Hälsa

Bota Sverige

24 jun , 2021  

Två läkare Hanna Åsberg och Glenn Dormer har i en presskonferens trätt fram för “Bota Sverige .. en grupp hälso- och sjukvårdspersonal som verkar för folket”. Presskonferensen inleddes med att läsa upp ett öppet brev till FHM – Folkhälsomyndigheten.Det är ett mycket tydligt ställningstagande mot vad som hänt relaterat kring Covid-pandemin, som avslutas med: Bota Sverige kräver att Covid-injektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper.

Till:

Generaldirektör Johan Carlson
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
171 65 Solna
Solna den 23 juni 2021
1. Det finns ingen signifikant ökning av dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren.
2. 2009 ändrade WHO (Världshälsoorganisationen) definitionen av pandemi från att vara baserad på dödsfall till smittofall.
3. Under vinterhalvåret 2020/2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa.
4. PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler, ger 97 procent falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler.
5. Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus. Istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner.
6. Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård vid och dödsfall av Covid-19.
7. Ivermektin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, dock kan svenska läkare inte skriva ut detta.
8. Hydroxiklorokin, zink och azitromycin är en effektiv kombinationsbehandling mot Covid-19.
9. Nedstängningar har inget vetenskapligt stöd för att begränsa smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada, ökad psykisk ohälsa och fördröjd diagnostik av cancer- och hjärtkärlsjukdomar.
10. För övrigt friska barn dör inte i Covid-19. Det finns ingen anledning att ge barn en experimentell injektion.
11. Covid-injektionen är inte ett vaccin i traditionell mening, utan en form av genterapi där individen fortfarande kan bli smittad.
12. Vanligtvis tar det 5-15 år att utveckla ett nytt vaccin. Sedan februari 2021 observeras en ökning av Covid-dödsfall samtidigt som folk har tagit injektionen.
13. Vi är nu i en kombinerad fas 3 och fas 4 i en läkemedelsprövning utan informerat samtycke från individen, vilket strider emot Nürnbergkonventionen.
14. Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheidsystem och ytterligare minskad individuell frihet.
Vi ska alltid försöka bota patienten, när vi inte kan bota ska vi lindra, när vi inte kan lindra ska vi trösta, och framförallt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att Covid-injektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper.
För Bota Sverige
För Klyvnadens tid som under pandemin agerat i överensstämmelsen med det öppna brevets innehåll är detta en mycket glädjande händelse. Sprid det öppna brevet, följ Bota Sverige i deras arbete för att få ett stopp på detta experiment med Sveriges folk. Det är nödvändigt eftersom de stora medierna – systemmedierna – gör allt för att mörklägga och tysta dessa avgörande frågor. Direktinbjudna till presskonferensen var.

SVT
SVT Stockholm
TV4
Sveriges Radio
DN
SvD
Expressen
Aftonbladet
Läkartidningen
Dagens Medicin
Dagens Samhälle
Dagens Industri
Exakt24
Newsvoice
Nya Dagbladet
Alma Nova
White TV
Nöjestorget

Inga från de etablerade medierna bemödade sig att närvara. Att Public Service inte deltog är speciellt kränkande mot det svenska folket eftersom PS har ett demokratiskt uppdrag. Public Service censur, deras politiska aktivism måste brytas. Public Service agerar grindvakt för en internationell politisk elit som är drivande för att kontrollera världsbefolkningens liv och hälsa. Primärt är målet befolkningskontroll.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *