falsk profet[1]

Klyvnades tid

När vänder det….

21 jun , 2021  

Det politiska regelverk som skapades genom DÖ 2015 och Januariavtalet 2019 kommer att raseras på måndagen den 21 Juni. Det är dagen då ljuset strålar starkast på vår plats på jorden. Var det redan skrivit i stjärnorna att det behövdes ljus och värme för att bryta mörkrets krafter som förgiftat vårt offentliga rum under de två senaste mandatperioderna. Inte minst socialdemokratins försök att stänga ut en knapp femtedel av Sveriges befolkning från inflytande i riksdagen går mot sitt Fait Accompli. 

..slagen i spillror, ligger de(S)s värld
Hopplöst  för alltid försvunnen, förbrunnen, av lågor förtärd
Ur askan går vi nu fram mot en ljusare tid.
Det är de(S)s Fait Accomplit.

Att det är de två partier som varit syndabockar i majoritetens politiska spel, som tillsammans agerar saknar inte betydelse. Vänsterpartiet väljer nu att i samverkan med Sverigedemokraterna sätta socialdemokratin och centern på plats. Vänsterns retoriska arsenal mot SD är därmed underminerad. En dörr har öppnats för ett mindre retoriskt smutsigt och polariserat politiskt klimat. Frågan under de närmaste månaderna blir om vänstern inom medierna kommer att gripa denna lågt hängande frukt. Eller kommer de att återgå till sina konfliktdrivna aktivism ideologiskt säkrade efter passande linjer av offer och förövare, förtryckare och förtryckta, vita och svarta, män och kvinnor, osv. Av bevakningen av det politiska spelet kring misstroendet finns inget som tyder på att vi skall få se mer av sakliga reflektioner och konsekvensanalyser.

Varför är det bara Vänsterpartiets Noshi Dadgostar som pressas på sitt ansvar för att utlösa en regeringskris? Varför kommer Annie Lööf undan bara genom att göra sig frånvarande. Finns inte en gräns för Vänsterpartiets tålamod med att ställa upp som regeringsunderlag. Något som Annie Lööf bildligt tar sig rätten att torka sin högersko på. Har inte medierna makten att ge så mycket tvivelaktig bevakning att Annie Lööf tvingas upp ur sin källare. Vilket ansvar har Annie Lööf för den uppkomna regeringskrisen med de 73 punkterna som (S)kall genomföras. Samtidigt som Lööf tilldelat Vänsterpartiet att hålla käften, för att göra sin förföljelse av SD trovärdig bland Centerns traditionella väljare. Tillsammans har SD och V 90 mandat mot C:s 31. C tävlar med Mp om att för tillfället vara mediernas mest gynnande parti. De tävlar med Mp om att stå för den för Sverige mest skadliga politiken. Public Service roll i detta spel kan inte överskattas, som även de verkar tro att att mediebevakning kan fixas med en polerad yta av ung kvinnlig fägring.

Varför förs inte uttömmande samtal om vad den socialdemokratiska regeringen kan tänkas vidta för åtgärder. Hur kan S komma att utnyttja den politiska krisen på ett proaktivt vis. Varför får inte Sveriges folk ta del av de “läckor” som medierna har tillgång till. För att neutralisera överraskningsmomentet i att utlösa  ett extraval borde konsekvenserna av den strategin värderas. Istället för att lysa upp den politiska scenen sätter medierna den i mörker.

Liberalernas besked om att ett misstroende mot Löfven befriar dem från Januariavtalet ställer två block mot varandra med minsta möjliga marginal 175 mot 174. Det behövs bara ett avsiktligt “feltryck” för att embryot för en  ny majoritet skall se dagens ljus. Ett ljusets midsommarbarn. Förhoppningarna om en ny majoritet är en sak, sannolikheter en annan. Om inte S väljer att utlysa ett extraval så är en ny minoritetsregering under Stefan Löfven det troliga utfallet av misstroendeomröstningen. Oavsett hur, så är den stora förändringen med misstroendet mot regeringen att förutsättningarna för isoleringen av SD har underminerats, redan dryga året före nästa ordinarie val. Det kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen fram till valet 2022.

Om vi levt i en värld där inte den globala eliten tagit ett strypgrepp om världens folk genom att med hjälp av hotet om en smittsam farsot forcera fram en ny världsordning, tvinga på oss “The Great Reset”, så hade punkt här varit rimlig. Men vad som är rimligt eller inte i vår värld vet vi så lite om……….

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *