Ekonomi,Klyvnades tid

Twitter, Svegot om Hyperinflation.

28 okt , 2021  

Svegot(Det Fria Sverige) har fått en herrans massa publicitet senaste veckorna, det var bland dem som den nyligen avskedade SD-tjänstemannen hade (o)vanan att hänga. För Expo var “avslöjandets”syfte att skada SD. Public Service fattade galoppen och så var stormen i ankdammen ett faktum. För folket kring Svenskarnas Hus var det välkommen uppmärksamhet. Detta och det faktum att Svegot ser sig som nationalister gör en granskning viktig. En frimodig nationalism är nämligen så sällsynt att det blir extra viktigt att det är av god kvalitet, och gynnar Sveriges suveränitet. Den senaste podden varnar för hyperinflation en fråga som lett till rubriker genom TwitterDirren Jack Dorseys larm. Det behövs inte många minuters lyssnande för att inse att det är något helt annat än hyperinflation som diskuteras HÄR i radio Svegot. Femtiotvå minuter och trettio sekunder  in i podden definieras hyperinflation som en sänkning av penningvärdet med tio till femton procent. Det finns visserligen ingen allmänt accepterad gräns får då hyperinflation inträder. Men det finns en väl spridd uppfattning att penningvärdesförsämringen skall ligga på minst femtio procent per månad över några år. På ett år skrynklas din hundring till åtta kronor. De med stora skulder får lånen avskrivna  med samma proportioner. Hyperinflation är en gigantisk omfördelning av värden från småsparare till de riktigt rika.

Redan 2013 försökte klyvnadenstid.se reda ut vilka ekonomiska krafter som leder till hyperinflation. Texten håller fortfarande och drar en skarp linje mellan inflation och hyperinflation. Hyperinflation kan inte förklaras med inflation. Det är helt andra orsakssamband. Vid inflation är det ökad tillgång på pengar som driver. Vid hyperinflation är det brist på varor som är orsaken. Utan varubrist ingen hyperinflation även om en systemförstörande finanspolitik kan spela en roll i att förstöra realekonomi och produktionsförmåga. Hyperinflation blir alltså inte begriplig ens genom ingående studier av föregående inflation. Det enda sättet finanseliten kan skapa hyperinflation är genom att förstöra produktion och varudistribution.

Det stora misstaget som de flesta gör är att koppla samman sedeltryckning – expansion av penningmängden – som en orsak till hyperinflation. Vad som händer vid skapande av stora mängder med pengar – digitala pengar eller kontanter – är att betalningsmedlens omsättningshastighet minskar. Det finns ingen fast relation mellan mängden pengar och de varor de skall underlätta cirkulationen för. Varför spelar det då ingen roll hur mycket pengar som skapas?  Jo, så länge det finns varor i tillräcklig mängd för alla, så finns inga avgörande drivkrafter att betala överpris. Varför skulle du betala mer för maten i livsmedelsaffären bara för att du har femtiotusen i lädret eller på ditt personliga konto. Det är först då hyllorna gapar tomma och du riskerar att inte få tag i din mat som viljan att öppna plånboken infinner sig. Och det är bara genom att fylla hyllorna som hyperinflationen kan hejdas.

Dessa grundläggande ekonomiska mekanismer kan ett barn förstå, men varför bortser man från dem. Kanske beror det på att de senaste tre generationerna inte har några erfarenheter av en bristekonomi. Idag har endast några få procent av befolkningen erfarenhet av att skapa maten som är det dagligen nödvändiga. Resten av befolkningen är sysselsatt med att underhålla och reproducera vårt ekonomiska system som bygger på massproduktion och konsumtion av varor och tjänster. Trots att de flesta exemplen på hyperinflation ägt rum efter andra världskriget saknar vi erfarenhet av tomma hyllor. Massans erfarenhet av ekonomiska kriser kommer främst genom medierna  och handlar i bästa fall om dåligt fungerande banksystem.

På vilket sätt kan man motverka hyperinflation? Att beskriva deras orsaker är viktigt eftersom det motsäger miljöfascisternas angrepp på produktionssystemen för att endast vara problem. Men något som är helt nödvändigt för vår överlevnad kan inte bara var problem. De fall av raserad produktionsförmåga vi känner till beror av krig och sönderfall av ekonomi på grund av totalitära politisk systems kollaps, som Sovjet, Zimbabwe och Venezuela.

Pandemin har genom nedstängningar – för ett labbskapat virus – stört produktionsförmågan. Bill Gates har hotat med att det kommer ännu dödligare “virus”. Hur han nu kan veta det. Vad blir då reaktionen i form av nedstängningar? Det globala systemet för produktion och distribution är känsligt, Det krävs åratal för att planera och skapa nya produktionsenheter. Vulkanutbrott har ett flertal gångar skapat regionala svältkatastrofer. Hur en globaliserad ekonomi med mycket lägre lokal livsmedelsförsörjning reagerar känner vi inte till.

Till Svegots  försvar bör nämnas att de bland allt annat även nämner vikten att se över den egna produktionsförmågan av livsmedel. Vilket de är nästan ensamma om i den entoniga kören om penningskapandets betydelse för hyperinflation.Tyvärr är de, som ens har möjlighet till lite självförsörjning, få i förhållande till hur det såg ut före andra världskriget. De flesta bönder har inte längre ens en liten hönsflock. Vad som i sammanhanget ändå bör framhållas är att människoflockar under sin korta historia har visat på en enastående förmåga att överleva på vår gröna vackert varierade planet med dess oräkneliga möjligheter. Det finns lite som tyder på att människan som art genom vår civilisation har mist den förmågan. Vad ekofascister tror, har liten trovärdighet i sammanhanget.

Zimbabwe gick in i ett tillstånd av hyperinflation efter att deras produktionsförmåga sjunkit med 40 procent under ett par år. Sverige med en självförsörjningsgrad på 50 procent skulle hamna  i en liknande situation om de globala värdeflödena stängdes ner. Vilket skulle kunna hända mycket snabbt. Skulle det leda till hyperinflation i Sverige? Det är mycket som kommer att spela in. Även kontanterna är beroende av de digitala infrastrukturerna får att nå ut till användare. Stängs de ner finns på sin höjd  sedlar och mynt motsvarande två procent av penningmängden ute hos befolkningen. Är det tillräckligt med pengar för att leda till hyperinflation? Jag tror ingen vet och med säkerhet kan hävda något. Vi lever i ett ekonomiskt system som saknar motsvarighet i mänsklighetens historia.

Men så var det den där Jack Dorsey, Twitters VD, som varnar för hyperinflation utan att redovisa några rimliga argument för varför och hur det skall hända. I somras gick Twitter ut med att Bitcoin var företagets framtid. De som gillar Bitcoin har en syn på ekonomi som drar dem till att blåsa upp faran för hyperinflation och att det är dagens finanssystemet som är skulden och behöver reformeras. Och det som skall fixa det hela är just Bitcoin och blockchain teknologin. Att denna teknologi är en viktig del i den fjärde industriell revolutionen och en globala diktatur verkar glömts bort i entusiasmen för denna nymodighet. Men vad ingen tycks begripa är att Twitterdirrens lögner om orsakerna till hyperinflation borde placera honom bakom galler.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *