är alla små sanningar som genom massverkan förtär lögnen.

Vi har några månader på oss att vända utvecklingen, hitta de rätta orden för att sanningen skall få fäste och vanföreställningarna vika och sköljas bort. Men hur mycket av personliga uppoffringar i tydliga ställningstaganden från de som redan vet krävs det. Finns tillräckligt av ande för att spränga materiens bojor, när materien kopplat grepp om anden i den ständigt närvarande klimatapokalypsen.

Vårt fängelse är en vanföreställningarnas och lögnernas labyrint. Men glöm inte att den är egenkonstruerade och att vi har inget och ingen vi kan skylla på.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *