Hälsa

Pandemin tvärnitar.

22 jan , 2022  

I dagens Nya Wermlands-tidningen så tvärnitar de pandemin. Den tidigare så alltigenom trogna sitt alarmistiska budskap om virus, smittspridning, sjukdom och död. Vänder på allt samman i en enda kommentar till två år mediadriven kollektiv hysteri. “Man skall räkna med att man får Covid-19”.

Vi är på väg mot ett läge där upp emot hälften v alla provtagningar är positiva och då vet vi att mörkertalet är stort. Sedan kommer det att bli ännu större med de nya provtagningsrutinerna.

säger region Värmland smittskyddsläkare Anna Skogstam och fortsätter.

Med tanke på den snabba och höga smittspridningen är det troligtvis bara en tidsfråga innan alla smittats. I och med att Omikron nu finns, så tänker jag att man nu ska räkna med att man får Covid-19.

Alla kommer att smittas…..   Äntligen erkänner “expertisen” i Värmland att vi har att göra med en vanlig influensa. Men makten över Värmlands folk har smittskyddsläkaren Anna Skogstam svårt att släppa. En väl avvägd dos av varningar finns med i hennes varningar.

Men det är väldigt viktigt att alla är försiktiga nu. Mycket är extremt belastat och många har problem med hög sjukfrånvaro.

Ja vi kanske till och med skall återgå till att fortsätta slitet fast vi hostar och det rinner ur näsan. Heller hur kall vi tolka budskapet från den person som i Värmland tagit på sig rollen att driva pandemirestriktioner mer än någon annan. Om vi bortser från mediernas insats, för utan den så hade allmänheten inget märkt, då namnet på viruset för de allra flesta varit okänt. Och de som verkligen blev sjuka hade i vanlig ordning åkt på en influensa. I samma tidning får vi en aning om vad den här föreställning som medierna fått att lyfta har kostat. Bara PCR-testerna har kostat 22 miljarder. Hittills!!

Men det är inte bara medierna som jobbat hårt för att kränga lidandets tagel över befolkningen. Våra myndigheter och politiker har visat stor handlingskraft. Vad alla möten på regeringskansliet lett till är föremål för Coronakommisionens  granskning. Ordföranden Mats Melin har sedan sommaren 2021 gjort upprepade skriftliga förfrågningar om dokumentation. Bråket har lett till en egen liten storm sedan uppgifter läckt ut till medierna. Var inte direktiven till kommissionen rätt ställda? Eller vet regeringen med sig att allvarliga fel begåtts. Att minimera insyn är då en skademinimeringsstrategi, som Coronakommissionen ser sig utsatt för.  Erfarenheterna från svininfluensan 2009 är den omfattande kritiken av vaccinet, för dess orsak till narkolepsi. Trots att antalet drabbade begränsades till några hundra var kritiken omfattande.

Biverkningarna av vaccinationerna mot covid-19 är omfattande i jämförelse. Antalet rapporterade biverkningar överstiger 80 000 och antalet avlidna är redan över 300. Eftersom kommissionens uppdrag inte omfattar vaccinationerna mot covid19 kommer Coronakommissionen att ha ett begränsat intresse då slutrapporten presenteras i slutet av februari. Krav på en undersökning av vaccinerna kommer med all säkerhet resas när alla rapporterade fall granskats och siffror på långtidsverkningar fått genomslag.

Pandemins avslutning är vad vi nu börjar se. Och det är på dagen för den största demonstrationen som ordnas mot regeringens vaxxinpass. Det är Frihetsrörelsen som under ett års tid med växande framgång arrangerat demonstrationer. Denna gång i Stockholm under en samlande paroll. Intresset på sociala medier pekar mot stor uppslutning. Demonstrationen har fått ett godkännande av Polisen så nu finns ett demonstrationstillstånd. Det kommer med säkerhet att öka demonstrationens attraktionskraft.

Nej Till vaxxinpass
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *