Folkstyret

Kontrollerad opposition.

16 jul , 2021  

Folkets Radios Per Shapiro(PS) har i ett antal poddar angripit Tusenmannamarschen för att vara kontrollerad opposition. PS erkänner att han inte har några bevis, trots det driver han tesen med stor energi. Bara av den anledningen finns skäl att syna Folkets Radios argument och ideologiska utgångspunkter. Första gången jag själv hörde begreppet kontrollerad opposition så gällde det Sverigedemokraterna som var kontrollerad av sionisterna. Det var vänstern till vänster som stod för analysen. Det här var för tio år sedan och jag ifrågasatte det inte förrän några år senare. Anledningen till att jag började ifrågasätt riktigheten berodde på att jag snabbt blev allt mer kritisk till den av vänstern påhejade massinvandringen. Eftersom jag ansåg att det var en mycket viktigare fråga än konflikten mellan Israel och Palestina så började jag ifrågasätt tänket, ideologin bakom. Men viktigt var också att det nästan alltid var vänstern som anklagade sin fiender för att vara kontrollerade.

Man behöver ha starka sakliga argument för att stämpla ett politiskt parti för att vara kontrollerad opposition. Vad menades med kontrollerad? Gällde det hela dess beslutande organ, där partiprogram och motioner beslutas. Gällde det partistyrelsen, eller verkställande utskottet? Var en majoritet här organiserade sionister, eller bara ideologiskt motiverade? Om frågor ställdes så fick man naturligtvis inga svar. Stämpeln tjänade sitt politiska syfte att göra SD ointressant som politiskt alternativ.  Är det vänsterns rötter i den marxistiska maktanalysen som gör att detta begrepp är så intressant, blir så viktigt för dem. Eller är det inom vänstern speciella personligheter, intellektuella med en paranoid personlighet, inte sällan dolda bakom modebegreppet psykopater, som har en förkärlek för att förstå maktkampen/klasskampen med begreppet kontrollerad opposition.

Per Shapiro är vänster och därför väldigt bekväm med begreppet politiskt kontrollerad och för ingen diskussion om dess begränsningar som det åtminstone finns en början till i en tanke av Jacob Nordangård (JN) som PS använder som expert i sin granskning av Tusenmannamarschen. 32 minter in i länkade podavsnitt:

..det farliga med det här är att man kan känna sig ganska uppgiven, man känner sig maktlös. Jag kan inte göra något för de kontrollerar allt. Så är det ju inte riktigt heller va. Dom vill ju också ge intrycket av att de finns överallt och vet allt. Men det är ju inte så det funkar. Mycket av det här bygger på illusionen av makt och kontroll.

Dessa tankegångar hindrade inte Per Shapiro att några minuter dess för innan skrämma Tusenmannamarschens sympatisörer för att vara lurade och nu få betala med att av det allseende ögat i register stämplas som extremister.

Och vem vet vad den där drönaren som svävade över Medborgarplatsen gjorde. Kanske gick deltagarna in i en gillrad fälla och nu finns registrerade och nu finns i en dossier över misstänkta extremister, vem vet.

Vänstern använder detta som ett standardargument för att skrämma alla de kan för alla slags samröre med personer som de själva inte litar på och delar politiska och ideologiska bopålar med. Det är uppenbart att Per Shapiro inte litar på Tusenmannamarschens initiativtagare, ett misstroende som är så starkt att han väljer att utveckla sin kritik trots att Tusenmannamarschen var den enda folkliga manifestationen mot inskränkningar i våra grundlagsskyddade fri och rättigheter. Inskränkningar som genomförs med ett labbskapat virus som förevändning.  Låt mig syna Folkets Radios argument mot Tusenmannamarschen i ovan länkade pod.

Ett genomgående grepp är att misstänkliggöra Tusenmannamarschen för att polisen inte satte stopp för protesterna som samlats under “FRIHET OCH SANNING”, som Per Shapiro anser vara “luddig”. Men hur kan de ansvariga för Tusenmannamarschen göras ansvarig för polisens taktiska agerande. Önskar Folkets Radio att polisen skall sätta stopp för alla protester som de själva har ideologiska frågetecken kring så får rimligen Per Shapiro vänd sig direkt till polisen för sin ideologiska renhållning. Vilket borde skava en del. Lindrigt talat, om man samtidigt anser sig vara försvarare av yttrande och tryckfrihet.

En annan angreppsvinkel är att koppla samman företag och vinstintresse med politisk aktivism. Elva minuter in i länken ställs frågan om Sjögrens företagande i alternativmedicin har något att göra med hans politisk aktivism.

“Du har ju ett företag som arbetar med alternativ medicin, har det någon betydelse i det här sammanhanget?” Frågan ställs av en reporter från SVT, som rimligtvis inte kan vara motståndare till fri företagsamhet. Sjögrens svar är märkligt och anpassligt: “Jag har haft ett företag som jag håller på att avveckla just nu.“. Enligt vänstern är det bara skattefinansierad politisk aktivism som är legitim, och techbolagens Wokekapitalism vars censur av sociala medier försvaras med att de är företag och fri att välja sina kunder. Att begreppet censur bara gäller statliga ingripande är ett argument som ofta förs fram. Har vi fri företagsamhet i Sverige? Tydligen gäller den inte småföretag och personer med fel åsikter. Detta kan jämföras med USA där alternativ tillåts att finansiera sin politiska aktivism inte minst genom att sälja livsmedel och hälsoprodukter. Ett talande exempel är Alex Jones.

En del i Folkets Radio kritik mot Tusenmannamarschen är att de själv bär ansvaret för den massiva och hatfyllda kritik den utsattes för, det var initiativtagarnas oskicklighet – luddiga paroller – som ledde till hatet. SvD som som avfärdar demonstranterna som “yogamammor och högerextremister” citeras. Onekligen starka argument. Det stämmer säkert att de här människorna inte tänker i enlighet med marxismens och det sekulära Sveriges materialism. Det stämmer kanske också att de saknar erfarenhet och därför gör många misstag då de inför systemmedia får förklara vad de står för. Men är det verkligen hållbara argument för att anse att polisen skall ingripa för att stoppa marschen. Är det verkligen skäl för att gör sig till en del av den ursinniga verbala skitstorm de utsattes för?

Folkets Radio understödjer till och med den mest rabiat kritiken där initiativtagarna kopplas samman med nazism. Ständigt denna brunsmetning, tröttnar man aldrig. Det duger inte att på grund av att Filip Sjöström och Max Winter har satt som mål att återerövra den röda färgen(socialism) och att de uppmuntrar manliga dygder som mod, för att göra dem till nazister. Ingen som känner vår historia kan imponeras av jämförelsen. Det är bara så typiskt vänster, all som inte inordnar sig i vänsterns ideologiska hegemoni är rasister, fascister och nazister.

Är det så enkelt att Folkets Radio bara är avundsjuka på att det inte var de som hade modet att i handling bryta mot nedstängningen av samhället? Och nu gäller det att återta initiativet, men först skall de som försökte, med maktens hjälp tryckas till så att de aldrig reser sig igen. Per Shapiro är så ideologiskt övertygad över sin ståndpunkts förträfflighet att inget kan lägga band på hans spekulationer.

Om man skall vara riktigt konspiratoriskt. då skulle man nästan kunna säga att det är nästan som man undrar är dom bara är slarviga eller är detta skrivet av några underrättelsetjänster för att dom bara skall bjuda journalisterna på en massa  … kolla här, det här kan ni ta, nu kan ni spinna. Dom här är ju farliga, dom är IS.

Så här negativ till Tusenmannamarschen har inte Folkets Radio alltid varit. Vid Folkets Radios bevakningen av demonstrationen i början av Mars var tonen och inställningen en helt annan. Polisen kritiserades för sina ingripanden mot enskilda demonstranter, och initiativtagarna anklagades inte för att vara kontrollerad opposition.

Vad beror denna total omsvängning på? Redan en vecka efter bevakningen av den första Tusenmannamarschen sänder Folkets Radio “Kontrollerad Opposition” som bl.a. tar upp Tusenmannamarschen. Vinkeln ställs redan i inledningen. Berodde det enorma hatet som spreds mot Tusenmannamarschen på “bad luck” eller var det “bad by design”. Har Folkets Radio skrämts av hatstormen mot Tusenmannamarschen och agerar för att värja sig mot att själva bli föremål för folkets vrede.

Folkets Radio “Kontrollerad opposition” består till stor delar del av en analys av Qanon i USA. Så långt är allt i sin ordning och det finns en hel del att lära av samtalet med Jakob Nordangård. Hur var det då med Tusenmannamarschen?

Precis som i USA Under 1960talet var det en kärleksfull stämning…… Att demonstrationen skulle ha präglats av högerextremister är lögn. Jag hade fått en del tips om att evenemanget kunde var en del av en kontrollerad opposition. Jag har inga belägg för att så är fallet. Men dels fanns där professionella bråkmakare som enbart ville ge manifestationen ett dåligt rykte. Men det fanns även andra saker som väckte frågor…… “Hur kommer det sig att detta bevakas med så mycket rikspress”.

Varför så mycket rikspress? Frågan borde rimligen ställas till Per Shapiros gamla kollegor inom Public Service. De äger ju så att säga frågan. Om deras svar vore: därför att de är “kontrollerad opposition” så erkänner de sin egen roll i ett smutsigt spel. Så vill man ha ett vridet svar så måste man ställa frågan till de som inte kan ta ansvar för innehållet. Som här i Folkets Radio som en retorisk anklagelse. Den ensidiga vinkeln på kontrollerad opposition leder  en motsägelsefull maktanalys. Det finns betydligt viktigare verktyg för politiska eliter att utöva sin makt.

Medierna är en helt central del för att säkra varje elits maktutövningen och många undrar varför den ser ut som den gör i Sverige idag. Varför ägnas så mycket tid till att bevaka nationalsocialisternas(NMR) manifestationer? Är det för att de också är en kontrollerad opposition? Polariserar inte också de det politiska klimatet? Är möjligen anledningen till att så inte görs den att nazisterna är vänsterns idealmotståndare. Lyckas man sätta rasist och naziststämpel på sina motståndare är striden redan till hälften vunnen.

Att inte minst säkerhetstjänster på olika sätt försöker få kontroll över alla slag av rörelser står utom allt tvivel och finns många exempel på. Som politiskt aktiv på 1970-talet hamnade jag själv i Säpos register vilket ledde till yrkesförbud. Jag drabbades personligen men det hade knappast någon betydelse för den politiska rörelsen som jag var en del av.  Vad som fick betydelse däremot var vad den marxistiska rörelse som jag var en del av gjorde för att försvara sig mot säkerhetspolisens åsiktsregistrering. Trots att vi levde i en demokrati organiserade vi oss enligt leninistiska principer för ett hemligt politiskt arbete. Vi organiserade oss i celler med täcknamn och egen postutdelning. Fokuset på “klassfiendens” intriger och infiltration ledde till stor misstänksamhet. Jag blev själv utsatt för förhör misstänkt för att var en  infiltratör. Detta är misstankar har förföljt mig sedan dess. Det finns till och med marxister som  påstår att jag är en CIA-agent idag. Visst är jag en renegat från marxismen och kritiserar den öppet som exempel i följande: Marx i ett ord.  Men anklagelserna för att vara CIA-agent är minst sagt ett löjligt påhitt utan något sakligt stöd, annat än vad möjligen säkerhetstjänsten spridit för desinformation för att underblåsa splittring.

Att föra en diskussion om det politiska innehållet oavsett det gäller min hemsidas marxkritik eller Tusenmannamarschens inriktning är naturligtvis helt legitimt. Att utan bevis påstå att någon är kontrollerad opposition är däremot förkastligt och till stor skada för demokratin och folklig mobilisering.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


3 Responses

 1. KONTROLLERAD OPPOSITION, EN AVANCERAD UPPFINNING

  Ibland tycker jag mig se att en person, grupp eller webbplats är kontrollerad opposition, svensk eller engelskspråkig, genom att NÅGOT SPECIELLT åt det ena eller andra hållet BETONAS, eller tvärtom UNDVIKS.

  En amerikansk debattör som jag har lärt mycket av redovisar noggranna undersökningar och fakta som gör att man litar på honom. Samtidigt undviker han NOGA en viss ytterst viktig slutsats som är lätt att se. Efter tvekan kom jag fram till att han antingen var tillräckligt korkad för att låta sig manipuleras till att bli kontrollerad opposition eller var en psykopat som jobbar åt djupa staten.

  Mer än en engelskspråkig blogg väcker misstankar. Den som i Sverige i dag jobbar inom kontrollerad opposition är redskap åt de hemliga sällskapen och Ny världsordning.

  FRÅGA: Vilka tecken bör vi uppmärksamma för att kanske kunna begripa att en viss opposition är kontrollerad opposition?

  Björn Backengård
  Hisings Backa

  PS
  Jag läste din länk “Marx i ett ord” och fann att du i en kommentar efteråt formulerade ett alternativ, men i fem ord, “fredligt öka det kollektiva vetandet”. Kan vara något att samlas kring.

  • Evert Larsson skriver:

   Det här är en viktig fråga att diskutera, dvs hur skall vi fredligt öka våra kunskaper. Du skriver att: “genom att NÅGOT SPECIELLT åt det ena eller andra hållet BETONAS, eller tvärtom UNDVIKS” avgör du om det handlar om kontrollerad opposition. Men det kan rimligen inte vara kontrollerad opposition det handlar om. Det finns ingen som inte betonar och undviker dvs fokuserar, prioriterar för att gör sin ståndpunkt tydlig. Beroende på den ståndpunkt man intar är det omöjligt att inte göra prioriteringar. För att påstå att någon är kontrollerad opposition krävs att det kan visas att personen är kontrollerad. Din metod gör att du identifierar en opposition. Vad vill man säga med att personen är kontrollerad. Jag misstänker att det är att de av olika orsaker är väldigt svåra att övertyga. Då gäller det att hitta en förevändning att inte behöva fortsätta en diskussion som är mycket krävande. Enklare blir att avfärda motståndaren som kontrollerad. Men på vilket sätt kontrollerad. Jag skulle tro att de flesta är ideologiskt kontrollerad, eller väldigt insatta. Det kan också handla om personlighet som gör dem “kontrollerad”, de är envisa och aggressiva. Men för inget av detta gör ett avfärdande som kontrollerad opposition rimlig. Vad karakteriserar då kontrollerad opposition om det skall vara någon mening med begreppet. Att personen är kontrollerad genom någon slags bindning, genom pengar, avlöningar eller mutor eller genom hållhakar. Men även denna definition är problematisk. Det gör alla avlönade politiker till kontrollerad opposition, vilket naturligtvis är orimligt. Personligen har jag aldrig varit speciellt bekväm med begreppet, kanske beror det på att jag under mitt liva anklagats för att vara CIA-agent. Kontrollerad opposition har väl sin starka litterära gestaltning i 1984, då i en politisk personlighet som den totalitär makten har skapat för att kontrollera befolkningen. För att bevisa det krävs dokument.

 2. STOR SATSNING!

  Spioner, infiltratörer, desinformatörer, censurerande massmedia, samt dessutom förekomst av kontrollerad opposition.

  De som i bakgrunden styr satsar verkligen stort på att försöka kontrollera, stoppa sanningar, desinformera samt överhuvudtaget lura oss. Det syns att de är rädda för att något utanför deras kontroll kan börja röra på sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *