Folkstyret,Hälsa

Stoppa Spike

11 maj , 2021  

Salk-institute rankas konsekvent bland de bästa institutionerna i USA när det gäller forskningsproduktion och kvalitet inom biovetenskap, varnar utifrån egen forskning för konsekvenserna av att sprida vaccinernas spike-protein.

Vaccinindustrin, och deras hjälpredor inom politik och medier har under årtionden propagerat för vaccinering som den enda boten mot virusinfektioner. Denna propaganda har under pågående Cavidpandemi satts på maxvolym. Trots att inget vaccin fanns under 2020, uteslöts alla andra metoder för att stärka befolkningens hälsa. Vaccintrummorna dånade dag ut och dag in, samtidigt som befolkningen skrämdes upp med dagliga rapporter om smittspridning och dödsoffer i Covid. Detta trots att pandemin inte var tillräckligt dödlig för att ge ett tydligt avtryck i totala antalet döda under 2020. Detta har inte endast uteslutit alternativ till ett vaccin, det har också motverkat nödvändig granskning av de nu framtagna vaccinerna mot Covid-19.  Det är främst denna ensidiga propaganda från politik- och mediemakt som skapat både en stor uppslutning för vaccinering som att misstroendet mot vaccinering har stärkts.

VARNINGARNA har inte saknats, de har främst kommit från läkare och forskare men också från pensionerade röster inom vaccinindustrin. Inte ens när World Freedom Alliance bildades i Stockholm i oktober 31 oktber 2020 orkade vår “fria” press med att bevaka det. Inga av dessa läkares och experters varningar har sedan dess fått plats i de etablerade mediekanalerna, inte minst gäller detta Public Service. Kommer detta att förändras av den nyligen publicerade artikeln i ansedda Salk-institiut, som hävdar att det är SARS-CoV-2 spike glykoproteinet som orsakar  de uppmärksammade blodpropparna som följt på vaccineringarna? Samtliga vacciner innehåller precis som Sars-CoV-2 detta spike-protein. Det forskarna kommit fram till kastar därmed nytt ljus på orsakerna bakom Covid19:s offer.  Deras slutsatser ur länkad artikel.

“Många människor tänker på det(Covid19) som en andningssjukdom, men det är en kärlsjukdom”, säger forskarassistent Uri Manor, som är medförfattare till studien. ”Det kan förklara varför vissa människor har stroke och varför vissa människor har problem i andra delar av kroppen. Gemensamt är angreppen på blodkärlen.”

Bland forskare har denna varningen framförts men har inte släppts fram i offentligheten. Sucharit Bhakdi delar med sig på nätet av sin nya bok. Från sammanfattningen.

Vi vet redan att COVID-19 riskerar en tydligt definierad grupp människor – nämligen personer över 70 år med allvarliga förhållanden. För dessa människor kan vaccination mot SARS-CoV-2 möjligen vara meningsfull. Naturligtvis, innan sådana vaccinationer kunde börja, måste vaccinens effekt och potentiella faror undersökas mycket noggrant. De kliniska studier som hittills genomförts har emellertid exkluderat exakt denna grupp av patienter, så att effekt och risker förblev okända före utrullningen av vaccinet.

Med tanke på mediernas information, deras ihållande och okritiska propaganda för vaccinering, blir dessa enkla fakta, om än så uppenbara svårt att ta in. För de allra flesta sitter vaccinläxan så hårt att förnekelse av denna information blir den enkla utvägen. De som låter sig informeras tar risken att låsas in i kognitiv stress, och återvänder till den av Public Service påbjudna tron på ett massvaccinerat spike-protein.  I den länkade sammanfattningen av Sucharit Bhakdis(SB) nya bok på 22 sidor med en två sidor lång lista av referenser väljer jag att lyfta fram hans analys av spike-proteinet.

Enligt vaccinindustrin så gör inte vaccinet något annat än vad naturen själv gör. Sars-CoV-2 viruset sprider också sin genetiska kod. Jag undrar om detta argument skall tas som en avsiktsförklaring. Att vaccinindustrin nu utmanar viruset i en tävlan om vem som är kapabel till största skadegörelse av den livsväv i vilken den injiceras. Enligt SB har vaccinindustrin stora möjligheter att vinna denna tävling då det gäller att sprida sjukdom bland människor.

När de väl kommer in i blodomloppet kommer de därför att förbli i det slutna nätverket av blodkärl precis som blodkropparna. En liten del av dem tas upp av vita blodkroppar. Förmodligen kommer emellertid de flesta virusfabrikerna att etableras i endotelcellerna, det vill säga i det innersta cellskiktet i själva blodkärlen. Detta skulle ske främst där blodet strömmar långsamt – inom de minsta och smala-kärlen – eftersom genpaketen kan tas upp särskilt effektivt av cellerna där (30). Endotelcellerna producerar sedan viralt spikprotein och placerar avfallet vid dörren – på den sida som vetter mot blodomloppet, där mördande lymfocyter är på patrull. Den här gången är kampen ensidig. Endotelcellerna har inget försvar. Vad som händer då kan man bara gissa på. Skada på det vaskulära slemhinnan leder vanligtvis till att blodproppar bildas. Detta skulle sannolikt hända på oräkneliga funktioner på otaliga platser i kroppen. Om det händer i moderkakan kan det orsaka allvarliga skador på barnet i livmodern.

Under ett drygt år har medierna varje dag rapporterat om Sars-CoV-2:s framfart med död som följd. Ofta har detta handlat om allvarliga angrepp på lungorna, med syrgas och respiratorvård som följd. Eftersom vaccinet placerar spike-proteinet i blodet når det hela kroppen, till alla kroppens organs yttersta blodkärl. De allvarliga långtidseffekter som medierna rapporterar om har här sin förklaring. Och en ökning av dessa problem kan nu iakttas inom sjukvården. Slutsatsen borde vara ett omedelbart stopp för spridandet av detta spike-protein, oavsett om det sprids med virus eller med massvaccination. Massmedierna och främst Public Service driver däremot sin politiska aktivism trogen, intensiva kampanjer för att sprida spike-proteinet med vaccin.

För att inte denna fråga skall hamna i de redan fastlåsta striderna om vaccin eller ej, är det viktigt att sätta nya ord på den återvändsgränd massmedierna drivit in oss i. Uppmärksamheten måste riktas mot spridandet av spike-proteinet i mänsklighetens blodbanor.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *