Folkstyret,Klyvnades tid

Rättvis åsiktsjournalistik

15 feb , 2021  

Mitt dåliga humör lurade mig att högljutt klaga på vår rättvist balanserade radiokanal. Jag ångrar det, men det hjälper mig inte. Min hederskänsla tvingar mig att gå plankans full längd för att hamna i polemikens frätande syra. Min kommentar på Nordegre&Epsteins Facebooksida:
Lyssnade på dagens program. Det var den vidrigaste avslutning på ett program jag upplevt. Det stod Epstein för, att ställa sig på maktens sida i deras trakasserier av koälskare. Vidrigt. Och byråkraten hade inte ens varit och besökt Hilda som kon heter. Finner inte ord för hur medierna inställsamt ställer sig på maktens sida… aaaaallltid…..
OK det var en föga smickrande insats men jag var förbannad efter att ha lyssnat på deras inslag om konflikten mellan länsstyrelsen och Marika Andersson i Vännäs angående hennes ko Hilda och hur den skall hållas.  Historien har blivit en följetong i pressen. Så nu tyckt Louise Epstein att hon för rättvisans skulle ställa saker till rätta. Läs gärna denna länk far sakkännedomens skull.
Så här fortsatte samtalet på Facebooksidan.
Evert Larsson. ..ja, kon bör testa att muuuuuta henne ned lite klöver.
Det som gör mg upprörd är att Epstein som ofta viker sig för att ha åsikter. Ofta gäller det då att hon helt enkelt fegar ur att säga något kontroversiellt. Men denna gång bekymrar det inte att hennes ställningstagande spelar myndigheterna i händer och är ett direkt slag mot en enskild individ till stöd för ett byråkratiskt tyranni.
Hej Evert Larsson, Tack för att du hör av dig. Det är stor skillnad på att se en fråga ur flera perspektiv och på att fega ur och aldrig ha en åsikt. Just genom att se frågor ur olika synvinklar visar jag att jag tänkt! Hoppas att du kommer upptäcka det:) Bästa hälsningar, Louise
Evert Larsson

Igår ställde jag flera kritiska frågor till länsveterinären, ledsen att du inte uppfattade detta. Bästa hälsningar, Louise

Nordegren & Epstein i P1.  ..ja. jag upplevde oftast Louuse som neutral och diplomatisk. ✌
Evert Larsson Menar du allvar??
Ingemar Berntsson. Ja absolut. Att medierna lägger sig i pågående rättsprocesser har vi tillräckligt med avskräckande exempel på. Finns det något justitiemord i Sverige där inte medierna varit inblandade. Som exempel bara fallet Olle Möller.
Här gäller det ett fall av betydligt mindre intresse. För den drabbade kvinnan med sin ko är det för den skull inte obetydligt. Varför måste man i programmet nödvändigtvis visa sig duktig och ta ställning för byråkraterna. Varken byråkrater eller Nordegren&Epstein hade ens bevärdigat sig med att ta reda på hur det såg ut på platsen och hur kon levde. Jag har själv haft kor och har åtminstone lite insikter hur symbiosen mellan människa och kor fungerar. Jag tvivlar att byråkraterna har den erfarenheten.

Efter denna dialog återupptog Louise Epstein ämnet i ytterligare ett program (29 minuter in i programmet). Där nya experter – Sigrid Agernäs – dras fram till mikrofonerna för att medierna skall få tillfälle att avkunna dom. Naturligtvis blev resultatet som Louise Epstein från början ansåg vara det rätta.  Kon Helga måste ha en artfrände som sällskap. Det står  i lagen. Och för byråkraternas skull skrivs lagen så att det blir lika för alla,  på något annat sätt gick det inte att tolka forskarens besked. Den måste vara RÄTTVISA. Nu står det i lagen att alla kor i Sverige måste ha kokompis. Men här går gränsen och den är naturligtvis rättvist. Det har vi lagen och byrådirektörernas försäkran på.. Tomas Nordegrens hund är visserligen ingen ko, men ett flockdjur? Känner sig Tomas Nordegren nu i rättvisans namn tvungen att skaffa en hundkompis? Med tanke på alla frågor som Nordegren reste i programmet: var det möjligtvis en liten oro som gnagde att även han själv skulle bli ett offer för byråkratins kommande och  välmenande hundrättvisa

Rättvisa  är tillräckligt svårt att hantera i de små lokala sammanhangen. I de stora är det en enda stor lögn. Rättvisa lagar i djurskydd betyder att det är de stora industriella rationaliseringsdrivande anläggningarna, alltså de störst med den modernaste teknologin som sätter normen. Resten är lapri,  borde helst försvinna. Den 21 april kommer reglerna för att hålla höns att förändras. Det är naturligtvis inte de stora industriella systemen som är problemet. Nya regler gäller för registrering av fjäderfän även för hobbybruk: ”oavsett” hur många höns, ska anläggning registreras hos jordbruksverket. I pandemins spår kommer rädslan för smittspridning från vilda fåglar av medierna att driva fram kontroller som hönsägaren enligt reglerna skall betala. Det är rättvist att byråkratins kostnader delas lika. Inkomsterna, om man har tio eller tio tusen höns, spelar noll roll. Eftersom syftet med kontrollerna är att hindra smittspridning borde kostnaderna fördelas på alla, tas av dem som fattat beslutet. Varför görs inte det? Ja, varför… Svaret ligger i konsekvenserna av dessa avgifter. Syftet är att förhindra att folk har egna höns, har egenmakt i egen mat.Senast vi upplevde orostider var andra världskriget, då var självförsörjningsgraden hög, ransoneringar men ingen svält, vi redde oss. Nu är situationen en annan, redan efter några veckor kommer storstäderna drabbas av svält. Det är inte rättvist att det då finns folk ute på landet med egna höns.

Som sagt nu har aktivisterna på Sveriges Radio höjt ribban för sin rättviseaktivism, den skall även gälla djur, och människors relationer till djur. I pandemins spår har vi bara ett allt finmaskigare nät av tyranni att vänta. Föredömen finns för dem som gräver i historien. Hitler ägnande 1,5 år att skriva om den tyska djurskyddslagen.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *